Boganmeldelse 008


Dianalund kommune 1966-2006
Af Jørgen Mogensen

Ligesom Høng-området har en yderst aktiv lokalhistoriker og forfatter i Bent Frandsen, har Dianalund-området en tilsvarende i Jørgen Mogensen. Han har udgivet adskillige bøger om området, og det er også ham, der er forfatter til bogen om Dianalund Kommune.

1. april var det jo netop 50 år siden, at en del kommuner blev dannet ved frivillige sammenlægninger af en række såkaldte sognekommuner. Ud over Dianalund blev også eksempelvis Haslev, Hashøj, Fuglebjerg, Holsteinborg og Vestermose kommuner dannet på denne dato. Alle de nævnte kommuner ophørte med at eksistere enten allerede i 1970 eller ved den seneste kommunalreform 1. januar 2007.

Jørgen Mogensen har i sin beretning valgt at gå nogenlunde kronologisk frem, begyndende med Dianalund Kommunes fødsel, hvor der var stor diskussion i forhold til Ruds Vedby. Dianalund Kommune startede med 12 ansatte i administrationen, men allerede få år efter blev der bygget nyt rådhus. Da kommunen indgik i den nye Sorø Kommune i 2007, var der 59 ansatte i administrationen.

Jørgen Mogensen, der selv sad i kommunalbestyrelsen fra 1986 til 2006, beskriver blandt meget andet også de forskellige valg og kommunalbestyrelsens sammensætning i hver periode. Ud over forfatterens egne oplevelser igennem de 21 år, har han også talt med 3 af de 4 borgmestre, der nåede at være i kommunen. Bogen har i øvrigt en oversigt bagest over samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Samlet set er bogen en glimrende beretning om Dianalund Kommunes udvikling og afsluttende med en forsigtig vurdering af, om kommunen kunne have overlevet som selvstændig kommune efter 2006.

Bogen kan købes for 200 kroner blandt andet på lokalarkivet i Dianalund, der i øvrigt holder til på det tidligere rådhus.