Årbøger

Foreningens årbøger
Foreningen har udgivet årbøger siden 1912.
Årbøgerne indeholder lokalhistoriske artikler fra Vestsjælland svarende til det gamle Sorø Amt.

Salg af årbøger
De ældre årbøger kan købes hos Kurt Rehder, tlf. 58380031, e-mail kurt.rehder@mail.dk.
Nogle årgange er udsolgt.
Priser:
Før 1979   : Kontakt Kurt Rehder
1979-1997:   15 kr. pr. stk.
1998-2009:   40 kr. pr. stk.
2010-2014: 100 kr. pr. stk.
2015-         : 200 kr. pr. stk.
Ved forsendelse tillægges udgiften til porto og emballage.

Læs årbøgerne online
Årbøgerne 1912-2013 kan læses online. Klik blot på årstallet over årbogen eller på selve årbogen.
Der er dog ikke adgang til de fem nyeste årgange.

2023 – Bind 110


 • Forord Af Helge Torm
 • Chr. IV’s renæssanceby i Sorø – betragtninger omkring grundlæggelsen for 400 år siden Af Helge Torm
 • Johannes Ferdinand Fenger – den lærde og folkelige præst i Lynge 1833-1854 Af Thomas Fenger
 • Da det halve Fodby brændte Af Conny Larsen
 • Niels Albrechtsen – musikdirektør i Slagelse i mere end 50 år Af Ole Kofod Skov
 • Magdalene Lauridsen – kvinde- og husholdningskamp Af Johanna Ree Amdisen
 • Gamle vejvisersten og vejviserskilte efterlyses Af Flemming Bruun
 • Forsamlingshuse i Sorø Amt, del 1: Korsør- og Skælskøregnen Af Flemming Bruun
 • Korsør Haandværker- og Industriforening og dens aflægger: Teknisk Skole Jimmy Pedersen
 • Skælskør set fra nor(d)siden Af Helge Torm
 • Da Ringsted Kaserne havde en dansk-nazistisk kommandant Af Jens-Jørgen Christensen
 • Gæstearbejderne, der aldrig tog hjem Af Per Christensen
 • Skælskørs toldkammer brugt som forbillede i Rudkøbing Af Helge Torm
 • Efterskrift til artiklerne “Genforeningsstenene”, “Missionshusene” og “Hvad billedet gemte” Af Flemming Bruun
 • Arkæologiske fund og undersøgelser i Midt- og Sydvestsjælland 2022-23 Af Alan Tomlinson
 • Årsberetning for april 2022 – april 2023
 • Glimt fra årets udflugter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Vestsjælland 2022-2023

2022 – Bind 109


 • Forord Af Helge Torm
 • De plessenske skoler i Øster Flakkebjerg Herred Af Bertel Hansen
 • Skælskør by 1778 ifølge Hans Holck Af Helge Torm
 • I brændevinens vold Af Conny Larsen
 • Missionshusene i Sorø Amt – Baggrund og registrering Af Flemming Bruun
 • Flystyrt på vej til afstemningen i Sønderjylland i 1920 Af René Rasmussen
 • Henry Christoffersen, præst i Gimlinge sogn 1934-37 Af Peter Christensen
 • Sorø Akademis Skole – Erindringer fra Sorø Akademi i tiden 1946 til 1953 Af Denis Neergaard
 • Min tid som soldat i Slagelse 1959-61 Af Hans Burchardt
 • Arkæologiske fund og undersøgelser i Midt- og Sydvestsjælland 2022 Af Alan Tomlinson
 • Hvad billedet gemte Af Flemming Bruun
 • Preben V. Andersen in memoriam
 • Årsberetning for april 2021 – april 2022
 • Glimt fra årets udflugter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Vestsjælland 2021-2022
 • Forfattervejledning

2021 – Bind 108


 • Forord Af Helge Torm
 • Korsørs accise- og konsumptionsboder Af Flemmng Bruun
 • Rytterskolerne i Sorø Amt fylder 300 år Af Helge Torm
 • Vejpæle langs hovedlandevejen Roskilde-Korsør i det tidligere Sorø Amt Af Vibeke Meister Beltoft
 • Oldefars erindringer Af Jens Jeppesen
 • Murermester Hans Schollerts villaer i Skælskør Af Helge Torm
 • Efterskrift til artiklen om O. Schollert & Søn i Årbog 2020 Af Helge Torm
 • Efterskrift til artiklen om genforeningsstenene i Sorø Amt i Årbog 2020 Af Flemming Bruun
 • Fra bankelev til sparekassebestyrer Af Poul H. Sørensen (†)
 • 60 år som landinspektør Af Keld Sidenius
 • Arkæologiske udgravninger i Midt- og Sydvestsjælland efteråret 2020 – efteråret 2021 Af Alan Tomlinson
 • Årsberetning for april 2020 – september 2021
 • Glimt fra årets arrangementer
 • Lokalhistorisk litteratur fra Vestsjælland 2020-2021
 • Forfattervejledning


2020 – Bind 107


 • Forord Af Helge Torm
 • Korsør by pr. 1778 ifølge Hans Holck Af Helge Torm
 • Skærmydsler i Slagelses bystyre i midten af 1800-tallet Af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen
 • Helten fra Tornemark Af Bertel Hansen
 • Sorø Akademis vaskeribygning på Storgade 1 – ikke Hansen, men Herholdt Af Helge Torm
 • Christian Jensens barndoms- og ungdomserindringer fra Midtsjælland 1896-1916 Af Christian Jensen (†); redigeret af Niels K. Christensen
 • O. Schollert & Søn – et upåagtet murermesterfirma i Skælskør Af Helge Torm
 • Genforeningsstenene i Sorø Amt Af Flemming Bruun
 • Nyt om besættelsen af Sorø den 9. april 1940 Af Helge Torm
 • Befrielsen 1945 i købstæderne i Sorø Amt – som skildret i Sorø Folketidende Af Helge Torm
 • Dyrlæge: Et liv, mange liv Af Peter Skydsgaard
 • Mindeord over Erik Damm Andersen (1938-2019)
 • Årsberetning for 2019-2020
 • Glimt fra årets arrangementer
 • Lokalhistorisk litteratur fra Vestsjælland 2019-2020
 • Forfattervejledning

2019 – Bind 106


 • Forord Af Helge Torm
 • Jens Baggesen – Den berømte 1700- og 1800-tals digter, som blev født i Korsør i 1764 Af Hans Burchardt
 • Da Skælskør fik en ny toldkammerbygning, tegnet af J. D. Herholdt Af Helge Torm
 • Den spanske syge på Vestsjælland Af Hans Trier
 • Danmarks Kommunistiske Parti i Slagelse 1919-1931 Af Jens Fransen
 • Et usædvanligt, arkitekttegnet mausoleum Af Helge Torm
 • Tysk feltflyveplads på Førslevgaard 1944-45 Af Marco Hansen
 • De bindesbøllske gavlkviste i Stillinge – og den tidemannske variant Af Helge Torm
 • Stadsingeniør i Slagelse Af Karsten Brandt
 • Årsberetning for 2018-2019 for Historisk Forening for Vestsjælland
 • Glimt fra årets udflugter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Vestsjælland 2018-2019

2018 – Bind 105


 • Forord Af Helge Torm
 • Historiske vejsten af enhver at i Sorø Kommune – og broer og bomhuse ved hovedlandevejen Af Vibeke Meister Beltoft
 • Sporene efter arkitekten M. G. Bindesbøll i Sorø Amt, del II Af Helge Torm
 • Historien om Niels Petersen, der blev skolelærer og sparekassedirektør i Kirkerup Af Bertel Hansen
 • Kommandantens duer – brevduestationen på Korsør Søbatteri 1884-1901 Af Helge Torm
 • Øster-dynastiet indenfor renseri- og vaskeribranchen i Vestsjælland – og sognefogedfamilien Christoffersen i Store Ebberup Af Lis Steensen
 • El-firmaet Espenhein 1945-69 – Historien om en håndværkervirksomhed i Slagelse Af Preben Morbech Espenhein
 • Årsberetning
 • Glimt fra årets udflugter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Vestsjælland 2017-18

2017 – Bind 104


 • Forord Af Helge Torm
 • Da N.P. Jakobsen afbildede Sønderkildegård i Lynge Eskildstrup Af Helge Torm
 • En korsørdrengs øjenvidneberetning fra besættelsesårene 1944-1945 Af Hans Burchardt
 • Specialundervisningens historie i Slagelse Af Jonna Egø Nielsen og Henning Jahn
 • De Gamles Hjem i Slagelse Af Knud Bruun Rasmussen
 • Fjenneslevmaglefæstebonden Neumanns fejde med herredfoged Harhoff Af Bertel Hansen
 • Sporene efter arkitekten M.G. Bindesbøll i Sorø Amt, del 1 Af Helge Torm
 • Årsberetning
 • Glimt fra årets udflugter
 • Erik Højlund in memoriam
 • Lokalhistorisk litteratur fra Vestsjælland 2016-17

2016 – Bind 103


 • Forord Af Helge Torm
 • Landbefolkningens kommunikationsmuligheder i 1800-tallet med særligt henblik på Sydvestsjælland Af Ole Maintz
 • Nedlæggelsen af de vestsjællandske klostre ved reformationen Af Katja Svedstrup Westh Gross
 • Sønderup, Nordrup og Gudum sogne – på vej mod det 20. århundrede Af Knud Bruun Rasmussen
 • Højt Græs voxer over Volden – Korsør Fæstning og den danske guldalder Af Helge Torm
 • Årsberetning
 • Glimt fra årets udflugter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2015-16

2015 – Bind 102


 • Forord Af Helge Torm
 • Våbenskjoldene i Førslev kirke Af Bertel Hansen
 • Herregården Espe Af Adam Carl Moltke-Huitfeldt
 • Da over totusinde slesvigere for 150 år siden blev hyldet i Korsør, Slagelse, Sorø og Ringsted Af Helge Torm
 • Carl Christian Christensen – Skolemanden og geografen Af Knud Bruun Rasmussen
 • Et provinsbykvarters udvikling – Revvej-Strandvej-kvarteret Af Jette Kjærulff og Ole Tuxen
 • Børne- og ungdomserindringer fra Valdemarskilde Af Denis Neergaard
 • “En skønne dag ligger Borg-Mesteren nog i Barsle Sæng” – En mandschauvinistisk kommentar til kvindernes valgret 1915 Af Helge Torm
 • Anstalten Andersvænge ved Slagelse – Fra minusindivid til medborger Af Henning Jahn
 • Min tid som kommunesekretær i Alsted-Fjenneslev Kommune 1958-66 og Fjenneslev Kommune 1966-1970 Af Bent Nielsen
 • Årsberetning
 • Glimt fra årets udflugter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2014-15

