2021

Afholdte arrangementer

Sensommertur til det gamle Ringsted
Lørdag den 18. september 2021
Vi mødtes på den runde P-plads vest for kirken med vores guide er Mogens K. Larsen, medlem af foreningen og lokalhistoriker. Med ham gik vi ind i den nu 850 år gamle kirke, hvor han fortalte om Skt. Bendts Kirke og dens historie.
Efterfølgende gik vi over på Rådhuskroen, hvor den traditionelle æblekage var skiftet ud med lagkage.Sct. Bendts kirke 1936-39. Foto: Danmark set fra luften.


Årsmøde og generalforsamling
Tirsdag den 21. september 2021 i Multisalen på Borgerskolen i Sorø
årsmødet fortalte konservator, cand. scient. cons. Maj Trier Rygaard, om restaureringen af kalkmalerierne i Sorø Klosterkirke.  
I perioden 2019 – 2021 gennemgik Sorø Klosterkirke, en af Danmarks ældste bevarede og største middelalderkirker, en omfattende istandsættelse, herunder også en restaurering af kirkens smukke kalkmalerier, udført af Nordisk Konservering. 
I foredraget blev der fortalt om konservatorernes arbejde med at rense og sikre kalkmalerierne, bl.a. Skjoldefrisen, og om de spændende fund fra kirkens tidligste historie, der kom frem under arbejdet. Yderligere fortaltes om, hvordan Skjoldefrisens sidste nye tilføjelse, våbenskjoldet for de lokale donatorer Aase Jørgensen og Lorentz, kom til.
Derefter ordinær generalforsamling.

Klik her for at læse referatet fra generalforsamlingen.
Klik her for at læse formandens årsberetning.


Fra restaureringen af Sorø Klosterkirke. Foto: Flemming Bruun, 2020


Rytterskolerne – og brugen af dem gennem 300 år
Onsdag den 6. oktober 2021
Foredrag ved foreningens formand Helge Torm
For 300 år siden udstedte Frederik IV udstedte en forordning om ”kongelige skoler”, der skulle opføres i landets ryttergodsdistrikter, således at børn fra bondestanden kunne modtage undervisning, vel at mærke med hovedvægten på at lære Luthers katekismus. Eftersom skolerne lå i rytterdistrikterne, blev de med tiden noget misvisende kaldt ”rytterskoler”.
I vores virkeområde, det gamle Sorø Amt, lå der i vestenden det store Antvorskov Rytterdistrikt og i østenden en del af Tryggevælde Rytterdistrikt.
20 skoler så dagens lys i førstnævnte distrikt, men kun få af bygningerne er bevaret til i dag. I den gamle Haslev Kommune er kun én skolebygning bevaret.
Efter 1764, hvor rytterdistrikterne blev nedlagt, fortsatte rytterskolerne med at tjene til undervisning af børn. Men de blev hurtigt forandrede, dels ved ombygninger, dels og især ved udvidelser, således at nogenlunde velbevarede bygninger kan tælles på én hånd, og kun én er så godt bevaret, at den har kunnet fredes: den i Vedbysønder.
I foredraget vistes billeder af alle de bevarede skolebygninger, og deres tilstand blev kommenteret undervejs.


Skolen i Haldagerlille


Den glemte epidemi:
Den sjællandske Feber

Tirsdag den 26. oktober 2021 på Skælskør Bibliotek
Foredrag af museumsinspektør Morten Arnika Skydsgaard om, hvordan man historisk set har håndteret epidemier.

Kirkeklokken ringede 63 gange til begravelse i landsbyen Kongsted ved Næstved i august og september 1831, hvor epidemien rasede. Epidemien, som fik navnet ”Den sjællandske Feber”, ramte store dele af Sjælland og Lolland-Falster. Den slog knapt ni tusind, fortrinsvis bønder, ihjel og skulle blive den største og alvorligste epidemi i hele 1800-tallet. Den overrumplede lægerne og Det kgl. Sundhedskollegium. Foredraget handlede sig om den tids epidemiberedskab, medicinske viden og klassesamfund.


Morten Arnika Skydsgaard er fagleder for medicinhistorie på Steno Museet, Aarhus Universitet, og forsker bl.a. i kroppens og epidemiernes historie.


Udlevering af årbog 2021
Fredag den 19. november 2021 i Antvorskov kirkes mødesal, Slagelse
Kirken
Indledningsvis hørte vi om bygningen af denne spændende forstadskirke, som blev indviet 10. april 2005.
Der er nedlagt flere grundsten, hvoraf den ene stammer fra Sankt Peders Kirke, som er det sogn, hvorfra Antvorskov Sogn er udskilt. De øvrige grundsten kommer fra det gamle Antvorskov Kloster. Kirken er tegnet af Arkitektgruppen Regnbuen, Århus, ved arkitekt M.A.A. Anders Bové Christensen.
Døbefonten er af bornholmsk granit, udført af kunstneren Ole Hempel.
Den nye årbog
Efter at de mange fremmødte medlemmer havde forsynet sig med et glas vin, præsenterede Helge Torm indholdet i foreningens Årbog 2021. En årbog med mange spændende artikler, der vanen tro er ledsaget af et rigt billedmateriale.

Anmeldelse i SjællandskeAntvorskov kirke. Foto: Hberlin, Wikimedia.