Boganmeldelse 014


Nyhedsbrev
Sorø Museumsforening

September 2017

Sorø Museumsforening har udsendt nyhedsbrev med omtale af efterårets aktiviteter, som ofte for foredragenes vedkommende sker i samarbejde med Sorø Arkæologiforening. Nyhedsbrevet indeholder også et par lokalhistoriske artikler.

Vibeke Beltoft skriver om Krebshusalléen, som er det fredede stykke vej lige uden for Sorø på vej mod Ringsted ad den tidligere hovedvej A1. Alléen ligger lige overfor restaurant Krebshuset. Sorø Kommune har i år udgivet en folder om alléen.

Nyhedsbrevets anden artikel er skrevet af Jørgen from Andersen, der bl.a. er kendt som en engageret rundviser på Hauchs Physiske Cabinet i Sorø. Denne artikel handler da også om et museums historie, nemlig Sorø Akademis Museum, der var Sorøs første museum.
Februar 2017

Udover diverse foreningsmeddelelser plejer nyhedsbrevet fra Sorø Museumsforening at indeholde en eller flere artikler med lokalhistorisk indhold. Det er imidlertid ikke tilfældet i dette nyhedsbrev. Foreningen arrangerer en tur til Frederiksborg Slot i Hillerød den 18. juni, og derfor er nyhedsbrevet helliget to artikler om netop dette slot.
September 2016

Sorø Museum og Museumsforening fejrede i slutningen af juni 2016 100 års jubilæum. Det skete blandt andet med udgivelse af en jubilæumsbog. I museumsforeningens nyhedsbrev fra september er der naturligvis omtale og billeder fra jubilæet (på forsiden) samt efterårets arrangementer.

Men der er også blevet plads til en længere artikel skrevet af Vibeke Beltoft. Hun har skrevet en bog om hendes morfar, som var silkebåndsfabrikant Christian Victor Pedersen, der levede fra 1889 til 1946.
Februar 2016

Sorø Museumsforening har udsendt sit nyhedsbrev for foråret 2016. Ud over oplysninger om foreningens kommende arrangementer, fremgår det også, at såvel Sorø Museum som Museumsforeningen kan fejre 100 års fødselsdag den 25. juni 2016. Det bliver markeret med såvel en reception som en bogudgivelse.

Disse foreningsoplysninger bliver suppleret med en artikel af Niels Karup om Modeltogets historie. Modeltog er lige så gamle som de ”rigtige” tog, men var i begyndelsen uden sammenhæng i de forskellige fabrikanters skinnesystemer og lignende. En form for standardisering kom i 1891, da det tyske firma Märklin definerede en standardisering af blandt andet sporvidderne.

I en anden artikel skriver direktøren for Museum Vestsjælland, Eskil Vagn Olsen, om sammenslutningen af de mange museer på Vestsjælland – i alt har Museum Vestsjælland 11 udstillingssteder fordelt på seks kommuner. Museet er organiseret i seks lokale museumsenheder samt en fælles arkæologisk enhed. Museet har samarbejde med blandt andet omkring 400 frivillige.
September 2015

Sorø Museumsforening har mange år på bagen, faktisk fylder foreningen 100 år i juni måned 2016. Ifølge det udsendte nyhedsbrev bliver det blandt andet markeret med udgivelse af et jubilæumsskrift, og det ser vi frem til.

Nyhedsbrevet fra september indeholder omtaler af foreningens kommende arrangementer, herunder også hvad der sker på museet op til jubilæet.

Men der er også to mindre artikler med lokalhistorisk indhold. Den ene er skrevet af Minna Kragelund og handler om Vævernes Hus på Kattrup Gods. En forening har netop fået et pænt beløb fra EU som bidrag til at etablere Vævernes Hus i Kavalerfløjen på Kattrup Gods, der ligger tæt på Bromølle Kro. Et af formålene med at etablere huset er at brande Vestsjælland og Odsherred som ”Vævernes land”, ligesom andre områder har brandet sig med keramik, glaskunst og kniplinger.

