Boganmeldelse 006


Årsskrift
Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening – Borupris’ Venner

2017

Den meget aktive lokalhistoriske forening i Fuglebjerg har udsendt årbogen for 2017. Den er på 112 sider og indeholder som sædvanlig en række artikler af forskellige forfattere og med vidt forskellige emner, både geografisk og tidsmæssigt.

Årbogen indledes med en artikel om Fuglebjerg-hallens tilblivelse. Det er netop i år 50 år siden hallen blev indviet. Artiklen er skrevet af Carsten Egø Nielsen.

Foreningens formand, Bertel Hansen, har bidraget med ikke mindre end fire artikler, nemlig først en sjov artikel om gårdnavne på egnen, og der er mange spændende og mere eller mindre mærkværdige navne, eksempelvis ”Toppengrønne” og ”Skoffendrøje”.

Næste artikel er skrevet sammen med Jan Jørgensen, og handler om Fuglebjergs tre apoteker. Lægen jan Jørgensen har skrevet om nogle af tidligere tiders medikamenter, der solgtes fra apotekerne. Set med nutidens øjne og viden, virker nogle af de tidligere medikamenter ikke specielt helbredende, måske snarere tværtimod!

Den tredje artikel handler om Flemstofte Maskinfabrik, og endelig har Bertel Hansen skrevet om møntfundene i Skafterup.

Men der er også andre forfattere. Jørgen Ravn har skrevet om skole- og kirkestier i og omkring Fuglebjerg. Mange af disse stier er i dag helt forsvundet.

Rolf de Neergaard har skrevet en lille artikel om vejnavne i Gunderslevholm Skovdistrikt, og endelig har Poul H. Sørensen skrevet sine erindringer fra hans tid på Hindholm Kost- og Realskole.

Årbogen kan løbes hos Bertel Hansen, mail bertel@arlose.dk eller telefon 5545 6348 eller 2486 3711.
2016

Den lokalhistoriske forening i Fuglebjerg præsenterede sit årsskrift for 2016 ved foreningens generalforsamling ultimo marts måned 2016. Årsskiftet er på 120 sider og indeholder 8 lokalhistoriske artikler, der primært dækker perioden fra midten af 1800-tallet og frem.

Jørgen Ravn, ansat i Landboforeningen Gefion, har skrevet Krummerup Fuglebjerg Husmandsforenings historie fra starten i 1908 til nedlæggelsen i 2004. I forbindelse med artiklens tilblivelse lykkedes det Jørgen Ravn at sikre samtlige forhandlingsprotokoller for eftertiden. De var ellers spredt på mange hænder.

Formanden for foreningen, Bertel Hansen, har bidraget med en artikel om biskop J.P. Mynsters besøg i områdets skoler og kirker – og der bliver ikke
langt fingre imellem, hvis biskoppen ikke er tilfreds med hvad han ser og oplever.

Bertel Hansen har også skrevet om Fuglebjergs første fotograf Gustav Alstrup, der nedsatte sig som fotograf i byen i 1868.

Endvidere har Bertel Hansen skrevet om Fuglebjerg Kommunes tilblivelse i 1966, der bortset fra et enkelt geografisk område forløb nogenlunde udramatisk.

Fuglebjerg var i 1960’erne specielt kendt for vaskemaskinefabrikken HAKA. Denne virksomheds historie er beskrevet af Carsten Egø Nielsen, der ikke har begrænset sig alene til denne virksomhed, men har valgt at skrive om Hans Haugaard, der udover HAKA også var dynamoen bag andre virksomheder. I dag ville han blive betegnet som en rigtig iværksættertype, der hele tiden fik nye ideer.

I forbindelse med 100-året for kvindernes valgret i 1915 blev der plantet et egetræ i Skafterup. Denne begivenhed er skildret i to artikler med hver sin indfaldsvinkel.

Endelig afslutter Knud Danielsen sin beretning om Erik Bøgh – en beretning, der har strakt sig over flere årsskrifter.

Her er den samlede indholdsfortegnelse:

 • Forord
 • Jørgen A. Ravn: Krummerup-Fuglebjerg Husmandsforening fra 1908 til 2004
 • Bertel Hansen: For mange kuldbøtter og bukkespring! – af biskop J.P. Mynsters visitatsbøger
 • Carsten Egø Nielsen: Hans Hougaard – en dynamisk iværksætter i Fuglebjerg i 40 år
 • Bertel Hansen: Fuglebjergs første fotograf
 • Bertel Hansen: Storkommunen – for 50 år siden
 • Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899
 • Thorkild Petersen og Bertel Hansen: Kvindeegen i Skafterup
 • Peter Madsen: Peter Petersen, Skafterup – Om hans liv og levned
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab 2015
 • Bestyrelsen og redaktionsudvalget


Årsskriftet kan købes ved henvendelse til Bertel Hansen, bertel@arlose.dk.