2014 – Bind 101


 • Forord Af Helge Torm
 • Ny teori om dansefrisen i Ørslev kirke Af Knud Torm
 • Rådhushaven i Korsør – et usædvanligt mindested Af Hans Burchardt
 • Et mystisk kongeportræt i Skælskør tidligere rådhus Af Allan Tønnesen
 • Chr. IX’s fotografier af Sorø Amts købstæder – i et længe upåagtet fotoalbum Af Helge Torm
 • Knud Larsen – Slagelses glemte arkitekt Af Knud Bruun Rasmussen
 • Historisk og progressivt skolebyggeri i det gamle Sorø Amt fra 1814-1970 – et lille bidrag til 200-årsjubilæet for skolereformerne af 1814 Af Helge Torm
 • Haldagergaarden – et familielandbrug, som nu er historie Af Peter Skydsgaard
 • Årsberetning – Glimt fra årets udflugter
 • Mindeord over Helge Jensen
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2013-14

 • Forord Af Helge Torm
 • Mordet i Frølunde 1824 – og hvad der siden fulgte Af Kurt Rehder
 • Fr. Vermehrens forevigelse af en landsbyidyl i Kværkeby Af Helge Torm
 • Skaftelev Mølle – et erhvervseventyr på landet Af Knud Bruun Rasmussen
 • Da Magdalene Lauridsen, Ankerhus, så rødt – afbrændingen af Andersen Nexø-værker i Sorø i 1939 Af Helge Torm
 • Gravene for ofre for 2. verdenskrig på Skælskør kirkegård Af Poul Stahlschmidt
 • Glimt af retsopgøret i Slagelse efter befrielsen Af Carsten Egø Nielsen
 • Årsberetning 2012-2013
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2012-13

 • Forord Af Helge Torm
 • Guldhornspigen Helene Roed/Helena Nyblom – Ringsted-ætling med Sorø som vigtig nøgleby Af Jørgen Nybo Rasmussen
 • Mellem to stationer – banegårdskvarteret i Slagelse Af Knud Bruun Rasmussen, Poul Hansen og Carsten Egø Nielsen
 • Løst og fast om Kællerødslægten omkring Tystrup Sø Af Arne Larsen
 • Bogtrykkerfaget oplevet indefra – erindringer om 44 års virke i Korsør Af Hans Burchardt
 • Storhed og Fald – den Kaj Lykke’ske Proces Af Andreas Ørskov-Lindhardt
 • Tale for Preben V. Andersen i anledning af udnævnelsen til æresmedlem den 12. oktober 2011 Af Helge Torm
 • Årsberetning for april 2011 – april 2012
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2011-12

 • Forord Af Helge Torm
 • L.F. la Cour – et portræt af stifteren af Historisk Samfund for Sorø Amt Af Helge Torm
 • Årbøgerne i (næsten) 100 år Af Hans Burchardt
 • Om østers og sørøvere – Beretninger fra Skælskør fjords historie Af Per Lotz
 • Købmandsgården på Gammel Torv i Slagelse gennem 325 år Af Karen Margrethe Skov-Hansen
 • Fra Universitetsjord til sommerhusgrunde – en historie om Strandgaarden i Frølunde Af Kurt Rehder
 • Hvilken mølle inspirerede H.C. Andersen til fortællingen “Veirmøllen”? Af Helge Torm
 • Excellencen på Gisselfeld – Aage Conrad lensgreve af Danneskiold-Samsøe Af Andreas Ørskov-Lindhardt
 • Tømreren af Pedersborg Af Asger Nielsen, Pedersborg
 • Historien om genopdagelsen af Lille Hjemdalsgaard ved Suserup Af Arne Larsen
 • Ny Sølyst – Sorøs svar på Oscarshall Af Helge Torm
 • Johs. Lyshjelm in memoriam Af Helge Torm
 • Små glimt fra foreningens fortid
 • Årsberetning for 2010-11
 • Historisk Forening 1911-2011, oversigter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2010-11

 • Forord Af Helge Torm
 • Kongegaarden i Korsør – et fornemt byggeri i storhed og fald Af Poul Erik Nielsen
 • …noget om trykkefrihed, ytringsfrihed – og om pastor Michael Gottlieb Birckner i Korsør Af Jørgen Nielsen
 • H.C. Andersen, M.G. Birckner og Korsør – med Henriette Collin den ældre som omdrejningspunkt Af Helge Torm
 • Sparekassernes 200 års jubilæum – med Holsteinborg som ophavssted Af Preben V. Andersen
 • Holsteinborg Sparekasses hovedsæde og filialer/kontorer gennem tiderne – et tilbageblik i anledning af 200-året Af Ulrich Holstein-Holsteinborg
 • Have Mølle i det 19. århundrede – en bygningshistorie Af Jørgen Woetmann Andersen
 • Slagelse. Indtryk, stemninger og erindringer fra 1950´erne til begyndelsen af 1960´erne Af Preben Espenhein
 • Det kunstige bjerg i Lynge-Eskilstrup – et bidrag til den lokale grusgravnings historie Af Arne Larsen
 • Bestyrelsens årsberetning for 2009-10
 • Lokalhistorisk litteratur fra Sorø Amt 2009-10

 • Forord Af Helge Torm
 • For en god ordens skyld – opdragelsen af de fattige i Sorø købstad Af Anne Sofie Vemmelund Christensen
 • Mordet ved Mariendals Mølle 1827 Af Asger Berg
 • Da koldfeberen ramte Sydvestsjælland i 1831 Af Stella Borne Mikkelsen
 • Jernbaner i den nye Slagelse kommune, 2. del Af Carsten Egø Nielsen
 • Sorøs 2. rådhus – om oprindelsen i særdeleshed og lidt aktuelt Af Helge Torm
 • Johanne Christensen – kvindesagsforkæmper og første valgte kvindelige medlem i Ringsted byråd Af Jørgen Woetmann Andersen
 • Fiskerne i Kællerød Af Arne Larsen
 • “En rigtig murermestervilla” – eksempler fra Sorø Af Jan Preisler
 • Min tid i Slagelse 1942 – 1955 Af Paul Hviid Kristensen
 • Talen for Johs. Lyshjelm i anledning af dennes udnævnelse til æresmedlem
 • Erling Petersen in memoriam Af Preben V. Andersen
 • Bestyrelsens årsberetning for 2008-09
 • Lokalhistorisk litteratur fra Sorø Amt 2008-09

 • Forord Af Helge Torm
 • Den priviligerede købstad Skælskør Af Jørgen Mikkelsen
 • “Ringsted havde dengang for mig et forunderligt fremmed Udseende” – kapellan Adolph Petersens øjenvidneberetning om de spanske tropper i 1808, nyudgivet m. kommentarer Af Helge Torm
 • Dyrhauge – hvem var det? Af Hans Burchardt
 • Kruusesminde – nyt om gårdens ældste bygningshistorie Af Helge Torm
 • Lilleø fra fortid til nutid med særligt henblik på øens fortifikatoriske betydning, del 2 Af Gyrit Kaaber og Helge Torm
 • Jernbaner i den nye Slagelse kommune, del 1 Af Carsten Egø Nielsen
 • Det politiske folkemøde ved Næsby Bro i 1885 – og andre begivenheder på Sorø-egnen under provisorietiden Af Helge Jensen
 • Bestyrelsens årsberetning fra 2007-08
 • Lokalhistorisk litteratur fra Sorø Amt 2007-08

 • Forord Af Helge Torm
 • Befæstning af kysterne ved Skælskør under Englandskrigene 1801 – 14 og senere Af Johs. Lyshjelm
 • Lilleø fra fortid til nutid med særligt henblik på øens fortifikatoriske betydning, del 1 Af Gyrit Kaaber og Helge Torm
 • Militære operationer i Sorø Amt 1811 – 15 – en overset skildring af et øjenvidne. Erindringer v/ Gotthold v. Müller, redigeret og forsynet med indledning, afslutning og noteapparat Af Helge Torm
 • Kammergave – fra fæstegård til botilbud Af Holger Jørgensen og Helge Torm
 • Sigøjnerliv i Haslev for hundrede år siden – som pressen opfattede det Af Preben Bækhave
 • Om beboere og huse i Lynge Eskildstrup i de sidste hundrede år Af Arne Larsen
 • Bestyrelsens årsberetning fra 2006-07
 • Lokalhistorisk litteratur fra Sorø Amt 2006-07

 • Forord Af Helge Torm
 • Kommunestyrets historie og udvikling Af Carsten Egø Nielsen
 • Oversigt over kommunerne 1842-1970 Af Carsten Egø Nielsen
 • Da nærdemokratiet kom til Hårslev og Ting Jellinge – fra det kommunale selvstyres barndom Af Erling Petersen
 • Selvstændighed contra fælles fremtid – om kommunesammenlægningen i Sorø-området i 1960’erne Af Helge Torm
 • Farvel til Sct- Peder – en skildring af en sognekommune ca. 1950-1970 Af Casten Egø Nielsen
 • Viceinspektør Erik Nielsen, Skælskør, in memoriam Af Johs. Lyshjelm
 • Bestyrelsens årsberetning for 2005
 • Regnskab for 2005

 • Forord Af Helge Torm
 • H. C. Andersen og herregårdene i Sydvestsjælland generelt Af Ulrich greve Holstein-Holsteinborg
 • H. C. Andersen på Holsteinborg Af Ulrich greve Holstein-Holsteinborg
 • Landbruget i Sorø Amt i kornsalgets tidsalder Af Erik Helmer Pedersen
 • H. C. Andersen og Lynge sogn Af Helge Torm
 • H. C. Andersen og Pedersborg sogn Af Helge Torm
 • “Jeg har det greveligt godt” – H. C. Andersen og Haslev-egnen Af Jørgen Woetmann Andersen
 • Salgelse contra Sorø – Om afgørelsen af H. C. Andersens skolegang i 1882 Af Helge Torm
 • Korsør-festkomitéens forgæved henvendelse til H. C. Andersen Af Helge Torm
 • Bestyrelsens årsberetning for 2004
 • Lokalhistorisk litteratur 2004-2005
 • Regnskab for 2004
 • Nye medlemmer

