2023

Afholdte arrangementer – under opdatering

I Gøngehøvdingens fodspor
Onsdag den 1. marts 2023
Foredrag Foredrag v/ historiker Chris Hermansen, Mogenstrup.
Gøngehøvdingen, Svend Poulsen, menes født omkring år 1600 i Gønge Herred, som var grænseland mellem Danmark og Sverige i det nordøstlige Skåne. Han deltog i Trediveårskrigen på dansk side, men efter det danske nederlag deltog han i krigen i hollandsk tjeneste. Under Torstensson-krigen mellem Danmark og Sverige i 1643-1645 hvervede Svend Poulsen et kompagni dragoner til den danske konge. Efter denne krig giftede han sig med en enke og levede som borger i Knæröd ved Halmstad i Halland, som imidlertid blev svensk i 1645. Under den nye dansk-svenske krig i 1657-1658 førte han som kaptajn guerillakrig mod svenskerne i det nordlige Skåne og det sydlige Halland. I den følgende krig 1658-1660 organiserede Svend Poulsen en modstandsbevægelse mod svenskerne på Sydsjælland, og det er det, han er blevet mest berømt for. Som tak fik han gården Lundbygård på Sydsjælland som len. Måske på grund af økonomiske problemer deltog han i Den Skånske Krig 1675-1679, men spillede vist ingen større rolle. Han døde kort efter 1679.
Foredraget fandt sted på Værkerne i Sorø.Der var stort fremmøde til det underholdende foredrag. Foto: Flemming Bruun.


Jernbanerne Slagelse-Næstved og Dalmose-Skælskør
Tirsdag den 21. marts 2023
Foredrag Foredrag v/ jernbanehistoriker Ole-Chr. Munk Plum.
Det blev en aften, som vi sent vil glemme. Både på grund af den helt overvældende tilstrømning både af medlemmer og gæster, og ikke mindst på grund af Ole-Chr. Munk Plum, som medrivende delte ud af sin enorme viden om disse lokale jernbaner. Vi fik historien lige fra den svære start, som trak ud og ud i det uendelige til den sørgelige afslutning, som har ramt så mange jernbaner rundt om i landet.
Foredraget fandt sted på Skælskør Bibliotek.Dalmose Station 1957. Foto: Odense Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.
Klik her for at se billeder fra byvandringen


Årsmøde og generalforsamling
Tirsdag den 11. april 2023 i Sorterup Sognehus
Årsmødet handlede om H.C. Andersen og Slagelse Lærde Skole.
I 1819 rejste H.C. Andersen som 14-årig med postvognen til København. Han fik foden indenfor på Det kgl. Teater, men fik ikke succes. Venlige mennesker hjalp ham, og i efteråret 1822 begynder han skolegangen i Slagelse Lærde Skole, hvor en ny rektor lige var blevet ansat. Skolen lå dengang i Bredegade 6, og han boede selv i Bredegade 29, hvilket mindeplader fortæller om.
I oktober 1825 flyttede han ind hos rektorfamilien i Bredegade 4. Rektor Simon Meisling (1787-1856) overtog i 1826 et rektorat i Helsingør. Andersen flyttede med, men hans forhold til Meisling var ikke godt, så i april 1827 flyttede han til København. Han fortsatte sine studier og blev privat dimitteret student i 1828.
Om dette og meget andet berettedes i det spændende foredrag af tidligere lektor Børge Riis Larsen, som efter studentereksamen i 1965 studerede naturvidenskab. Han var ansat ved Slagelse Gymnasium i 41 år. Hans forfatterskab omfatter forskerbiografier, bidrag til Den store danske Encyklopædi samt lærebøger til gymnasiet og HF.
Til foredraget var også inviteret også beboerne i Sorterup, Ottestrup og Kindertofte sogne.
Derefter ordinær generalforsamling.

Klik her for at læse referatet fra generalforsamlingen.


Fra generalforsamlingen. Foto: Flemming Bruun.


Kør-selv-tur til Køge
Lørdag den 22. april 2023
Køge er en gammel middelalderby, som kan dateres helt tilbage til år 1288. Det er dermed en af Danmarks ældste købstæder. Vi gik ned ad gamle, brostensbelagte handelsgader, så det nuværende Danmarks ældst daterede bindingsværkshus og hyggelige små gårdmiljøer. I centrum ligger det store middelaldertorv med torvedage hver onsdag og lørdag.
Efter kaffedrikning i “Bistro 17” ved Torvet sluttede vi af med at besøge en nyere Boholte kirke udkanten af Køge, hvor tidl. menighedsrådsformand Jytte Bahn Petersen fortalte engageret om kirken og dens historie.


Fra byvandringen i Køge. Foto: Poul Stahlschmidt.


Bustur til det sydlige Fyn
Fredag den 12. maj 2023

Turen bød på et ganske omfattende program:

  • Historien om Brahetrolleborg kirke og kloster ved sognepræst Ole Buhl.
  • Rundvisning på Brahetrolleborg Slot ved Catharina Reventlow-Mourier.
  • Frokost og kaffe i Det Hvide Pakhus i Faaborg.
  • Byvandring i Faaborg med overlæge Flemming Brandrup som guide.
  • Besøg på Faaborg Museum med indledning ved Flemming Brandrup.

Brahetrolleborg blev anlagt af cisterciensermunke i 1172. Klosteret brændte i 1243, hvorfor det nuværende bygningsanlæg er opført mellem 1243 og 1500.
Klosteret havde et betydeligt jordtilliggende, som udgjorde en egen retskreds.
Ved Reformationen kom klosteret under Kronen. I 1568 solgte Frederik II det til statholder i Hertugdømmerne Henrik Rantzau, som i skødet fik lov til at oprette gården under navnet Rantzausholm. Den kendte Kai Lykke opførte den karakteristiske trelængede ladegård i 1655, men var senere så letsindig at blive dømt for majestætsfornærmelse. Derfor blev han henrettet og sat på hjul og stejle in absentia i 1661. Herefter blev klosteret inddraget af Kronen.
Frederik III mageskiftede det i 1668 til Birgitte Trolle, der i 1672 oprettede Rantzausholm og Brendegaard til Baroniet Brahetrolleborg til minde om hendes mand Mandrup Brahe – deraf navnet Brahetrolleborg.
I dag ejes og drives Brahetrolleborg af 9. generation i Reventlowsslægten, Catharina Reventlow-Mourier
Faaborg: Efter frokosten blev selskabet vist rundt i Faaborg med Flemming Brandrup som guide. Brandrup er pensioneret overlæge og passioneret lokalhistoriker. Vi fik set en lang række af byens mange velbevarede huse fra 1700- og 1800-tallet. Her skal nævnes Vesterport fra 1400-tallet, én af kun to bevarede byporte i Danmark, Smedehusene i bindingsværk, Den gamle Gård, som er kulturhistorisk museum og Voigts Gård. Det markante klokketårn fra den nedrevne St. Nicolaj Kirke og Helligåndskirken, nuværende sognekirke, der er smukt restaureret. På Torvet rådhuset fra 1840 og Kai Nielsens ”Ymerbrønden”, og endelig Faaborg Museum for de fynske malere, en arkitektonisk perle tegnet af Carl Petersen for konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussen. Vi fik et kort kig på de mange malerier i et fascinerende,
farverigt interiør. Faaborg har en bymidte, hvor byplan og historiske huse er bevaret i en sjælden grad. En by man ser frem til at genbesøge.Rundvisning Brahetrolleborg. Foto: Helge Torm.


Rundvisning Faaborg. Foto: Helge Torm.