Boganmeldelse 002


Sorø Museumsforening og Sorø Museum 100 år
25. juni 2016 kunne Sorø Museum og Sorø Museumsforening fejre 100 års fødselsdag.

Begivenheden blev fejret med blandt andet udgivelse af en 108 sider stor jubilæumsbog. Bogen indeholder ni artikler, og indledes meget naturligt med museumsforeningens historie skrevet af den nuværende formand Niels G. Sørensen. Frem til 2002 var museumsforening og museum tæt forbundne, men i 2002 blev museet en afdeling i Sydvestsjællands Museum, der med udgangen af 2012 blev en del af Museum Vestsjælland.

Museumsforeningen blev i 2002 omdannet til en venneforening, men er stadig ejer af museets bygning på Storegade i Sorø.

Som med så mange andre ting var det en længere proces at få etableret museum og museumsforening, startende helt tilbage i 1907. Den 29 sider lange artikel er en spændende beretning om såvel op- som nedture for museet og museumsforeningen, herunder om det store evige arbejde med at skaffe finansiering til både den daglige drift samt vedligeholdelsen af den gamle bygningsmasse.

Museets nyere historie er skrevet af den nuværende leder Ea Matzon. Hun har også bidraget sammen med Pernille Jacobsen til en artikel om museets udstillingsplakater.

Et mangeårigt bestyrelsesmedlem, Alan Tomlinson, har skrevet om Bromme-bopladsen, der blev fundet i 1944, og som på det tidspunkt var landets ældste.

Lone Claudi-Hansen har skrevet om Gudum ved Slagelse, hvor museet har gennemført arkæologiske udgravninger.

Kirsten Sternberg har skrevet om den fine apotekerhave, der blev anlagt ved museet i 2005.

Bogens grafiske arbejde er – som så mange andre lokalhistoriske udgivelser fra det vestsjællandske område – udført af Lemann Grafisk i Stenmagle. Alt i alt en spændende, alsidig og flot jubilæumsbog, der kan købes på Sorø Museum på Storegade 17 i Sorø.