Boganmeldelse 013


Lokalhistorisk Nyt
Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune

September 2017

Ligesom naboforeningen i Gørlev har Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune udsendt medlemsblad, der dækker foreningens aktiviteter i 2. halvår af 2017.

Foreningemeddelelserne er suppleret med en familiehistorie fra Herslev, fortalt af Orla Nielsen fra Gørlev.

Desuden er der en artikel om en af områdets markante fysiske vartegn, nemlig Løve Mølle. Den er skrevet af Niels E. Jensen. Møllen har siden 1961 været ejet og drevet af Løve Møllelaug, og lauget sikrer blandt andet vedligeholdelsen af møllen. Netop nu er der blevet lagt ny spånbeklædning.

Foreningen i Høng har også udnævnt to nye æresmedlemmer, og har nu i alt fire æresmedlemmer, herunder tidligere borgmester Niels Baunegaard Nielsen, der blev æresmedlem i forbindelse med hans 90 års fødselsdag.
Januar 2017

Medlemsbladet for Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune dækker foreningens aktiviteter i 1. halvår 2017, men også omtale af foreningens sommerudflugt til Nordsjælland i august 2017. Som konsekvens af den store tilslutning til foreningens sommerudflugter de senere år, har man taget konsekvensen, og har dubleret turen fra starten. Medlemsbladet indeholder også et par artikler med lokalhistorisk indhold.

Den længste artikel er skrevet af Erik Schrader og hedder “Vort liv har været gynger og karruseller”. Det er historien om Erna og Aksel Trebbien, der havde en slagterbutik i Høng. Erindringerne er fra 1994, og fortæller mest om Erna og Aksels tilværelse som tivoliejere af “Atomi-Parken”, der rejste rundt i hele Danmark og også på Færøerne fra cirka 1947 til 1974.

En anden artikel er skrevet af Tove Tieldow og hedder “Evighedstræet er blevet til kunst”. Det er historien om det store asketræ, der cirka 1855 blev plantet i Høng Biblioteks gård. Her stod det til september 2015 efter blandt andet at have overlevet en brand i 1985. Efter fældningen af det store træ blev det skåret i stykker, som forskellige kunsthåndværkere efterfølgende lavede til skåle, fade, lysestager og meget mere. I øvrigt blev der i 2016 plantet et nyt træ på asketræets plads, denne gang et egetræ.
September 2016

Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune har udsendt nyhedsbrevet for 2. halvår 2016. Der er omtale af kommende og tidligere arrangementer, men også plads til tre artikler med lokalhistorisk indhold.

Foreningen i Høng har tradition for yderst velbesøgte arrangementer, og det har også været tilfældet i første halvdel af 2016 til både foredrag og ture.

Første artikel i medlemsbladet har overskriften ”Høng blev deres skæbne”, og omhandler assurandør Edvard Mikkelsen og sproglærer Dagny Mikkelsen, der var aktive Høng-borgere i mere end 50 år. Artiklen er skrevet af datteren, Kirsten Pruzan Mikkelsen, der er journalist og tidligere redaktør på Berlingske Tidende. Hun holdt i øvrigt også foredrag i foreningen den 4. oktober.

Anden artikel handler om Ugeavisen, der fyldte 100 år i april 2016. Avisen hed først ”Efterretningsbladet for Høng og Omegn”, senere i mange år ”Høng-Posten” indtil den blev en del af Ugebladet Vestsjælland.

Tredje artikel er af Randi Pedersen, der blev inspireret af Tine Bonde Christensens foredrag 9. marts 2016 om Råmose-skatten. Randi Pedersen blev nysgerrig på, hvem var egentlig finderne af skatten i 1782 ved Solbjerg. Og efter et grundigt stykke ”slægtsforskningsarbejde” viser det sig blandt andet, at den ene af finderne af skatten var oldefar til Vilhelm Pedersen, stifteren af Vilhelm Pedersens Maskinfabrik.
Januar 2016

Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune har udsendt medlemsbladet for 1. halvår 2016. Foreningen har rigtig mange medlemmer og rigtig mange arrangementer, hvilket også fremgår af medlemsbladet. Som sædvanlig indeholder medlemsbladet også lokalhistoriske artikler.

