2020

Afholdte arrangementer

Kongernes Nordsjælland
Foredrag på Sorø Museum om Kongernes Nordsjælland – Slotte, parker og jagtterræner og lidt mere om Frederiksborg Slot
Onsdag den 4. marts 2020

Landskabsarkitekt, ph.d. Christine Waage Rasmussen fra Slots- og Kulturstyrelsen fortalte især om Frederiksborg Slotshave og Fredensborg Slotshave.
Der var fuldt hus til dette spændende foredrag, dvs. omkring 50 deltagere.
Foredraget var arrangeret i samarbejde Folkeuniversitetet i Sorø og Havehistorisk Forening, ligeledes Sorø.
Peter Nommesen har venligst givet os en række af sine billeder fra aftenen.


Parforcejagt af Johan Jacob Bruun, Wikimedia.
Klik her for at se Peter Nommesens billeder


Årsmøde og generalforsamling
Det røde Pakhus, Skælskør
Tirsdag den 29. september 2020

Å r s m ø d e
Årsmødet var en guidet rundtur i det gamle Skælskør med Lone Johansen som guide.
Skælskør er anlagt ved et gammelt vadested mellem Inderfjorden og Skælskør Nor. Rundturen startede ved den flotte kilometersten, som Lone Johansen indledningsvis fortalte om. Første stop var på broen for at studere byvåbenet. Vi var så heldige, at det netop skiftede mellem ebbe og flod, så vi ved selvsyn kunne beundre de kraftige strømhvirvler ved broen og vi hørte den dramatiske beretning om dengang, Lone så en lille dreng falde i vandet, hvor han kun blev reddet af sin dynejakke, der holdt ham oppe, og af en snarrådig havnefoged, som greb fat i ham, da strømhvirvlen førte ham så tæt på, at han kunne nå ham.
Op ad Vestergade hørte vi om de mange gamle, smukke huse, som heldigvis er bevarede. Vi hørte om Smedestræde og Fiskerstræder og endte til sidste på Gammel Torv, hvor end ikke det begyndende mørke kunne forhindre os i at nyde synet af både det gamle og det nye rådhus, som jo desværre ikke længere er i funktion som sådant.
Vi gik tilbage ad Poppelstræde og Kajgade til Det Røde Pakhus, hvor kaffen ventede.
G e n e r a l f o r s a m l i n g
Klik her for at læse referatet fra generalforsamlingen.
Klik her for at læse formandens årsberetning.


Skælskør 1936-39. Foto: Danmark set fra luften.
Klik her for at se billeder fra byvandringen



Årbogsudlevering på Korsør Fæstning
Magasinbygningen på Korsør Fæstning
Fredag den 27. november 2020

Vi nåede uddelingen inden samfundet endnu engang begyndte at blive lukket. Udleveringen var dog præget af coronaepidemien, som lagde en dæmper på det sociale samvær. Den kunne dog ikke ændre på det faktum, at begivenheden fandt sted i de rette historiske omgivelser i Magasinbygningen på Korsør Fæstning. Alt på fæstningen emmer af historie lige fra middelalderen og op til vor tid, så det var det helt rigtige sted.
Vi kunne glæde os over et pænt fremmøde og over medlemmernes måde at tackle situationen på. Under lidt ændrede forhold end normalt var det også muligt i år at nye et glas vin og lidt snacks.
Undervejs fortalte Helge Torm om indholdet i Årbog 2020, som derefter blev udleveret. Tak til de mange, som tog en bog med til venner og bekendte, som ikke kunne være tilstede. Det er en stor hjælp for bestyrelsen.
Se omtale i Sorø Avis 25. november 2020.



Corona-aflyste arrangementer

Sommertur til Frederiksborg Slot
Lørdag den 16. maj 2020 AFLYST
Frederiksborg Slots historie vil blive omtalt under turen, men her er en kort introduktion: Danmarks smukkeste slot og måske tillige et af verdens smukkeste var tidligere kongeslot. Grundlagt af Frederik 2. i 1560 og bygget på tre øer med hovedslottet beliggende på den forreste, nordlige ø. Hovedslottet lod Chr. 4. nedrive for at opføre det nuværende slot i nederlandsk renæssance i årene 1602-1625.
Slottet brændte 1859 under Frederik 7., som var den sid-ste konge, der anvendte slottet. De udvendige mure samt kirken blev reddet. I årene efter 1860 blev slottets indre genopført fortrinsvis bekostet af brygger J. C. Jacobsen som Danmarks Nationalhistoriske Museum. Vi bliver guidet gennem Kongefløjen og Slotskirken.
Efter frokosten på restaurant Krydderiet besøger vi den smukke og spektakulære Barokhave, der spiller op til Slottet på den modsatte side af Slotssøen.
Ved dette besøg vil der efter en kort introduktion blive lejlighed til en lille rundtur i haven på egen hånd.
Kaffen indtages i Café Havehuset med plads til 25 inden for og flere uden for.
Kom gerne i god tid. Lyt til dagens vejrudsigt og mød op i fornuftig påklædning.



Frederiksborg Slot 1936-39. Foto: Danmark set fra luften.


Sensommertur til det gamle Ringsted
Lørdag den 5. september 2020 AFLYST
Vi mødes på den runde P-plads vest for kirken (indkørsel ved Sct. Bendtsgade 5). Vores guide er Mogens K. Larsen, medlem af foreningen og lokalhistoriker. Med ham går vi ind i den nu 850 år gamle kirke, hvor han vil holde et foredrag om Ringsted gennem tiderne og Skt. Bendts Kirke og dens historie.
Efterfølgende ser vi nærmere på kirkens enkelte seværdigheder, som der knytter sig mange interessante historier til. Derefter ser vi på kirken udefra og ser også på byens torv, hvis udformning der er mange meninger om.
Til slut går vi over på Rådhuskroen, hvor vi får serveret kaffe/te med den traditionelle æblekage.
Vi forventer at bryde op ved halvfemtiden.


Sct. Bendts kirke 1936-39. Foto: Danmark set fra luften.



Den sjællandske Feber 1831
Torsdag den 24. september 2020 kl. 19:00 AFLYST
Foredrag af museumsinspektør Morten Arnika Skydsgaard om den glemte epidemi. Hvordan har man historisk set håndteret epidemier?
Arrangementet finder sted i Sct. Mikkels Sogns Pakhus, Rosengade 4 C,
Slagelse.
Kirkeklokken ringede 63 gange til begravelse i landsbyen Kongsted ved Næstved i august og september 1831, hvor epidemien rasede. Epidemien, som fik navnet ”Den sjællandske Feber”, ramte store dele af Sjælland og Lolland-Falster. Den slog knapt ni tusind fortrinsvis bønder ihjel og skulle blive den største og alvorligste epidemi i hele 1800-tallet. Den overrumplede lægerne og Det kgl. Sundhedskollegium. Foredraget vil dreje sig om den tids epidemiberedskab, medicinske viden og klassesamfund.


Sjælland, Lolland-Falster og Møn 1855. Konturkoloreret litografi.
Danmarkskort udgivet af F. Hoffensberg. Det kongelige Biblioteks digitale samlinger.


Morten Arnika Skydsgaard er fagleder for medicinhistorie på Steno Museet, Aarhus Universitet, og forsker bl.a. i kroppens og epidemiernes historie. Han arbejder på en bog Epidemier til serien “100 Danmarkshistorier”. Hans seneste udstilling på Steno Museet, “Corona – med unge øjne”, viser 50 børn og unges dagbøger og tegninger fra nedlukningen af Danmark i april 2020.