2015

Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening har udsendt sit årsskrift for 2015. Årsskriftet er i år det sidemæssigt største i foreningens historie, nemlig på ikke mindre end 125 sider. Foreningen kan i øvrigt den 17. maj fejre 25-året for den stiftende generalforsamling, hvorfor en af artiklerne, skrevet af formanden Bertel Hansen, da også handler om foreningens historie.

Første artikel af Ingeborg Nielsen handler om J.F.N. Vermehrens erindringer fra Vinstrup. Her opholdt han sig om sommeren i perioden 1859-1861. Vermehren var godt kendt i området, idet han blev født i Ringsted i 1823 og som 15-årig blev elev på Sorø Akademi, hvor han blandt andet havde B.S. Ingemann som dansklærer. Han endte som professor ved Kunstakademiet i København fra 1873-1901. Artiklen er en gengivelse af hans erindringer fra perioden i Vinstrup og giver en fin beskrivelse af byen og dens indbyggere.

Her er den samlede indoldsfortegnelse:

 • Forord
 • Ingeborg Nielsen: Maleren J.F.N. Vermehrens erindringer fra Vinstrup
 • Arleth Hansen: Minder fra Tornemark og Haldagerlille
 • Bertel Hansen: Dagbogen fra 1864
 • Carsten Egø Nielsen: Harrestedgaard
 • Carsten Egø Nielsen: Hermann Olesens oplevelser efteråret 1944 til maj 1945
 • Jørn nielsen: Rytterskolen i Hyllested og dens beboere
 • Bertel Hansen: Staffenstrup og dens beboere
 • Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899
 • Bertel Hansen: 25 år og stadig ung
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab 2014
 • Bestyrelsen og redaktionsudvalget

Årsskriftet kan købes ved henvendelse til Bertel Hansen, bertel@arlose.dk.

2014

Den aktive forening i Fuglebjerg-området med det meget mundrette navn (!) har udsendt årsskriftet for 2014. Det er imponerende at foreningen år efter år har ressourcer til at udsende et så omfattende (112 sider) og varieret årsskrift med flot tryk og lay-out. Årsskriftet har 8 artikler, der spænder vidt emne- og tidsmæssigt.

Den første artikel af Preben V. Andersen handler meget naturligt om et jubilæum. Og der er ikke tale om et af de mange historiske jubilæer, der netop her i 2014 markeres overalt i landet. Her er tale om et meget lokalt jubilæum, nemlig Fuglebjerg Forsamlinghus 125 års jubilæum. Det er en spændende historie, hvor vi følger forsamlingshuset på godt og ondt gennem de mange år.

Samme Preben V. Andersen afslutter i en anden artikel en lille serie om lokale folketingsmænd.

Foreningens formand Bertel Hansen har leveret tre artikler, nemlig en om generalen fra Sneslev Overdrev, en om husjomfruen på Førslevgård og en om Fuglebjergegnens teglværker.

Herudover er der et bidrag fra Majbritt Thomsen og Susanne Outzen om voldstedet på Gunderslevholm, og Carsten Egø Nielsen har skrevet om den tid, hvor dele af
Fuglebjergområdet var klosterjord.

Endelig fortsætter Knud Danielsen sin fortælling om Bøgh-familien og Fuglebjerg i perioden 1819-1899.

Her er den samlede indoldsfortegnelse:

 • Forord
 • Preben V. Andersen: Fuglebjerg forsamlingshus 125 år
 • Bertel Hansen: Hav hjertet med – Generalen fra Sneslev Overdrev
 • Majbritt Hansen og Susanne Outzen: Voldstedet på Gunderslevholm
 • Preben V. Andersen: Folketingsmænd III
 • Carsten Egø Nielsen: Da dele af Fuglebjergegnen var klosterjord
 • Bertel Hansen: Husjomfru på Førslevgård
 • Bertel Hansen: Fuglebjergegnens teglværker
 • Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab 2013
 • Bestyrelsen og redaktionsudvalget


Årsskriftet kan købes hos Bertel Hansen, tlf. 5545 6348.

2013

Siden 1978 har Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening – med lidt forskellige navne – udgivet et årsskift. For hvert år udvikler årsskriftet sig, også layoutmæssigt.