 • Forord Af Helge Torm
 • Rasmus Sørensen, Rasmus Ottesen og den religiøse vækkelse i Sorø Amt 1829-40 Af Johan Kobæk Trabjerg
 • Af Alstedgårds historie Af Helge Jensen
 • Haslev-maleren Herman Nicolaj Petersen Af Preben Bækhave
 • Bestyrelsens årsberetning for 2003
 • Lokalhistorisk litteratur 2003-2004
 • Regnskab for 2003
 • Nye medlemmer

 • Forord Af Helge Torm
 • Vandveje og voldsteder på Ringstedegnen med særligt henblik på Humleores centrale rolle Af Bodil Heiede Jensen
 • Da J. C. Dahl fik værelse med udsigt i Sorø – en identificering af en Dahl-tegning Af Helge Torm
 • Eksport af kreaturer og svin fra havnene i Korsør og Skælskør – en god forretning sidst i 1800-årene Redaktionelt bearbejdet artikel
 • Håndværkere i vestsjællandske stationsbyer 1900-1940 – en undersøgelse af forskellene i håndværkerfagenes fordeling i udvalgte byer Af Martin T. H. Bork
 • Erindringer fra Slagelse Sygehus 1938-1942 Af K. E. Christensen
 • Bestyrelsens årsberetning for 2002
 • Anmeldelse af lokalhistorisk litteratur 2002 Af Ole G. Nielsen
 • Regnskab for 2002
 • Nye medlemmer

 • Forord Af Helge Torm
 • Valbygaard Gods Af Helge Christiansen
 • Christopher D. Driedenrich, sognepræst i Korsør 1711-19 Af Hans G. Petersen
 • På jordomsejling med et Skælskør-skib i 1890’erne Af Carl Ferdinand Andersen
 • Niels Bransager Af Helge Jensen
 • Et liv med barke, men gode opvækstår og arbejdsår fra 1920’erne til 1970’erne Af Verner Jensen
 • Er Historisk Samfund for Sorø Amt stiftet i 1911 eller 1912? Af Helge Torm
 • Bestyrelsens årsberetning for 2001
 • Richard Henneke 1914-2001 Af Preben V. Andersen
 • Boganmeldelse 2001 Af Ole G. Nielsen
 • Regnskab for 2001
 • Nye medlemmer

 • Forord Af Helge Torm
 • Jordvold – En tilflugtsborg i Gammel Forlev Af Henning Nielsen
 • Peder Torstensen af Borg Af Michael Kræmmer
 • Skrevet i mandtal Af Erling Petersen
 • En usædvanlig gravplade Af Erik Nielsen
 • Søndagsskolerne i Stenmagle sogn Af Holger Jørgensen
 • En indvandrerfamilie Af Ib Nielsen
 • Dagny Nielsen fortæller om sin barndom på Glænø Af Erik Nielsen
 • Litteratur om Sorø Amt 2000 Af Ole G. Nielsen
 • Årsberetning for 2000 Af Preben V. Andersen
 • Driftsregnskab Af Jørgen From Andersen
 • Nye medlemmer
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt

 • Holsteinborg Gods ejet af slægten Holstein i 300 år Af Ulrich Holstein-Holsteinborg
 • Møntprægning i Ringsted og Slagelse Af Jens Christian Moesgaard
 • Brødrene Qvistgaards gave til St. St. Blicher Af Erik Nielsen
 • To soldaterkammerater Af H. E. Jensen
 • Stenalderens jægere og fiskere i Vestsjælland Af Per Lotz
 • Barndomserindringer Af Ingeborg Christiansen
 • Husmand i Allindemagle Af Ib Nielsen
 • Herregårdsvåben Af Erling Petersen
 • Nye bøger – udgivet i 1999 Af Ole G. Nielsen
 • Årsberetning Af Preben V. Andersen
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Regnskab 1/10 1998 – 30/9 1999 Af Jørgen From Andersen
 • Nye medlemmer

 • Kommunevåben i det gamle Sorø Amt Af Jacob H. Zeuthen
 • Erindringer Af Poul Christensen
 • Prædikestolen i Skt. Povls kirke, Korsør Af Mogens Haar
 • Valdemar Christensen
 • Gårdmand Hans Jensen i Hårslev Af Erling Petersen
 • St. St. Blicher og familien Qvistgaard Af Erik Nielsen
 • Cistercienserne og lægbrødrene ved klosteret i Sor Af Holger Jørgensen
 • Litteratur om Sorø Amt 1998 Af Ole G. Nielsen
 • Årsberetning 1998
 • Driftsregnskab fra 1/10 1997 til 30/9 1998
 • Nye medlemmer pr. 30/6 1999
 • Sogne i Sorø Amt
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt

 • Tårnborg Af Poul Bertelsen
 • Et hus i Skælskør Af Erik Nielsen
 • Peder Pedersens gård i Skafterup Af Erling Petersen
 • Bynavnet “Korsør” Th. Petersen
 • Kirkeskibe Af Jakob H. Zeuthen
 • Ude at tjene Af Ib Nielsen
 • Peder Povlsen – historien om en midtsjællandsk fæstebonde i 1700-tallet Af Pia Viscor
 • Nye bøger
 • Fortid og Nutid
 • Årsberetning
 • Driftsregnskab fra 1/10 1996 til 30/9 1997
 • Nye medlemmer pr. 31/7 1998
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Kirkeskibe i den vestlige del af Sorø Amt Af Erik Nielsen
 • Om herregårdshusholdningen Af Agnete Jensen
 • Historien om et gammelt skelmærke Af Helge Jensen
 • Direktør Peter Axelsen – om en københavnerdreng og hans onkel i Slagelse Eiler Worsøe
 • Erindringer fra Allindemagle Af Ib Nielsen
 • Nye bøger – udgivet i 1996 Af Ole G. Nielsen
 • Årsberetning
 • Driftsregnskab fra 1/10 1995 til 30/9 1996
 • Nye medlemmer pr. 30/6 1997
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Lille Egede – Et gods i Boeslunde sogn Af Finn Pedersen
 • En nyopdukket vildtbanepæl Af Helge Jensen
 • Mellem to sogne (Nogle minder fra tyverne) Af Erling Petersen
 • Den gamle Myntmester i Lundforlund Jens C. F. Jensen
 • Lykkelig barndom – Spændende ungdom – Rig manddom – Erindringer fra Sydvestsjælland Af Ejlif Mølledal
 • Nye bøger – udgivet i 1995 Af Ole G. Nielsen
 • Årsberetning
 • Driftsregnskab fra 1/10 1994 til 30/9 1995
 • Nye medlemmer pr. 30/4 1996
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Søfart og havneadministration i Korsør og Skælskør ca. 1740-1800 Af Jørgen Mikkelsen
 • Datering af Dronning Agnes’ kalkmalerier i kydshvælvingen i Sct. Bendts kirke i Ringsted Af Erik Stengaard
 • Under kirkens disciplin ((Antegnelser fra Øster Flakkebjerg herred) Af Erling Petersen
 • Kampen om Christian Madsens sjæl – forviklinger omkring et selvmord i Sneslev Jens Christian Mohr
 • Nye bøger – udgivet i 1994 Af Ole G. Nielsen
 • Årsberetning
 • Driftsregnskab fra 1/10 1993 til 30/9 1994
 • Nye medlemmer pr. 30/4 1995
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Forord
 • En tjenestepige omkring århundredeskiftet Af Edith Andersen
 • Luftkrigen over Sydvestsjælland i foråret 1944 Af Ejvind Friis Jensen
 • Kludekræmmeren Af Kristian Jørgensen
 • Barndom og ungdom omkring Ringsted Af Henry Kinnerup
 • Et spændende liv i klosterets have Af Chr. A. Thomsen
 • Nye bøger – udgivet i 1993 Af Ole G. Nielsen
 • Årsberetning
 • Driftsregnskab fra 1/10 1992 til 30/9 1993
 • Nye medlemmer pr. 29/7 1994
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Troelstrup Teglværk ved Haslev Af Emil Jensen
 • Et 6000-årigt økseskaft fra Storebælt Af Per Lotz
 • Hegn – en kilde til historien Af Benedicte Fonnesbech-Wulff
 • Ny mindesten Af Helge Christiansen
 • Vildtbane-grænsepæle på Sydvest-Sjælland Af Ulrich Holstein-Holsteinborg
 • Foreningen “Arbejdernes Værn” og dens aktiviteter i Slagelse Af Ole Pedersen
 • Hilsen til Henneke Af Preben V. Andersen
 • Nye bøger – udgivet i 1992 Af Ole G. Nielsen
 • Årsberetning
 • Driftsregnskab fra 1/10 1991 til 30/9 1992
 • Nye medlemmer pr. 1/5 1993
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Sognerepræsentanter
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Sjællands gamle korntønde og alenmål ristet i Skælskør Kirkes hjørnesten Af Dan Larsen
 • Amtsudstillingen i Haslev 1906 – den sommer da 100.000 besøgte Haslev Af Margit Baad Pedersen
 • Latinskoleliv i Skælskør Af Erling Petersen
 • Bebyggelsesspor mellem Vårby å og Gerlev Af Kirsten Christensen
 • Jens A. Nielsen in memoriam Af Erling Petersen
 • Litteratur om Sorø Amt 1991 Af Ole G. Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1991
 • Driftsregnskab fra 1/10 1990 til 30/9 1991
 • Nye medlemmer pr. 1/5 1992
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Sognerepræsentanter
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Korsør Slot og Fæstning (1150-1959) Af Ulrich greve Holstein-Holsteinborg
 • Thomas Bugges kort over Antvorskov Rytterdistrikt 1791 Af Bo Fritzbøger
 • Soldaterbreve fra krigen 1848-50 Af Hermod Nielsen
 • Spændende affaldslag fra det ældste Slagelse Af Anne Preisler
 • Jøderne på Glænø Af Dagny Nielsen
 • Nye bøger Af Ole G. Nielsen
 • Formandsskifte Af Preben V. Andersen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1990
 • Driftsregnskab fra 1/10 1989 til 30/9 1990
 • Nye medlemmer pr. 1/5 1991
 • Sognerepræsentanter
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • “…thi ogsaa saadanne Misgierninger forstyrer den almindelige Roe Og sikkerhed…” Af Jørgen Mikkelsen
 • Oplysningsforeningen Af Carl Jensen
 • Præstefamilie og præstegård Af Erling Petersen
 • Tyelse Forsamlingshus 1890-1990 Af Hermod Nielsen
 • Litteratur om Sorø Amt 1989
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1989
 • Driftsregnskab fra 1/10 1988 til 30/9 1989
 • Nye medlemmer pr. 1/5 1990
 • Sognerepræsentanter
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Trelleborgs betydning i Danmarkshistorien Af Poul Skaaning
 • Skælskørs vartegn Af Erik Nielsen
 • “Genopdukket” kisteplade fra 1700-tallet, oprindeligt hjemmehørende i Sct. Peders kirke i Slagelse Af Carsten Meyer
 • H. F. Nielsens maskinfabrik, Haslev Af Svend Nielsen
 • Snedkerlærling i Hyllinge Af Jens Krogsholm MortensenEgholdtfondet
 • Minder fra en svunden tid Af Peter Christen Neergaard
 • Nye bøger Af Ole G. Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1988 Af formanden
 • Driftsregnskab fra 1/10 1987 til 30/9 1988
 • Nye medlemmer pr. 15/4 1989
 • Sognerepræsentanter
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Kommunietsgodset i Eggeslevmagle Af Ove Tronsbjerg
 • Bønder, præster og herremænd Af Erling Petersen
 • Provst F. V. Andersen som nidkær kirkevisitator Af Erik Nørr
 • Var Hvide-slægten beslægtet med det danske kongehus Af Carl Langholz
 • Egholdtfondet
 • Nye bøger Af Ole G. Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt Af formanden
 • Driftsregnskab fra 1/10 1986 til 30/9 1987
 • Nye medlemmer pr. 1/5 1988
 • Sognerepræsentanter
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1962-1987 Af Ole G. Nielsen
 • Historisk Samfund og museumssagen i Sorø Amt for 75 år siden Af Helge Torm
 • Vetterslev præstegårds historie II Af Jørn Jørgensen
 • En bondeslægt fra Øster Flakkebjerg herred Af Erling Petersen
 • Morten Quistgaard og landboreformerne Af Ole G. Nielsen
 • Træk af Stenmagle sogns historie Af Holger Jørgensen
 • Skælskøregnens små elektricitetsværker Af Villy Pedersen
 • Nye bøger Af Ole G. Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt Af formanden
 • Driftsregnskab fra 1/10 1985 til 30/9 1986
 • Nye medlemmer pr. 1/5 1987
 • Sognerepræsentanter
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Næringsliv, bebyggelse, befolkning og konjunkturer i Skælskør 1719-1801 Af Jørgen Mikkelsen
 • Fra birkefoged i Hårslev til birkedommer i Rude Af Erling Petersen
 • Smedegade i tyvernes Slagelse Af Frede Henriksen
 • Skoleforhold i Stenmagle sogn Af Holger Jørgensen
 • Appelbjerggården Af Ole G. Nielsen
 • Vetterslev præstegårds historie Af Jørn Jørgensen
 • Fire nekrologer (Aage Lambert-Jensen og Folmer Christensen, Luja Balslev og Peter N. Kristensen) Af Erling Petersen
 • Nye bøger Af Ole G. Nielsen
 • Litteratur om Sorø Amt 1985 Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt Af formanden
 • Driftsregnskab fra 1/10 1984 til 30/9 1985
 • Nye medlemmer pr. 15/4 1986
 • Sognerepræsentanter
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver tilknyttet det gamle Sorø amt