Bent Frandsen, der har skrevet 25 bøger om forskellige dele af Høngs historie, beskriver en lang række forretninger i byen. Hans udgangspunkt er en bestemt ejendom, nemlig Hovedgaden 36, der har rummet nogle af Høngs største forretninger, lige fra bageri til manufaktur og sidst gardiner og gulvservice.

I en anden artikel skal vi langt tilbage i tid. Artiklen handler om Råmose-skatten, fundet ikke langt fra Solbjerg. Det er Danmarks største skat af denarer, hvoraf de første blev fundet i 1782. Man ved ikke, hvorfor de romerske denarer endte i Solbjerg – måske er der sammenhæng med de mange fund ved Tissøen?

Endelig indeholder medlemsbladet en artikel om et besøg fra Michigan i USA. Besøget var af to personer, der vidste, at den enes tipoldefar udvandrede fra egnen. De to besøgende ønskede nu at vide mere – samt naturligvis se området. Og det blev en rigtig god oplevelse for de to besøgende, idet det blandt andet lykkedes at finde ruiner af forfædrenes hus, der blev revet ned omkring 1950.
September 2015

Høng Lokalhistoriske Forening, der medlemsmæssigt formentlig er en af de største lokalhistoriske foreninger i det vestsjællandske, har udsendt nyhedsbladet for 2. halvår 2015. Der er dels omtale af de kommende tre arrangementer, dels tredje og sidste del af føljetonen ”Elisabeths Bog” om livet i og omkring købmandsbutikken i Buerup.

Som i de tidligere afsnit er beretningen en fin stemningsfyldt beskrivelse af livet i landsbyen og butikken. Som i næsten alle andre mindre samfund var der også i Buerup såkaldte ”besynderlige mennesker”, og det er specielt den gamle skrædder, der får en fyldig omtale i beretningen, herunder også nytårsløjerne omkring skrædderens hus.

Medlemsbladet har også fyldige beretninger fra foreningens afholdte arrangementer, herunder også generalforsamlingen med formandens beretning m.v. Endelig er også beretningen 2014 fra Høng Lokalhistoriske Arkiv med i medlemsbladet.
Januar 2015

Lokalhistorisk Nyt indeholder som sædvanlig diverse foreningsmeddelelser med omtale af kommende og afholdte arrangementer. Denne del udgør dog de færreste sider af de i alt 32 sider. Langt hovedparten af siderne er fire lokalhistoriske artikler.

Igennem flere år har der været en serie ”Lokale folk fortæller”, og denne gang er det fjerde del af Inge Lise Højlands erindringer. Inge Lise Højland voksede op på Bakkegård i Herslev, og erindringerne indeholder primært en beskrivelse af de for den tids traditionelle kvindelige opgaver som eksempelvis tøjvask og syning.

Også den anden artikel er en fortsættelse fra tidligere udgaver af Lokalhistorisk Nyt. Det er Elisabeth Magnussons erindringer fra Buerup. Vi hører blandt andet om foredragsforeningen i Buerup og om hvordan man hyggede sig om aftenen i købmandsgården. Et centralt afsnit handler om skolegangen i Buerup Skole.

Den tredje artikel handler også om Buerup, nemlig om kirkeklokken, som er en spændende historie, der geografisk kommer vidt omkring.

Endelig er der en fjerde artikel om Roneshøj Skole i Løve, der fungerede som skole indtil 1913, hvorefter bygningen på Dalsgårdsvej blev solgt til privat bolig.
September 2014

Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune har udsendt sit medlemsblad, der kommer to gange årligt. Udover foreningsmeddelelser med omtale af kommende og afviklede arrangementer, indeholder bladet også altid et antal lokalhistoriske artikler fra foreningens geografiske dækningsområde. Denne gang er der ikke mindre end tre artikler.

I tredje del af Inge Lise Højlands erindringer fortælles der om gårdens drift. ”Gården” er i dette tilfælde Bakkegård i Herslev. Vi hører primært om høsten samt om sukkerroeproduktionen, der blev leveret til sukkerfabrikken i Gørlev. Og vi hører også om epidemien i 1930’erne med mund- og klovesyge, hvor også Bakkegårdens dyr blev angrebet.

