Boganmeldelse 157


Høng Gymnasium og HF 1913-2013
Af Bent FrandsenHøngs lokalhistoriker nummer et, Bent Frandsen, har udgivet stort set én bog årligt fra 1988 til nu om lokalhistoriske emner i Høng-området. På bagsiden af hans nyeste bog er der en oversigt over bøgerne, og den først nævnte er fra 1988 og hedder ”Høng Gymnasium – en skole på vej”. Nu 25 år senere handler Bent Frandsens nyeste udgivelse om … ja, Høng Gymnasium, men nu med tilføjelsen ”og HF”.

Det var nemlig den 20. august 2013 100 år siden, at Høng Gymnasium og HF blev oprettet som et studenterkursus ved Høng Realskole. Jubilæumsbogen indledes med en kort gennemgang af skolehistorien i Høng, som godt kan virke lidt kompliceret, men er illustreret på glimrende måde i en oversigt på side 14. Herefter følger historien nogenlunde kronologisk med et afsnit om Høng Studenterkursus 1913-1969.

Generelt må man sige, at ”kært barn har mange navne”, idet institutionen har haft mange og hyppige navneskift. I 1969 kom der hf-afdeling, hvorfor næste afsnit handler om perioden 1969-1981, hvor navnet var Høng Studenter- og HF-kursus. Perioden 1981-88 var navnet Høng Gymnasium, Studenter- og HF-kursus og i perioden 1988-2006 kom endnu et nyt navn: Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskole. Fra 2007 har navnet været det mest mundrette i historien: ”Høng Gymnasium og HF”.

For hver periode skildrer Bent Frandsen med sædvanlig grundighed historien om skolen med lokaler, lærere, rektorer, elever m.v.

Og bogen er forsynet med rigtig mange billeder. Af de 129 sider med tekst er der kun otte sider, hvor der ikke er en eller anden form for illustration. Bogens sidste sider er en systematisk oversigt over ledere, lærere, formænd og pedeller m.fl.