2021

Kommende arrangementer

Årsmøde og generalforsamling
Årsmøde og generalforsamling i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, Korsør
Tirsdag den 13. april 2021 kl. 19
AFLYST
På årsmødet vil foreningens formand Helge Torm holde foredrag om Korsør Fæstning. Helge Torm har indgående studeret fæstningens historie og skildret den i sin bog, der udkom i 2016.
Derefter ordinær generalforsamling.Korsør Kulturhus. Foto: Flemming Bruun, 2016Den glemte epidemi:
Den sjællandske Feber

Torsdag den 6. maj 2021 kl. 19:30
Det røde Pakhus, Havnevej 10, 4230 Skælskør
AFLYST
Kirkeklokken ringede 63 gange til begravelse i landsbyen Kongsted ved Næstved i august og september 1831, hvor epidemien rasede. Epidemien, som fik navnet ”Den sjællandske Feber”, ramte store dele af Sjælland og Lolland-Falster. Den slog knapt ni tusind fortrinsvis bønder ihjel og skulle blive den største og alvorligste epidemi i hele 1800-tallet. Den overrumplede lægerne og Det kgl. Sundhedskollegium. Foredraget vil dreje sig om den tids epidemiberedskab, medicinske viden og klassesamfund.


Sjælland, Lolland-Falster og Møn 1855. Konturkoloreret litografi.
Danmarkskort udgivet af F. Hoffensberg. Det kongelige Biblioteks digitale samlinger.


Morten Arnika Skydsgaard er fagleder for medicinhistorie på Steno Museet, Aarhus Universitet, og forsker bl.a. i kroppens og epidemiernes historie.Sommertur med bus til
Frederiksborg Slot i Hillerød

Lørdag den 29. maj 2021 AFLYST
Mange kalder Frederiksborg Slot for Danmarks smukkeste slot og måske tillige et af verdens smukkeste. Det blev grundlagt af Frederik 2. i 1560 og bygget på tre øer med hovedslottet beliggende på den nordligste ø. Hovedslottet lod Christian 4. nedrive for at opføre det nuværende slot i nederlandsk renæssance i årene 1602-1625.
Slottet brændte 1859 under Frederik 7., som var den sidste konge, der anvendte slottet. De udvendige mure samt bl.a. kirken blev reddet. I årene efter 1860 blev slottets indre genopført fortrinsvis bekostet af brygger J. C. Jacobsen som Danmarks Nationalhistoriske Museum. Vi bliver guidet gennem Kongefløjen og Slotskirken.
Efter frokosten på restaurant Krydderiet besøger vi den smukke og spektakulære Barokhave, der spiller op til Slottet på den modsatte side af Slotssøen. Efter en kort introduktion bliver der lejlighed til en lille rundtur i haven på egen hånd.
Kaffen indtages i Café Havehuset med plads til 25 inden for og flere uden for.Frederiksborg Slot 1936-39. Foto: Danmark set fra luften.


Sensommertur til det gamle Ringsted
Lørdag den 18. september 2021
Tur i egne biler

Vi mødes på den runde P-plads vest for kirken (indkørsel ved Sct. Bendtsgade 5). Vores guide er Mogens K. Larsen, medlem af foreningen og lokalhistoriker. Med ham går vi ind i den nu 850 år gamle kirke, hvor han vil holde et foredrag om Ringsted gennem tiderne og Skt. Bendts Kirke og dens historie.
Efterfølgende ser vi nærmere på kirkens enkelte seværdigheder, som der knytter sig mange interessante historier til. Derefter ser vi på kirken udefra og ser også på byens torv, hvis udformning der er mange meninger om.
Til slut går vi over på Rådhuskroen, hvor vi får serveret kaffe/te med den traditionelle æblekage.
Vi forventer at bryde op ved halvfemtiden.Sct. Bendts kirke 1936-39. Foto: Danmark set fra luften.Rytterskolerne – og brugen af dem gennem 300 år
Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19
Foredrag ved foreningens formand Helge Torm i Hvilebjergskolen, Sørbymagle
Rytterskoler er betegnelsen for de i alt 240 skoler, som Frederik IV lod opføre i årene 1722-1727. Alle skolerne blev opført ens med skolestue og bolig til læreren, der boede på skolen. Endvidere en stald til lærerens kreaturer.


Skolen i Haldagerlille


Udlevering af årbog 2021
Fredag den 19. november 2021 kl. 14
Antvorskov kirkes mødesal, Slagelse
Reception i Antvorskov kirkes mødesal, Slagelse, hvor vi først får et foredrag om kirkens tilblivelse.
Herefter vil årbogsredaktøren præsentere bogen, som efterfølgende udleveres til foreningens medlemmer.Antvorskov kirke. Foto: Hberlin, Wikimedia.