Forsiden på dette års årsskrift er et flot farvefoto af Arløse Skole, der netop i 2013 fylder 100 år. Skolens historie er beskrevet i en artikel af Bertel Hansen, som også er formand for den lokalhistoriske forening.

Han har også bidraget med to andre artikler, nemlig om 90-årige tvillinger og om en købmand i knibe. Den pågældende købmandsbutik er i øvrigt afbildet på årsskriftets bagside.

Udover Bertel Hansen er der yderligere syv bidragsydere, der skriver om vidt forskellige emner. Preben V. Andersen fortsætter sin gennemgang af egnens folketingsmænd, denne gang Julius Frandsen og Rasmus Nielsen, der begge var gårdmænd og repræsenterede partiet Venstre i Folketinget.

Nu afdøde H.J. Heegaard nåede inden sin død at færdiggøre en artikel om Mogens Gøie og Birgitte Bølle, og Anne Wrist Sørensen bidrager med en seks sider lang artikel om fiskerne ved Tystrup Sø i perioden 1927-1986.

Alle artikler er på hver sin måde læseværdige, og det over 100 sider store årsskrift er alsidigt og varieret ligesom alle artikler indeholder mange billeder, hvoraf mange ikke er offentliggjorte før.

Her er den samlede indoldsfortegnelse:

 • Forord
 • P.H. Sørensen: Tærske med damp
 • Agnes Flensted-Andersen: Vandregartner og havekonsulent
 • Bertel Hansen: 90-årige tvillinger
 • Bertel Hansen: Købmand i knibe
 • Kristine Andersen: Hvad mor skrev i et kladdehæfte
 • H.J. Neegaard: Mogens Gøie og birgitte Bølle
 • Anne Wrist Sørensen: Fiskerne ved Tystrup Sø
 • Preben V. Andersen: Folketingsmænd II
 • Bertel Hansen: Skolen i arløse
 • Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899
 • Preven V. Andersen: Tak for 30 gode år
 • Mindeord H.J. Heegaard
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab 2012
 • Bestyrelsen og redaktionsudvalget


Årsskriftet kan købes for 160 kroner hos Bertel Hansen, bertel@arlose.dk eller tlf. 55456348. Her kan man også købe endnu ikke udsolgte årgange af tidligere årsskrifter.

2012

Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening har udsendt årsskriftet for 2012. Endnu en gang er der tale om et flot årsskrift på 112 sider, og med ikke mindre end 9 artikler med vidt forskelligt indhold emnemæssigt og tidsmæssigt.

To af egnens godser, nemlig Gyldenholm og Fuglebjerggård, er udførligt beskrevet af Hans J. Heegaard, mens Jørgen Ravn skriver om udskiftningen i Haldagermagle.

Preben V. Andersen, der på foreningens generalforsamling gik af som formand, har skrevet om egnens folketingsmænd, mens Bertel Hansen er forfatter til en artikel om Svend Møller og Brdr. Møllers Maskinfabrik.

Erik Kiersgaard fortæller historien om Kristian Kusk på Gunderslevholm, og Susanne Outzen skriver om Hovgården i Vinstrup.

Alle artikler – også de ikke her nævnte – er rigt illustreret med farvebilleder.

Her er den samlede indholdsfortegnelse:

 • Forord
 • Jørgen ravn: Udskiftningen i Haldagermagle
 • Erik Kiersgaard: Kristian Kusk på Gunderslevholm
 • Susanne Outzen: Hovgården i vinstrup
 • Hans J. Heegaard: Gyldenholm
 • Hans J. Heegaard: Fuglebjergård
 • Preben v. Andersen: Folketingsmænd
 • Bertel Hansen: Historien om et billede
 • Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab 2011
 • Bestyrelsen og redaktionsudvalget

2011

Årsskriftet fra Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening er udkommet større end nogen sinde, nemlig på 132 sider. Som sædvanlig er årsskriftet fyldt med lokalhistoriske artikler, der spænder bredt i temaer, lokaliteter og forfattere.

Forsiden af årsskiftet prydes af et foto af Sandved station fra den sidste driftsdag i 1971, og årsskriftets første artikel handler netop om denne station. Artiklen er skrevet af Svend H. Pedersen, der boede på stationen i en årrække efter banens nedlæggelse.

Bagsiden af årsskriftet er et foto af politibetjent Sven Johansen fra 1925. Historien om “Danmarks stærkeste politibetjent” er skrevet af Preben V. Andersen, der i lighed med tidligere årbøger sammen med Hans Jørgen Heegaard og Bertel Hansen udgør årbogens redaktion. Alle tre bidrager i øvrigt med artikler i årbogen.