Også historien om Elisabeth fra Buerup er tredje del, og denne del foregår blandt andet i tiden omkring genforeningen af Sønderjylland i 1920. Men vi får også beskrivelser fra nogle af børnenes legesteder fra dengang, nemlig en grusgrav, Rendebækken og ikke mindst Ørnebjerg. Alene sidstnævnte stednavn er imponerende.

Sluttelig er der en lille introduktion til en familie i ”Lurekrogen” med udgangspunkt i et billede.
Januar 2014

To gange årligt udsender Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune et medlemsblad. Meget naturligt indeholder det 32 sider store medlemsblad en del oplysninger om foreningens mange aktiviteter, både de kommende og referat fra de afviklede. Men herudover er der altid en eller flere lokalhistoriske artikler eller beretninger fra foreningens geografiske dækningsområde, som er den tidligere Høng Kommune.

I dette nummer drejer det sig om anden del af Inge Lise Højlands erindringer i serien ”Lokale folk fortæller”. Inge Lise Højland fortæller erindringer fra barndommen på Bakkegården i Herslev, som var i besættelsesårene. Bl.a. indeholder beretningen også et skolebillede fra ca. 1941 samt et konfirmandbillede fra 1942.

Henning Bonde har skrevet en artikel om det nu nedrevne Sæby Sygehus, der en stor del af sin eksistensperiode var lukningstruet. Artiklens vægt er på den ældste del af sygehusets historie, der på grund af en sparsommelig sognerådsformand blev placeret i Sæby og ikke i Finderup sogn.

Endelig fortæller Grethe Jensen om sine bedsteforældre på ejendommen Buerupvej 2, der oprindelig var såkaldt ”universitetsjord”, hvis udbytte skulle bidrage til aflønningen af Københavns Universitets lærere.


September 2013

Der er næsten altid en artikel, hvor lokale folk fortæller. Det er denne gang Inge Lise Højland, der er født i 1927 og i 40 år har boet på Kornommegård i Gierslev.

Vi får også anden del af Elisabeth Magnussons erindringer fra sin barndom i Buerup Købmandsforretning og endelig er der en lille fortælling om at gå i Høng kommuneskole i 1940’erne. Til forskel fra mange andre skolefortællinger fra denne tid, er der en lærer – hr. Jensen – der ikke slår børnene!


Januar 2013

Udover forskellige foreningsmeddelelser om afviklede og kommende arrangementer, indeholder medlemsbladet også større eller mindre lokalhistoriske artikler.

Under overskriften ”Lokale folk fortæller” har Bent Frandsen og Svend Iver Toftgaard denne gang skrevet om Rosa Egelund. Hun var i næsten syv årtier erhvervsaktiv i Høng. Hun startede 1. juli 1944 en skoforretning på Hovedgaden 26 i Høng. Senere flyttede forretningen til andre adresser på Hovedgaden indtil den i 1954 kom til Hovedgaden 41, hvor den holdt til indtil 2010, hvor Rosa Egelund døde efter 66 års virke i Høng.

Den anden lokalhistoriske artikel er første del af Elisabeth Berner Magnussons erindringer fra barndommen i Buerup. Elisabeth var datter af købmanden i Buerup og blev født i 1911. Købmandsparret fik en stor børneflok, og fortællingen er en fin skildring af livet i den store husholdning, der var på omkring 15 personer. Alene første del af erindringerne er på 10 sider, og det bliver spændende med næste del i efterårets medlemsnyt.


Oktober 2012

Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune har udsendt et af de to årlige medlemsblade med omtale af kommende aktiviteter og omtale af de seneste afholdte aktiviteter, bl.a. et fyldigt referat fra foreningens sommerudflugt til Sydøstsjælland og Møn samt byvandringen i Hallenslev i maj måned.

Der er også i det 28 sider store medlemsblad blevet plads til en enkelt lokalhistorisk artikel i serien ”Lokale folk fortæller”. Denne gang handler det om historien om ”Wirz Høng Ure & Smykker”, der kan føre sin historie tilbage til 1935. Grundlæggeren var Lars Peder Pedersen, der som udlært urmager tog til Schweiz for at dygtiggøre sig inden for faget. Dette ophold varede i 7 år, og her mødte han sin kommende hustru med efternavnet Wirz. I 1935 overtog parret en forretning på Hovedgaden 15 i Høng – i 1948 flyttede de til Hovedgaden 26. Forretningen blev i 1970 overtaget af sønnen Ole, der tillige havde sit eget orkester ”Ole Wirz Kvartet”. Han delte forretningen i 1990 i en butik med ure og smykker, og en butik i naboejendommen Hovedgaven 28 med briller og optik. Sidstnævnte butik blev afhændet i 2000, og i 2005 butikken med ure og smykker.