 • På flugt fra Gestapo o Haslev i april 1945 Af Ole Pagh Petersen
 • Syge- og hjælpeforeningen for Vallensved sogn Af Erling Petersen
 • Ordenshåndhævere i landsogne Af Ejvind Friis Jensen
 • Husmand, landsbyspillemand Peter Larsen og hustru Anna Af Frede Henriksen
 • Gimlinge kirkegods Af Ole G. Nielsen
 • Middelalderteglværker i Ringsted kommune Af Frede Andersen
 • De kirkelige forhold i Stenmagle sogn Af Holger Jørgensen
 • Litteratur om Sorø Amt 1984 Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1984 Af formanden
 • Driftsregnskab fra 1/10 1983 til 30/9 1984 Af kassereren
 • Nye medlemmer pr. 15/4 1985
 • Sognerepræsentanter
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Lokalhistoriske arkiver tilknyttet det gamle Sorø amt

 • En livegen og hans efterkommere Af Erik Nielsen
 • Fra Lille Vallensved til Minnesota Af Erling Petersen
 • Joachim Schmiegelow, Fuirendal, og Danmarks første sygekasse Af Aage Lambert-Jensen
 • Erindringer om Teknisk skole, dens lærere og elever Af Frede Henriksen
 • 17 sydvestsjællandske kirker – deres gods og ejerhistorie Af Ulrich Holstein-Holsteinborg
 • Borgbjergs terrasser Af Henning Nielsen
 • Litteratur om Sorø Amt 1983 Af A. Strange Nielsen
 • Præsten N. M. Harboes breve Af redaktøren
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1983 Af formanden
 • Driftsregnskab fra 1/10 1982 til 30/9 1983 Af kassereren
 • Nye medlemmer pr. 1/4 1984
 • Sognerepræsentanter
 • Sorø Amts Museum
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • 55 år som borger i Skælskør Af Ove Vecht
 • En kvindeskæbne Af Esther Winkel
 • Oldtidsfund i Haraldsted sogn Af Svend Hansen
 • Jens Heltoft in memoriam Af Jens A. Nielsen
 • Litteratur om Sorø Amt 1982 Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt Af formanden
 • Driftsregnskab fra 1/10 1981 til 30/9 1982 Af kassereren
 • Halkevad Mindelund
 • Regnskab for Halkevad Mindelund
 • Nye medlemmer pr. 1/4 1983
 • Sognerepræsentanter
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Sorø Amts Museum 1982
 • Flakkebjerg skolemuseum
 • Holsteinborgske Gods- og egnshistoriske Arkiv
 • Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt

 • Han faldt ved Bøffelkobbel Af Erling Petersen
 • Koleraen i Vestsjælland Af Erik Nielsen
 • Jættestuen på Brandsbjerg ved Tjæreby Af Klaus Ebbesen
 • En eventyrlig livsskæbne Af J. V. Christensen og Folmer Christensen
 • Ure og urmagere i Sorø amt Af Jens Lampe
 • Erindringer Af N. P. Emil Christiansen og Helge Christiansen
 • Navlegæslinger Af Inge Lise Pedersen
 • Læge K. E. Christensen Af Richard Henneke
 • Litteratur om Sorø Amt 1981 Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1981 Af formanden
 • Driftsregnskab fra 1/10 1980 til 30/9 1981 Af kassereren
 • Nye medlemmer pr. 1/4 1982
 • Sognerepræsentanter
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Årsberetninger fra arkiver og museer

 • Den gamle universitetsgård i Hyllinge Af Anders Jørgensen
 • Erindringer fra besættelsestiden 1944-45 Af K. E. Christensen
 • Drabet på hertug Knud Lavard den 7. januar 1131 i Haraldsted Af Jørgen Christensen
 • Tidsmåling i Sorø amt Af Jens Lampe
 • Lidt om min tid som korresponderende reder for damskibsselskabet Skjelskør A/S Af Ove Vecht
 • Lærer Mørch, Gimlinge Af Jørgen Andersen
 • Nøjsomhed Af N. P. Emil Christiansen og Helge Christiansen
 • Alfred Henriksen: 20 år af mit liv Af F. Henriksen
 • Litteratur om Sorø Amt 1980 Af A. Strange Nielsen
 • Nyt fra stednavneforskningen Af redaktøren
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1980 Af formanden
 • Driftsregnskab fra 1/10 1979 til 30/9 1980 Af kassereren
 • Nye medlemmer pr. 15/4 1981
 • Sognerepræsentanter
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Nyt fra lokalhistoriske arkiver
 • Sorø Amts Museum, årsberetning for 1980 Af Helge Torm

 • Fra Ladby til Mobile Af Knud Hagensten
 • Fra Hårslev og Ting-Jellinge sogne Af Erling Petersen
 • Christen Dalsgaards “Små bibelske billeder” på Sorø Amts Museum Af Nina Hobolth
 • Et par rejser med Skælskør-skibe i sejlskibenes tid Af Erik Nielsen
 • Nabo til kloster og skole Af Knud A. Larsen
 • Litteratur om Sorø Amt 1979 Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1979 Af formanden
 • Driftsregnskab fra 1/10 1978 til 30/9 1979 Af kassereren
 • Nye medlemmer pr. 15/4 1980
 • Sognerepræsentanter, der modtager indmeldelser
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Sorø Amts Museum Af Helge Torm

 • Socialdemokratiet i Slagelse gennem 90 år Af Frede Hansen
 • Nogle navne fra Soraner-Biografierne 1584-1960 Af L. Balslev
 • Agersøudstillingen Af Flemming Larsen
 • Arkæologiske undersøgelser ved Korsør Af Svend Nielsen
 • Skorstensfejerlærling i Ringsted 1909-1913 Af A. Strand og Erik Nielsen
 • En fisketur Ove Vecht
 • Litteratur om Sorø Amt Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1978
 • Driftsregnskab fra 1/7 1977 til 30/9 1978 Af kassereren
 • Nye medlemmer pr. 15/4 1979
 • Sognerepræsentanter, der modtager indmeldelser
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Sorø Amts Museum

 • Skjoldefrisen i Ringsted – og de manglende våbener Af Esbjørn Hjort
 • En vikingegrav fra Vestsjælland Af Steen Wulff Andersen og Tove Hatting
 • Småtræk fra det kirkelige liv i Vemmelev gennem 400 år Af Peter N. Kristensen
 • I manufakturhandlerlære i Slagelse 1915-18 Af Ove Vecht
 • En mindetavle i Boeslunde kirke – en fosvunden gård Af Erik Nielsen
 • Vederhæftige og uberygtede dannermænd Af Erling Petersen
 • Soranerbiografier Af L. Balslev
 • Litteratur om Sorø Amt
 • Historisk Samfund 1977
 • Driftsregnskab 1/7 1976 – 30/6 1977
 • Nye medlemmer pr. 1/4 1978
 • Sognerepræsentanter, der modtager indmeldelser
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver og Sorø Amts Museum