De to artikler er nævnt fordi omslaget har foto, der knytter sig til dem, men de øvrige artikler er alle læseværdige, og må ikke glemmes. Der er f.eks. også en fortsættelse af sidste års artikel om byfesterne i Fuglebjerg, denne gang dækkende perioden 1986-2010.
Her er den samlede indholdsfortegnelse:

 • Sv. H. Pedersen: Sandved Station
 • Preben V. Andersen: Erindringer fra Rejnstrup af Ingrid Rasmussen
 • Susanne Outzen: Hammersvold
 • Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899
 • H.J. Heegaard: Hverving – Hvirving – Gilder – Lav – Kalenter
 • Preben V. Andersen: Sven Johansen – Danmarks stærkeste betjent
 • Preben V. Andersen: Minder fra byfester i Fuglebjerg 1986-2010
 • Bertel Hansen: Gartneriet Brunemosehus
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab 2010
 • Bestyrelsen og redaktionsudvalget

2010

Udover en omtale af foreningens arbejde i det forløbne år, indeholder årsskriftet en række artikler med meget forskelligt indhold.

Mange af årets artikler er bygget op omkring forskellige jubilæer:

 • Forord
 • Anna Olsen Hansen:Den 9. juli 1920 – Genforeningsdagen
 • Preben V. Andersen: Erindringer fra Rejnstrup 3
 • Bestyrelsen
 • H.J. Heegaard: Den forsvundne hovedgård i Gunderslevlille
 • Preben V. Andersen: Glimt af Sparekassen Den lille Bikube 150 års historie
 • H.J. Heegaard: Hansen Slægten, Præste- og malerslægt fra Skelby-Gunderslev
 • H.J. Heegaard: Peder Bodilsen og Skovkloster
 • Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899 – Fra jonstrup til Farumgaard til Fuglebjerg 1841-1842
 • Preben V. Andersen: De første 25 byfester i Fuglebjerg
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab 2009

2009

Udover en omtale af foreningens arbejde i det forløbne år, indeholder årsskriftet en række artikler med meget forskelligt indhold.

Indhold:

 • Forord
 • Svend Illum Hansen: Dyssen i Gunderslev Skov
 • Susanne Outzen: Arløse Ødekirke
 • H.J. Heegaard: Højryggede agre
 • H.J. Heegaard: Holløse Bro
 • H.J. Heegaard og Peter Schou: Slægten Hjort
 • Preben V. Andersen: Kampen om Christian Madsens sjæl
 • Preben V. Andersen: Et præsteskifte i Krummerup
 • Bertel Hansen: Guldfund i Fuglebjerg
 • Preven V. Andersen: Erindringer fra Rejnstrup II
 • H.J. Heegaard: Gunderslevholm II
 • Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899
 • Preben V. Andersen: Mindeord over Erling Petersen
 • Preben V. Andersen: Mindeord over Henning Jessen
 • Bestyrelsens beretnin
 • Regnskab 2008
 • Bestyrelsen

2008

Udover en omtale af foreningens arbejde i det forløbne år, indeholder årsskriftet en række artikler med meget forskelligt indhold.

Indhold:

 • Forord
 • H.J. Heegaard: Skov Kastrup
 • H.J. Heegaard: Arløse kirke
 • H.J. Heegaard: Gunderslevholm
 • H.J. Heegaard: klostergården
 • Bertel Hansen: Hvorfor hedder det sådan?
 • Henrik Højer: Voldstedet Hovgården
 • Preben V. Andersen: Erindringer fra Rejnstrup
 • Bertel Hansen: Dødskørselen ved Fuglebjerg
 • Peter Schou: Beboerne Kirkeskovvej 3
 • Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg
 • Preben V. Andersen: Lokalhistorisk arkiv
 • Bestyrelsens beretnin
 • Regnskab 2007
 • Bestyrelsen

2007

Indhold:

 • Majbritt Thomsen: Metaldetektoren som redskab
 • H.J. Heegaard: Status 2006 vedr. den forsvundne landsby Kastrup Skov
 • Hj: Om Sandved-Per
 • Knud Danielsen: Smeden Svend Dyhre Rasmussen som smed
 • Preben V. Andersen: Fra Dyhre Rasmussens arkiv
 • Bertel Hansen: Fuglebjerg Kommune 1966-2006
 • Preben v. Andersen: Pastor Kiskovs erindringer
 • Margit Mogensen: Førslev-degnens dagbog
 • Preben V. Andersen: Dansk Folkemindesamling
 • Bestyrelsens beretnin
 • Regnskab 2006
 • Bestyrelsen