Januar 2012

Januar 2012 fyldte “Lokalhistorisk Nyt” 25 år. Da bladet udkommer 2 gange årligt, er der således udkommet 52 numre af bladet. Naturligt nok indleder bladet derfor med en længere “jubilæumsartikel”, der beskriver bladets egen historie og nogle af de initiativer/aktiviteter, som foreningen gennemfører, f.eks. de populære byvandringer. Her i 2012 er byvandringen den 23. maj i Hallenslev.

Bladet rummer desuden historien om Martin Hansens købmandsforretning, der eksisterede på Hovedgaden i Høng fra 1931 til 1977. Baggrunden for artiklen er et foredrag, som købmandsparrets søn Henning Hansen holdt i Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune i februar 2011.

Endvidere er der en artikel med historien om Løve kro og Brugsforening skrevet af Niels E. Jensen, der er yderst aktiv i foreningen.

Han har også skrevet om sit yndlingsbillede, der er et luftfoto af Gierslev by fra første halvdel af 1900-tallet.

Endelig skriver Jørgen Bjerregaard om DLG Centeret i Høng, der stoppede efter ca. 40 års virksomhed i sommeren 2011.

Så ud over de traditionelle foreningsmeddelelser indeholder Lokalhistorisk Nyt også artikler og dokumentation af blivende værdi for eftertiden. Det koster kun 70 kroner om året at være medlem af foreningen – se nærmere på www.honglhf.dk.


Oktober 2011

Udover diverse foreningsmeddelelser indeholder Lokalhistorisk Nyt også en lille artikel om elfirmaet Eiland, der blev etableret i 1953 i Høng. Firmaet eksisterer stadig i bedste velgående med mere end 30 ansatte, men holder nu til i Gørlev.


Januar 2011

Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune har udsendt nummer 1 af medlemsbladet, der i år er udkommet i 25 år.

Som sædvanlig er der omtaler af senest afviklede og kommende arrangementer, men der er også tre mere fyldige artikler.

Den første er i serien “Lokale folk fortæller” og handler om Høng Stolefabrik, der blev grundlagt i 1911 – altså for 100 år siden. Fabrikken eksisterede til 1997.

Den anden artikel er mere samtidshistorisk, idet den handler om omformerstationen i Herslev. Her begynder historien på rygteplan for omkring 20 år siden.

Endelig er der en omfattende artikel om Vilhelm Pedersen, hvor det netop i 2010 var 100 år siden, at Vilhelm Pedersen kom til Høng. Artiklen har sit udgangspunkt i Bent Frandsens bog fra 2008 om virksomheden.

Og netop Bent Frandsen og hans nye bog om stednavne i Høng Kommune får også en fyldig omtale.


Oktober 2010

Nummeret indeholder som sædvanlig en række lokalhistoriske artikler udover foreningsmeddelelser om arrangementer, formandens beretning, omtale af foreningens tur til Sydfyn m.v.

Hovedartiklen omhandler historien om Wittrocks Isenkram, der startede i 1903. Familien Wittrock drev isenkramforretning i fire generationer i Høng indtil 2002 – altså i næsten 100 år. I mange år lå forretningen på Hovedgaden, men i 1973 flyttede den ud i området, der var udlagt til butikscenter, og hvor siden Høng-Centret kom.

Det er en spændende beretning om den alsidige forretning, der førte alt tænkeligt inden for hus, have, håndværk, landbrug og fritid. Undertegnede har selv købt et haveredskab hos Wittrock, som var umuligt at opdrive andre steder – men der stod lige en ude på lageret!


Januar 2010

Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune har udsendt nr. 1 af 24. årgang af sit medlemsblad.

Naturligvis er der en lang række lokalhistoriske bidrag: Svend Thorsted fra Høng fortæller, der er en artikel om smed Preben Hansen, handelsgartneriet i Høng samt om familien Beck i Hallenslev.