 • Træk af Bondebyen Haslevs historie Af Jens Heltoft
 • Jøderne i Slagelse Af Ole G. Nielsen
 • Helledegrøften, Skælskørs middelalderlige befæstning Af Erik Nielsen
 • Til majgilde på Omø Af Johs. Lyshjelm
 • Kulturbilleder – skildringer fra Fuglebjerg-egnens fortid Af Erling Petersen
 • Litteratur om Sorø Amt 1976 Af A. Strange Nielsen
 • En Slagelse-bibliografi Af Gitte Strange Hansen
 • Lokalhistorikeren Niels Fr. Rasmussen, Ll. Ryeshus Af Carl Jensen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1976 – Årsberetning
 • Driftsregnskab 1.7. 1975 – 30.6. 1976
 • Nye medlemmer pr. 1/4 1977
 • Sognerepræsentanter, der modtager indmeldelser
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver og Sorø Amts Museum

 • Sorø Klosters ombygning 1738-43 Af John Erichsen
 • De højlærde bønder i Øster Flakkebjerg Herred Af Erling Petersen
 • En stenalder-dysse ved Kjeldstrup Af Klaus Ebbesen
 • Morten Maler Af Ole G. Nielsen
 • Et minde om “Træskoslaget” Af Erik Nielsen
 • En markedsdag i Slagelse 1882
 • Litteratur om Sorø Amt 1975-76
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1975 Af Johs. Lyshjelm
 • Resumé af regnskabet 1/7 1974 – 30/6 1975 Af R. Henneke
 • Nye medlemmer pr. 1/4 1976
 • Sognerepræsentanter, der modtager indmeldelser
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver og Sorø Amts Museum

 • Glimt fra en gammel sognerådsprotokol Af Peter Kristensen
 • Den vindskibelige degn i Krummerup Af Erling Petersen
 • Fisker Niels Jensen, Glænø Af Dagny Nielsen
 • Voldanlægget ved Haralsted Sø Af Axel Herløv Jensen
 • Litteratur om Sorø Amt 1974-75 Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1974 Af Johs. Lyshjelm
 • Resumé af regnskabet 1/7 1973 – 30/6 1974 Af R. Henneke
 • Nye medlemmer pr. 1/4 1976
 • Repræsentanter i sognene
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver og Sorø Amts Museum

 • Mølleren og rytterbonden Henrich Raun i Krummerup Af Erling Petersen
 • Slaget ved Antvorskov ryttergods 1774 Af Ole G. Nielsen
 • Biskop Martensens optegnelser om visitatser i Ringsted Herred Af Henning Heilesen
 • Husflidsudstilling og folkefest i gamle dage Af Holger Nielsen
 • Galgebakken i Slotsbjergby Af Karl Rønne
 • Ringsted og tingstedet Af A. Herløv Jensen
 • Litteratur om Sorø Amt 1973-74 Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1973 (beretning, regnskab m.m.)
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver og Sorø Amts Museum

 • Den unge Christian Wilster som huslærer på Gisselfeld 1818-19 Af Jens A. Nielsen
 • Degnen Jacob Barch i Eggeslevmagle Af Erling Petersen
 • Dansefrisen i Ørslev Kirke Af Mads-Bjørn Jørgensen
 • Hvorfor er Sct. Bendts Kirke i Ringsted bygget skævt Af A. Herløv Jensen
 • Træk af sumfundsstrukturens udviklingsforløb Af Ulrich Holstein
 • Erindringer og stemninger 1885-1895 Af Niels Vange
 • Litteratur om Sorø Amt 1972-73 Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1972 Af johs. Lyshjelm
 • Resumé af regnskabet 1/7 1971 – 30/6 1972 Af R. Henneke
 • Nye medlemmer
 • Repræsentanter i sognene
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Sorø Amts Museum

 • Bælttelegrafen i Englandskrigenes tid 1801, 1807-14 Af Karl Rønne
 • David Eggerts i Høve Af Erling Petersen
 • Søren Hyldegaards erindringer II Af Niels Fr. Rasmussen
 • Ringsted Kloster 1570-1620 Af A. Strange Nielsen
 • Om Halkevad mindelund Af Agnes Krogh Hansen
 • Lidt om Ødemark Af Jens Jørgensen
 • En detalje fra Lundforlund Kirke Af Ole g. Nielsen
 • Litteratur om Sorø Amt 1971-72 Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1971 Af johs. Lyshjelm
 • Resumé af regnskabet 1/7 1970 – 30/6 1971 Af R. Henneke
 • Nye medlemmer
 • Repræsentanter i sognene
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Sorø Amts Museum

1971 – Bind 581971 – Bind 581971 – Bind 58


 • Drabet på fru Svennecker i Sorø Af K. O. Thygesen og L. Balslev
 • En mosepotte fra den yngre stenalder Af Klaus Ebbesen
 • En mand af den menige almue Af Erling Petersen
 • Søren Hyldegaards erindringer Af Niels Fr. Rasmussen
 • En landsbyskole og dens inventar 1830-66 Af Karl Rønne
 • Litteratur om Sorø Amt 1970-71 Af A. Strange Nielsen
 • Soraner-Biografier
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1970 Af johs. Lyshjelm
 • Resumé af regnskabet 1/7 1969 – 30/6 1970 Af R. Henneke
 • Nye medlemmer
 • Repræsentanter i sognene
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver

 • Amtmand dredrik Rostgaard og landevejens forbedring i Flakkebjerg Herred Af Erling Petersen
 • Flakkebjerg Herreds tinghus Af Erling Petersen
 • Bondepige skrev verdensberømt slægtsbog Af Kristen Kr. Ingvorsen
 • Morten Lambertsen til minde Af Helga Hansen
 • Om kapsejladserne på noret ved Skælskør Af C. J. Brinck
 • Træk fra min barndoms- og ungdomstid i Høm Af Niels Perter Jensen
 • Conrad Chr. Gjemzøe, sognepræst til Nordrup-Farendløse Af Niels Fr. Rasmussen
 • Eggeslevmagle samt vest- og Medelsyssel i Sorø Amt Af J. Heltoft
 • Litteratur om Sorø Amt 1969-70 Af A. Strange Nielsen
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1969
 • Resumé af regnskabet 1/7 1968 – 30/6 1969
 • Repræsentanter i sognene
 • Nye medlemmer
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver

 • Om Sorø Amts tilblivelse Af A. Strange Nielsen
 • Fra Flakkebjerg Herred, nogle tingbogsoptegnelser Af Erling Petersen
 • Af Sprogø’s historie Af E. L. Parbøl
 • Et våbenoffer fra den yngre bronzealder Af Henrik Thrane
 • Om Sørup hospital i Vetterslev Af J. Lyshjelm
 • Nikolaj Nielsen, lærer i Ørslev, Ringsted Herred Af Kristen Kr. Ingvorsen
 • Hellig tre kongers løb på Agersø og Omø Af Christian Heilskov Rasmussen
 • Fra en landsby og dens skole, Døjringe by Af Karl Rønne
 • Litteratur om Sorø Amt 1968-69
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Historisk Samfund 1968, beretning, regnskab m.m.

 • Eggeslevmagle kirkes ældste kærne Af Emil Andersen
 • Korsene ved Sludstrup Af Karl Rønne
 • Præst og menighed – Et tidsbillede fra Marvede-Hyllinge Af Erling Petersen
 • Valsølille kirke og Præstegård Af A. Strange Nielsen
 • Fra de danske tropekoloniers tid – En gravsten i Sorø kirke Af L. Balslev
 • Om udskiftningen under Giesegård Af Niels Fr. Rasmussen
 • Litteratur om Sorø Amt 1966-68 Af A. Strange Nielsen
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Resumé af regnskabet 1966

 • Jens Henriksens fortællinger fra barndom og ungdom Nedskrevet af Karen Kristine Henriksen
 • Om Benløse kirke og sognekald Af A. Strange Nielsen
 • Præsten og digteren Hans Nordrup Af Niels Fr. Rasmussen
 • Om ålefiskeri ved Stigsnæs Af John. Lyshjelm
 • Danskerne i Venslev Af Erling Petersen
 • En dag på udstillingen Af E. Overskov
 • Lidt om den optiske telegraf i Sorø Amt Af Karl Rønne
 • Brændevins-Brænderi og Smugleri i Sydvestsjælland Vald. Møller
 • Efterretninger om de faldne eller kvæstede Landeværnsmænd fra Øster og Vester Flakkebjerg Herred Af Vald. Møller
 • Museumsdirektør Lauritz Hansen, Ringsted
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1966
 • Litteratur om Sorø Amt 1965-66
 • Resumé af regnskabet 1965
 • Nye medlemmer

 • Kyringe Friskole Af H. C. Nielsen
 • Lidt om Skuderløse i tiden efter 1805 Af Vilh. Hansen
 • Gunderslev gamle kirkebog fortæller Af Valdemar Møller
 • Den store malmklokke i Slotsbjergby kirke Af Karl Rønne
 • Rejse i Danmark i sommeren 1837 Af Karl Rønne
 • Da Ingemann ordnede sit testamente Af Poul Ruus
 • Erhvervsmæssigt bryggeri u Slagelse gennem 115 år Af Poul Ruus
 • Om Slagelse og dets opland Af Poul Ruus
 • Johannes T. Christensen Af J. Heltoft
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1965
 • Litteratur om Sorø Amt 1964-65
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Resumé af regnskabet 1964
 • Repræsentanter i sognene
 • Nye medlemmer

 • Torvet i Sorø Af H. P. Rohde
 • Den gamle Tingbog for Holsteinborg Birk fortæller Af Valdemar Møller
 • Thorkild gravlund og Vestsjælland Af August F. Schmidt
 • Spredte træk Af Lauritz Hansen
 • “Ellepiger” Af J. Heltoft
 • Holsteinborg Sparekasse i Sydvestsjælland II Af Aage Lambert-Jensen
 • Vårby Åbanker og deres omgivelser Af Karl Rønne
 • Om tidligere stærkt besøgte udflugtssteder i Midt- og Vestsjælland Af Poul Ruus
 • Den jødiske kirkegård i Slagelse Af Poul Ruus
 • Malermester H. Christensen Af R. Henneke
 • Historisk Samfund for Sorø Amt 1964
 • Litteratur om Sorø Amt 1963-64 Af A. Strange Nielsen
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Resumé af regnskabet 1963
 • Repræsentanter i sognene
 • Nye medlemmer

