Boganmeldelse 190


Lokalhistorie om Tjørnelunde og Tindinge Banke i årene 1880-2006
Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune

Det er en omfangsrig bog, som Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune har udgivet. Bogen er på ikke mindre end små 500 sider i A4-format! Den har i øvrigt samme format som foreningens tidligere udgivelser om Hallenslevs sogns historie og bogen om De Reerslev Gårde. Jeg ved ikke, hvad den nye udgivelse vejer, men det er ikke en, man lige læser på sengekanten.

Emnet er Tjørnelunde og Tindinge Bankers historie i cirka 140 år. Bogen kan betragtes som en registratur over de enkelte ejendomme på de valgte veje, og for hver ejendom får vi så historien om det pågældende sted. Det kan være fortællinger om stedet, men også oplysninger fra diverse arkivalier som kirkebøger, folketællinger, tinglysninger og ejendomsregistre.

Oplysningerne er ofte suppleret med kortmateriale samt billeder, både ældre og nutidige. Billedernes motiver kan være både ejendommen, men heldigvis også nogle af de personer, der har boet eller arbejdet på stedet. Nogle ejendomme ved man selvfølgelig mere om end andre, ligesom nogle ejendomme har haft større betydning for området end andre. Derfor er der større beskrivelser af eksempelvis mejeriet og telefoncentralen.

Bogen må siges, at være meget lokalhistorisk, og er et fantastisk veldokumenteret opslagsværk for folk, der bor eller har boet eller kommer til at bo i området. Den koster 350 kroner og kan købes i centerkiosken i Høng eller gennem lokalhistorisk forening.