 • Åmosen fra istid til bondetid Af Johs. T. Christensen
 • Lensmand Jørgen Seefeld på Ringsted Kloster og hans bibliotek Af Lauritz Hansen
 • Holsteinborg Sparekasse i Sydvestsjælland – den ældste i Norden Af Aage Lambert-Jensen
 • Taarnborg Af H. Christensen
 • Grubberne i Gerdrup Af Erling Petersen
 • Den gamle tingbog fra Holsteinborg fortæller Af V. Møller
 • Optegnelser fra krigen 1864 Af Karl Rønne
 • Fire breve fra P. A. Fenger, Slotsbjergby, til Johs. P. Østrup, Bakkendrup Af Karl Rønne
 • En polsk invasion i Slagelse Af Poul Ruus
 • Danseøvelse i Slagelse i mandsmindet Af Poul Ruus
 • Den 18. april 1914 Af Poul Ruus
 • Når sneen fældede sit hvide dække Af Poul ruus
 • Litteraturliste til hjemstavnslære i Sorø Amts historie Af A. Strange Nielsen
 • Anmeldelse af lokalhistorisk litteratur Af A. Strange Nielsen
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Repræsentanter i sognene
 • Resumé af regnskabet 1962
 • Nye medlemmer

 • Kender du dine Papenheimere Af M. A. Ebbesen
 • Magister Didrik Grubbe Af Erling Petersen
 • Søren Klestrup og hans Tid Af Niels Fr. Rasmussen
 • Præst og degn i Kvislemark Af V. Møller
 • Fra Tornemark (1742) Af V. Møller
 • Brændeputater fra Sorø akademi Af Viggo Nielsen
 • Martin Nyrups første bygningsværk (To breve fra hans Sorøtid) Af L. Balslev
 • Mindetale over overlærer Fritz Jacobsen
 • Årsberetning fra Historisk Samfund 1962
 • Litteratur om Sorø Amt 1961-62 Af A. Strange Nielsen
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Repræsentanter i sognene
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Resumé af regnskabet 1961
 • Nye medlemmer

 • Historisk Samfund for Sorø Amt i 50 år Af J. Heltoft
 • Korsør havn og bro 1664-1809 Af Fritz Jacobsen
 • “Hvorledes kunne aftenskolerne på Landet anvendes med hensigtsmæssigen?” Af Fritz Jacobsen
 • Et minde fra krigen mod Sverige i 1658 Af Alfred Madsen
 • En Vinterdag i en sjællandsk Bondegaard for 80 Aar siden Af Niels Vange
 • Beretning om de to store Brandulykker, der hjemsøgte Ringsted 1747 og 1806 Af Lauritz Hansen
 • Træk af livet i en gammel præstegård Af L. Andersen
 • Minder om solkult i Midtsjælland Af A. Strange Nielsen
 • Midtsjællands lokalhistoriske arkiv, Ringsted Af A. Strange Nielsen
 • Litteratur om Sorø Amt 1960-61 Af A. Strange Nielsen
 • Årsmødet
 • Fortid og nutid
 • Resumé af regnskabet 1960
 • Repræsentanter i sognene
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Medlemsliste pr. 1. januar 1962

 • Dr. phil. Jacob Jacobsen Dampe Af Jakob Jakobsen
 • Postbesørgelse Antvorskov-København i gamle dage Af Fritz Jacobsen
 • En speciel vinhandel i det gamle Slagelse Af Fritz Jacobsen
 • Henrik Ussing Af August F. Schmidt
 • Erindringer om dr. Ussing Af L. Balslev
 • Svenskerne i Sorø Amt Af Erling Petersen
 • Trojeborg ved Skjoldenæsholm Af A. Strange Nielsen
 • Årsmødet
 • Bankdirektør Valdorf-Hansen
 • Midtsjællands lokalhistoriske arkiv, Ringsted Af A. Strange Nielsen
 • Resumé af regnskabet 1959
 • Hjemstavnslære i Sorø amts Historie
 • Repræsentanter i sognene
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt

 • Sjællands landsting i Ringsted Af A. strange Nielsen
 • Sognets ældste fortæller Af M. A. Ebbesen
 • En dansk Benediktinermunks mærkelige skæbne Af Vilh. Lorenzen
 • Sneslev Bylov Af August F. Schmidt
 • En bondeskæbne fra udskiftningstiden Af Erling Petersen
 • Af “Valbygaard”s godsarkiv Af Fritz Jacobsen
 • TSvendstrupgaard Af Fritz Jacobsen
 • Svantevittemplet i Arkona Af J. Heltoft
 • Årsmødet
 • Dr. Poul Helms
 • Midtsjællands lokalhistoriske arkiv, Ringsted Af A. Strange Nielsen
 • Resumé af regnskabet 1958
 • Hjemstavnslære
 • Repræsentanter i sognene
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt

 • Folket og dets jord Af Johs. T. Christensen
 • Skoleliv i Haarslev Af Erling Petersen
 • Riddervoldene og Valsøgård Af A. Strange Nielsen
 • Minder om digteren Sophus Schandorph Af Lauritz Hansen
 • Nogle minder fra Bromme-Munkebjergby-Egnen omkring århundredskiftet Af K. W. Sørensen
 • Årsmødet
 • Resumé af regnskabet 1957
 • Repræsentanter i sognene
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt

 • Sorø Akademi under Besættelsen Af P. Helms
 • Hvor laa Bjørneskoven? Af N. Jensen
 • Alfarvejen over Sjælland fra Vasemader bro til Ringsted Af A. Strange Nielsen
 • En fødselsdag på Gisselfeld og et bryllup i Ulse kirke Af Jens Nielsen
 • Bemærkninger til Ringsted Herreds ældre Historie Af August F. Schmidt
 • Dømt fra Kjole og Krave Af Erling Petersen
 • Haraldsted Kongshus Af Børge Green-Larsen
 • Herlovianeren H. P. Melchior Af Edv. Eller
 • Frivillige Menighedsraad i Sorø Amt Af F. Elle Jensen
 • Årsmødet
 • Resumé af regnskabet 1956
 • Litteratur om Sorø Amt 1957
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt

 • Den sjællandske vestbane fylder 100 år Af E. L. Parbøl
 • Nogle Erindringer fra min Barndom og Ungdom i Midtsjælland Af K. W. Sørensen
 • Poul Jensen, Kolding Af Fritz Jacobsen
 • Brud på helligdagsforordningen af 1735 Af Fritz Jacobsen
 • En sten med skåltegn fra en middelalderborg Af Henrik Thrane
 • Gedehaven Af M. A. Ebbesen
 • Holsteinsminde 1879-97 og L. Budde Af P. M. Andersen
 • Årsmødet
 • Resumé af regnskabet 1955
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt
 • Medlemsliste 1957

 • Sorø Klosters Ladegårde Af Johs. T. Christensen
 • Bondeliv og bondevirke i Vestsjælland 1770 Af Fritz Jacobsen
 • Luftridt og Korsbyrd Af August F. Sschmidt
 • Holsteinsminde 1870-79 og Chr. Nielsen Af P. M. Andersen
 • Guldmageren paa Borreby Af N. P. Larsen
 • Årsmødet
 • Arkitekt M. J. Erlangsen
 • Resumé af regnskabet 1954

 • Det fuirendaler Institut paa Holsteinsminde og Anders Stephansen 1840-70 Af P. M. Andersen
 • Holger Vind til Harrested Af Erling Petersen
 • J. V. Neergaards beskrivelse af Ø. Flakkebjerg herred Af Fritz Jacobsen
 • Andreas Ammentorp Sørensen – Sædemand og Folkevækker Af C. Nørrelykke-Christensen
 • En Efterlysning Af P. G. Lindhardt og Hal Koch
 • Udflugt og årsmøde
 • Boganmeldelse (Aversibogen)
 • Boganmeldelse (Sognehistorie fra Vestsjælland)
 • Boganmeldelse (Vallensved sogns historie)
 • Arkitekt M. J. Erlangsen
 • Resumé af regnskabet 1954

 • Træk fra forsorgen for syge og fattige i Sorø amt gennem tiderne Af Fritz Jacobsen
 • Af Marvede-Hyllinge præstekalds historie Af Erling Petersen
 • Præsten og ordsprogssamleren E. Mau Af August F. Schmidt
 • To landsbyer ved Haraldsted sø Af Johs. T. Christensen
 • Det fuirendaler Institut og dets grundlægger Af P. M. Andersen
 • Resumé af regnskabet 1953

 • Gunnar Knudsen Af J. Heltoft
 • Den ældste Indre Mission Af P. G. Lindhardt
 • Skatter og krigsudskrivninger i Slagelse 1651-1661 Af Hans H. Fussing
 • Allindemagles udslettelse Af Johs. T. Christensen
 • Lidt præstehistorie Af Fritz Jacobsen
 • Boganmeldelser
 • Udflugten til Lund

 • Af Hans Knudsens folkemindeoptegnelser Af Gunnar Knudsen
 • Englænderne og spanierne i Sorø amt 18077 og 1808 Af Fritz Jacobsen
 • Dr. theol. F. C. Krarup, sognepræst i Sorø 1893-1922 Af Poul Helms
 • P. R. Duus og hans beskrivelse af Sorø amt Af August F. Schmidt
 • Kaperkaptajnen fra Glænø Af M. A. Ebbesen
 • Ringsted-Digteren Sophus Schandorph Af Adolph Andersen
 • Årsmødet

 • Vandmøller i Sorø Amt II Af Fritz Jacobsen
 • Slaget i Ringsted Af Rasmus Nielsen
 • Hr. Morten i Fodby Af Erling Petersen
 • Minder om K. Lavard og hans Slægt i Ringsted Kirke Af Poul Helms
 • Slagelse Folkemarked Af August F. Schmidt
 • H. C. Andersen på Gisselfeld og Bregentved Af J. Heltoft
 • Kristian Kæstel
 • Årsmødet

 • Hellig Anders Pilgrimsrejse Af J. O. Kock
 • To Folketingsmænd Af Rasmus Nielsen
 • Gimlingetorp og Lystager Af Johs. T. Christensen
 • Forstvæsenet under Borreby og Basnæs Af M. A. Ebbesen
 • Kyse By og Gods før 1688 Af Erling Petersen
 • Vandmøller i Sorø Amt I Af Fritz Jacobsen
 • Årsmødet

 • Poul Christian Stemann Af V. Topsøe
 • Aabningen af Absalons Grav Af Poul Helms
 • Nogle Oplysninger om Korsør og Omegn og Slagelse fra 1744 Af Fritz Jacobsen
 • Vilhelm Andersen og Barndomsegnen Af August F. Schmidt
 • Folkemødet i Sorø Amt Af Rasmus Nielsen
 • Et Præste-Dynasti i Ørslev Af N. Jensen
 • Esbern Snare Af Kjeld Galster
 • Angaaende Hollænderne paa Sprogø Af Ernst Haderup
 • Aarsmødet

 • Forfatteren Anton Nielsen Af J. Heltoft
 • Bondekaar i Sorø Amt 1735 og 1744 Af Fritz Jacobsen
 • Hvor laa Sakses Hyllemindehavn Af Niels Møller
 • Litterære Randbemærkninger til Sorø Amts Historie Af August F. Schmidt
 • Pastor Hans Bastholm i Slagelse Af F. Elle Jensen
 • Et broderet Billede af Gisselfeld Af Ellen Skov
 • Aarsmødet

 • Valgene til den grundlovgivende Rigsforsamling i Sorø Amt den 5. Oktober 1848 Af R. Nielsen
 • Et Par Bemærkninger om den religiøse Kunst i Sorøegnens Kirker Af Poul Helms
 • Den økonomiske Tilstand i Sorø Amts Købstæder 1735 Af Fritz Jacobsen
 • Det sydvestsjællandske Broderkonvent Af F. Elle Jensen
 • Fra Karrebæk Sogn Af V. Møller
 • Fra Jystrup Sogn – Af H. P. Christensens Optegnelser Af August F. Schmidt
 • Aarsmøderne 1945 og 1946

 • Den gudelige bevægelse i Sydvestsjælland Af Aa. Lambert-Jensen
 • Træk af Vollerupgaards Historie Af Johs T. Christensen
 • Hoveriforeninger Af Fritz Jacobsen
 • Theodor Wilhelm Oldenburg Af Paul Oldenburg
 • En samtidig beskrivelse af Bregentved paa A. G. Moltkes Tid Af Georg Hansen
 • Tyendemaarked paa Slagelse Fisketorv, Færgefart og “Bro” fra Agersø til Stigsnæs i gamle Dage samt Lidt om et Sygehusophold i gamle Dage Af A. Rønnekilde-Nielsen
 • Efterslæt til “Kongernes Vildtbane (Aarbog 1939) Af Fritz Jacobsen
 • Regnskabet 1943
 • Meddelelse til Samfundets Medlemmer
 • Bestyrelse og Repræsentanter

 • Ramel-Sehesteds Kapel i Sorø Af L. Balslev
 • Navnet Slagelse Af Gunnar Knudsen
 • Træk af Folkelivet i Vestsjælland Af Johs. C. Jessen
 • Herluf Daa til Snedinge Af V. Møller
 • Tilstanden i Sorø amts Købstæder 1660 og 1682 Af Fritz Jacobsen
 • Den gudelige Bevægelse i Sydvestsjælland Af Aa. Lambert-Jensen
 • Aarsmødet i Slagelse

 • Kongevej i Sorø Amt Af Fritz Jacobsen
 • Agerdyrknings- og Forstinstitutet paa Mørupgaard ved Sorø Af John Knox
 • Mads i Haven Af Johs. T. Christensen
 • Jens Corneliussen fra Førslev Af Aa. Lambert-Jensen
 • Boganmeldelser
 • Aarsmødet
 • Samfundets Bestyrelse og Repræsentanter
 • Medlemsliste

 • De tvende Kirketaarne Af August F. Schmidt
 • Bidrag til Slagelse Latinskoles Historie Af Niels Nøjgaard
 • Skælskør Tøndemaal? Af Poul Rasmussen
 • Ejerskikkelser fra Skjoldenæsholm Af J. Naumann
 • Træk fra Indre Missions Frembrud i Haslev Af N. P. Pedersen
 • Begivenheder i Sorø Amt under Krigen med Englænderne 1807-14 Af M. A. Ebbesen
 • Tilføjelse til Lauritz Koks Digt om Ringsted
 • Efterskrift til Slagelse Latinskoles Historie
 • Aaret
 • Samfundets Bestyrelse og Repræsentanter

 • Sakse og Midtsjælland Af H. Usdsing
 • Tillæg
 • Nogle Oplysninger om Skovene paa Antvorskov Gods Af Fritz Jacobsen
 • Pastor alexander Pedersen til Jystrup og Cora Nyegaard Af August F. Schmidt
 • Lauritz Koks Digt om Ringsted Af Ellen Olsen
 • Gamle Ord og Talemaader Af J. Heltoft
 • Aarsmødet i Slagelse
 • Samfundets Bestyrelse og Repræsentanter

 • P. Severinsen Nekrolog
 • H. J. Helms Nekrolog
 • Ole Worm: Alsted-Stenen Af Anders Bæksted
 • Kongens Vildtbane Af Fritz Jacobsen
 • Skælskør Skæppemaal og Døbefonten i Båstad Af Sigvard Preben Skov
 • Fra Jystrup Sogn – Af H. P. Christensens Optegnelser Af August F. Schmidt
 • Kongens Hus i Haralssted Af Erh. Qvistgaard
 • Naar Bytrommen kaldte – Minder fra Borgerbevæbningens Dage – Hvorledes man i Ringsted narrede Vægterne Af Lauritz Hansen
 • Krohold og Brændevinsbrænding Af Fritz Jacobsen
 • Samfundets Virksomhed i 1939
 • Boganmeldelse
 • Samfundets Bestyrelse og Repræsentanter

 • Tidsbilleder fra Antvorskov Gods i Tidsrummet 1658-1774 Af Fritz Jacobsen
 • De Basnæs Bønder og deres sociale og økonomiske Forhold i Tiden før de store Landboreformer Af Inger Tryde
 • Sagn og Æventyr fra Skælskør-Egnen II Af Chr. Jespersen † (Med Nekrolog af P. Severinsen)
 • Bataljer ved Omø og Agersø i Krigsaarene 1807-14 Af M. A. Ebbesen
 • Vagabonder i Haraldsted og Allindemagle 1640 Af Niels Stenfeldt † (Med Efterskrift af Gunnar Knudsen)
 • Samfundets Virksomhed i 1938 Af Formanden

 • Landsbyskolens Tilblivelse i Sorø Amt Af Pastor P. Severinsen
 • Korsør Fæstning Af M. J. Elangsen
 • Kvægpesten i Sorø Amt 1745-32 Af Fritz Jacobsen
 • Hjelms Sværd Af Gunnar Knudsen
 • Sagn og Æventyr fra Skælskør-Egnen Af Chr. Jespersen
 • Fra Værtshusholder til Præst i Tjustrup-Haldagerlille Af Erh. Qvistgaard
 • Forslag om et Bibliotek fra Rejsende i Korsør 1804 Af P. Severinsen
 • Efterskrift til “Landsbyskolens Tilblivelse”
 • Samfundets Virksomhed 1937

 • Folkeliv og Folketro for 100 Aar siden Af J. Heltoft
 • Lidt om Slagelse og Ringsted under Karl Gustav Krigene Af Aage Fasmer Blomberg
 • Barkaftagning Af Fritz Jacobsen
 • Kirkereformationen i Sorø Amt Af P. Severinsen
 • Præsten Matthias Martin i Vallensved Af Erh. Qvistgaard
 • Møllerne i Sorø og Ringsted Amter 1689 Af Niels Cl. Hansen
 • Fra de store Landboreformers Tid Af Fritz Jacobsen
 • Ny Litteratur om Sorø Amt Af P. Severeinsen
 • Vildtbanehestene
 • Samfundets Virksomhed 1936

 • J. V. Christensen (nekrolog) Af P. Severinsen
 • Sydvestsjællandsk Dialekt omkring 1880 Af L. P. Poulsen
 • Fra de smaa Teglværker Af Johs. T. Christensen
 • Sagn og Overlevering om Oldtidshøjene i Sorø Amt Af Inger Margrethe Boberg
 • Et Kakkelfund i Lynge fra ca. 1600 Af Niels P. Larsen
 • Samfundets Virksomhed i 1935 Af Formanden
 • Meddelelse til Medlemmerne

 • To stiftelser i Gimlinge Af Johs. T. Christensen
 • Sagn og Overlevering om Oldtidshøjene i Sorø Amt Af Inger Margrethe Boberg
 • Slagelse Marklov Af August F. Schmidt
 • Genforenings-Mindesmærkerne i Sorø Amt Af Johannes Vejlager

 • En forsvunden Valplads Af J. V. Christensen
 • Digteres Bidrag til Sorø Amts Kulturhistorie – B. S. Ingemann – Anton Nielsen Af August F. Schmidt
 • Fra Grevefejdens Tid Af N. P. Larsen
 • Navnet St. Bendts Kirke Af P. Severinsen
 • Samfundets Virksomhed 1933 Af Formanden

 • Peter Edwardsen Friis – Et Bidrag til Dansk Præstehistorie Af L. F. la Cour
 • En Høstdag i 1808 Af J. V. Christensen
 • Fra den gamle Landsby Af August F. Schmidt
 • Samfundets Virksomhed 1932 Af Formanden
 • Et Tilbageblik Af Formanden

 • Mordet i Haraldsted 7ende Januar 1131 Af Knud Kinzi
 • Om Dronning Bengerd Af Poul Hansen
 • P. Arnskov – Et Mindeord Af Gunnar Knudsen
 • Af P. Arnskovs Erindringer
 • Avisartikler af P. Arnskov
 • Peter Edwardsen Friis – Et Bidrag til dansk Præstehistorie Af L. F. la Cour
 • Sorø – Klostret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne. Skrevet af gamle Soranere. Anmeldt af L. F. la Cour
 • Samfundets Virksomhed 1931 Af Formanden

 • H. C. Holst Nekrolog
 • Storebælt Af H. C. Holst
 • Hollænderne paa Sprogø Af H. C. Holst
 • Hvem var Dronning Dagmar? – En historisk Redegørelse Af Poul Hansen
 • Slagelse Latinskole Af Henny Glarbo
 • Folkeminder i Sorø Amt Af August F. Schmidt
 • En uheldig Byfoged i Skælskør (1765) Af Niels Stenfeldt
 • En Bypatriot Af Marie Bogstad
 • En Samling Tegninger
 • Samfundets Virksomhed (1926-1930) Af L. F. la Cour

 • Møntfund i Sorø Amt Af Georg Galster
 • En Vandring gennem Tjustrup Sogns sydlige Del Af J. V. Christensen
 • Brudt Ægteskabsløfte – Degnen Peder Fischer Bruun i Sørbymagle (1739-64) Af Niels Stenfeldt
 • Samfundets Virksomhed
 • Lokalhistorisk litteratur fra Sorø Amt 2006-07

 • Absalon Af Redaktionen
 • Var Boeslunde Banke et Oldtids Helligsted? Af Hans Kjær
 • Sagn og Tro knyttet til Sten i Sorø Amt Af August F. Schmidt
 • Sorø Amts Klostersogne og Frigørelsen 1569 Af P. Severinsen
 • De Gamles Forsørgelse i forrige Aarhundre – Aftægtsforholdets Ordning i Landbohjemmene Af T. Christensen
 • Søbjerggaard i Slaglille Sogn Af H. Zangenberg
 • Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1928 Af L. F. la Cour

 • Kursusets Forberedelse og Forløb Af L. F. la Cour
 • Om Sorø Akademis Bibliotek Af Alfr. Glahn
 • Sorøegnens Geologi Af K. Simonsen
 • Sorøegnens Søer Af C. V. Otterstrøm
 • Sorøegnens Oldtidsminder Af J. Brøndsted
 • Sorøegnens Kulturfysiognomi Af Ussing
 • Sorø Kirke Af Niels P. Larsen
 • Sorøegnens Skove Af A. Oppermann
 • Christian Hviid Bredahl Af H. Holten-Bechtolsheim
 • Hvideslægten Af L. F. la Cour
 • Sorøegnens Kirker Af M. Mackeprang
 • Sorø Kloster Af Poul Nørlund
 • Om Sorø Skole og Akademier Af H. Rasschou-Nielsen
 • Antvorskov – Kort Resumé Af Poul Nørlund
 • Smaapluk og Billeder
 • Deltagerliste
 • Regnskab
 • Afslutningsord

 • Ringsted og Pavebrevene Af P. Severinsen
 • Fra Garnisonshuset i Slagelse 1731 Af I. T. Rohde
 • Consumptionsboderne i Slagelse Af P. Arnskov
 • Udsigt over Sorø Akademis Biblioteks Historie Af Alfr. Glahn
 • En Troldehistorie fra 1756 og dens følger Af L. F. la Cour
 • Bandsættelse af ukendt Gerningsmand Af P. Severinsen

 • Bondeliv paa en vestsjællandsk Bondegaard i ca. 200 Aar Af L. P. Jensen
 • Slotsbjergby Høje og Guldfundet i Slotsbjergby 1816 Af Hans Kjær
 • Hr. Jochum i Alsted, hans Søn og hans Sognebørn Af P. Severinsen
 • Landvinding i Sorø amt – Et stort Kulturarbejde i historisk og nutidig Belysning Af Johs. T. Christensen
 • Samfundets Virksomhed 1925 Af Formanden

 • Bondeliv paa en vestsjællandsk Bondegaard i ca. 200 Aar Af L. P. Jensen
 • Barndomsminder fra Lynge Sogn Fortalt af Fru Professorinde Augusta Theodora Fenger
 • En gammel Købmandsslægt i Slagelse Af C. J. C. Lauritzen
 • Husmændene i forrige Aarhundrede Af Lars Christensen
 • Smed Andreas HAmmers Strid med Magistraten Af P. Arnskov
 • Bissekræmmeren Af Jens Nielsen
 • Samfundets Virksomhed 1924 Af Formanden
 • Historisk Samfunds Regnskab for 1924
 • Et Ord til Medlemmerne Af Formanden

 • Jættestuen i “Rævehøj” ved Slotsbjergby Af G. Rosenberg
 • Zakarias Nielsen og Sorø Amt Af J. V. Christensen
 • Fra Sorø’s Fortid Af Gunnar Knudsen
 • Rasmus Ottesen (1803-1862) Af Jens Peter Jensen
 • Farendløse Mølle Af H. Hjelholt
 • To Skrivelser fra Plambäck i Krebsekroen Af F. Matthiessen
 • Fra vore Bedsteforældres Tid Af L. Christensen
 • Hagbards Galge Af P. Severinsen
 • Sorø – Klostret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne. Skrevet af gamle Soranere. Anmeldt af L. F. la Cour
 • Samfundets Virksomhed Af Formanden
 • Historisk Samfunds Regnskab for 1923

 • Midtsjællandske Markstrøgs Navne – Et Forsøg paa en Samstilling Af J. V. Christensen
 • Moralen paa Ringstedegnen omkring Anno 1600 Af Arthur G. Hassø
 • Smaatræk af det kirkelige Liv i Alsted Herred omkring 1750 Af Henning Jensen
 • Fra vore Forældres og Bedsteforældres Tid – Om at Arbejde og Spare
 • Historisk Samfunds Medlemmer i 1922

 • Slagelse Bys Forsvar mod Ildløs og Vold Af P. Arnskov
 • Hellige kilder i Sorø Amt – Efterslæt Af Gunnar Knudsen
 • Hindholm – Halvtredsaarige erindringer Af L. P. Jensen
 • Humledyrkning paa Sjælland Af N. P. Larsen


.

 • Fra Sneslev i Ringsted Herred Af J. V. Christensen
 • Fra Korsør Fortid Af L. F. la Cour
 • Anders Madsen Af Poul Bjerge
 • Fra Folkemunde i Sorø Amt Af L. Christensen
 • En Hilsen fra Ingemann Af L. F. la Cour
 • Et lille Minde fra 64 Af L. F. la Cour
 • Aarsberetning Af Sekretæren
 • Love for Historisk Samfund for Sorø Amt


.

 • Frederik Adolph Holstein, Greve af Holsteinborg Af Johannes Vedel
 • Seyer Mahling Beyer og hans Sognebeskrivelser Af N. Nielsen
 • Høstskikke i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede Af L. Christensen


.

 • Slagelse Ildebrands Historie Af P. Arnskov
 • Hyllinge og Omegn i forhistorisk Tid Af N. C. Nielsen
 • Lidt om Christen Dalsgaard Af Elise Konstantin-Hansen
 • Christen Dalsgaards Kunst Af S. Konstantin-Hansen
 • Lidt om Præst og Kirkegang i Gimlinge for 3 Snese Aar tilbage Af Lars Christensen
 • To Lærere i V. Flakkebjerg Herred Af N. Nielsen
 • Aarsberetning Af Sekretæren


.

 • Hellige Kilder i Sorø Amt Af Gunnar Knudsen
 • Kristelig Bevægelse i Vemmelev-Hemmeshøj i Trediverne Af J. Nissen
 • Gammel Folkesnak fra Herregaard og Landsby Af L. Christensen
 • Et Drama i Ringsted i Landevejstrafikkens Tid Af J. V. Christensen
 • Fra Amtsmuseet i Sorø Amt


.

 • A. G. Moltkes Forbedring af Agerdyrkningen paa Bregentved Af Hans Jensen
 • Carl Grove og hans venner i Lynge-Broby Af A. Gommesen
 • En mærkelig Aabenbarelse af et begaaet Mord Af Joh. Balslev
 • Slagelse Kram-Markeder for 50 Aar siden Af P. Arnskov
 • 1916
 • 1917


.

 • Sigar-Sagnets Stednavne hos Saxo Af P. Severinsen
 • Bidrag til en Skildring af Korsør og Omegn i Midten af det 18de Aarhundrede Af L. F. la Cour
 • Smaa Næringsveje blandt Fattigfolk i gamle Dage Af Lars Christensen

 • Helgendyrkelse i Slagelse Af Gunnar Knudsen
 • Af Cora Petersen, f. Nyegaards Ungdomserindringer Af L. F. la Cour
 • Et femogtyvedobbelt Bryllup i Sorø Kirke Af Niels P. Larsen
 • Fra Folkemunde i Mands Minde Af Lars Christensen
 • Sortensvend Af Gunnar Knudsen
 • Kilderne i Store Bøgeskov Af H. Ussing
 • Undersøgelse af gamle Gaarde og Huse i Midtsjælland Af H. Zangenberg
 • Billeder fra det gamle Sorø Af Redaktionen
 • 1915
 • Tilgang af ny Medlemmer

 • Stednavne i Sorø Amt Af Henrik Ussing
 • Postgaard og Posthuse i Slagelse gennem Tiderne Af P. Arnskov
 • En Bonde fra Kamptiden Af J. V. Christensen
 • Kirkeklokkerne i Hemmeshøj Af J. Nissen
 • Grams Brev
 • Om Optegnelse af Folkemaal og Folkeminder Af Henrik Ussing
 • Krebsekroen
 • Billeder fra det gamle Sorø

 • Om Folkemaalsundersøgelserne Af Marius Kristensen
 • Fra Enø Bylav Af Laurits Pedersen
 • Bidrag til Pedersborgs ældre Historie Af Chr. Hejlskov
 • Alterkalken i Hemmeshøj Kirke Af J. Nissen
 • Om Hegn og Hegnsætning i ældre Tid Af Povl Hansen
 • Vaarby Aa Af Gunnar Knudsen
 • 1913
 • Historisk Samfunds Medlemmer i 1913
 • Love for “Historisk Samfund for Sorø Amt”

 • Ringsted Kloster i skiftende Tider Af J. V. Christensen
 • Egeslevmagle i Tiden omkring 1850 Af Th. J. Spange
 • Et Bidrag til Færgefartens Historie Af Chr. Pedersen
 • Sorø for Hundrede Aar siden Af F. Matthiessen
 • Bidrag til Boslunde Sogns Historie Af Jens andersen
 • Sorø Kloster og Skoles Historie 1536-1737 Af Poul Schjerff
 • Historisk Samfunds første Aar Af Redaktionen
 • Love for “Historisk Samfund for Sorø Amt”
 • Historisk Samfunds Medlemmer i 1912
 • Nyt fra de lokalhistoriske arkiver
 • Repræsentanter i sognene

 • Kong Frederik den Ottende Nekrolog
 • Om Historisk Samfund
 • Dronning Dagmars Død
 • Hellig Anders Af Gunnar Knudsen
 • Minder fra Midtsjælland Af L. P. Christensen
 • Sprogø Af Chr. Pedersen
 • Lars Hækkerup – En sjællandsk Bonde i Gennembrudsaarene 1848-1849 Af J. P. Jensen
 • Bidrag til Boslunde Sogns Historie Af Jens Andersen
 • Medlemmerne af Historisk Samfund for Sorø Amt