Den anden artikel er skrevet af Jørgen Mogensen og handler om flygtninge i Dianalund og omegn, specielt om finnebørnene, der primært kom til landet fra 1939-40, hvor Sovjetunionen havde angrebet Finland. Der kom i alt 7 finnebørn til Dianalund, hvoraf et par af dem ikke vendte tilbage til Finland, men blev i Danmark. I Høng var der 17 finnebørn, mens Stenlille havde 9.
Februar 2015

Sorø Museumsforening har udsendt sit nyhedsbrev for foråret 2015. Naturligvis er der forskellige foreningsmeddelelser, herunder specielt omtale af forårets
arrangementer i form af foredrag og ture. Men der er også som sædvanlig plads til en mindre lokalhistorisk artikel.

Denne gang er det tidligere overlærer ved Stenmagle Skole Holger Jørgensen, der har skrevet artiklen ”Nyrupgård i Stenmagle Sogn hed oprindelig Marenlund”. Vi får gårdens historie, herunder de forskellige ejere, fra 1794 og til i dag. Det er en spændende lille historie, der også indeholder dramatiske begivenheder som eksempelvis to brande i henholdsvis 1885 og i 1935.

Det var i datiden en stor gård. I 1878 viser en vurdering, at der hørte omkring 240 tønder land jord til og desuden hørte der en del huse til. Arealet er gennem tiderne blevet lidt mindre, eksempelvis blev der i 1985 frastykket 33 parceller, der i dag har adressen Marienlunden.

Endelig skal også nævnes, at nyhedsbrevet indeholder en del sjove oplysninger fra avisen Sorø Folketidende i januar 1893.
September 2014

Udover diverse foreningsmeddelelser indeholder nyhedsbrevet fra Sorø Museumsforening en artikel af Kathrine Noes Sørensen: “Kulturbussen – ud af skolerne ind på museerne”. Den 28. august 2014 indviede Kulturminister Marianne Jelved Kulturbussen, der er et samarbejdsprojekt mellem Museum Vestsjælland, Sorø Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst.
Februar 2014

Udover diverse foreningsmeddelelser indeholder nyhedsbrevet fra Sorø Museumsforening også to lokalhistoriske artikler, der begge har udgangspunkt i et af årets mange jubilæer, nemlig krigen i 1864.

Jørgen Mogensen har skrevet om krigen i 1864 i Sorø Kommune. Mogensen starter artiklen med at nævne otte personer fra nuværende Sorø Kommune, der med sikkerhed deltog i krigen. De fem af dem døde i krigen, og artiklens fokus er herefter på de tre personer, der overlevede. Vi får historien om Niels Petersen fra Verup, Jens Jensen fra Niløse og Elias Marcussen, der senere kom til at bo i Tersløse. Det er spændende små beskrivelser af tre personer, hvoraf fx førstnævnte var med i slaget ved Mysunde 2. februar, tilbagetoget fra Dannevirke 5-6. februar samt belejringen ved Dybbøl, hvor han dog ikke oplevede pressernes storm. Kun 1/3 af de danske forsvarere overlevede.

Det er netop de faldne, der er i centrum i den anden artikel af Alan Tomlinson. Her er der en gennemgang af de tolv soranere, der faldt i henholdsvis treårskrigen 1848-50 og i 1864.
September 2013

Udover diverse foreningsmeddelelser indeholder nyhedsbrevet fra Sorø Museumsforening som regel også en eller flere mindre lokalhistoriske artikler. Dette er også tilfældet i septembernummeret.

Her har Henning Vincentz Fischer skrevet en artikel: ”Milepæle/Revolution/Kilometersten”. Det er en spændende artikel med udgangspunkt i to udstillede kilometersten på Sorø Museum, nemlig 76 og 77 kilometerstenene. Men vi får også historien om milepælene, der siden slutningen af 1700-tallet havde stået langs de vigtigste veje.

Disse milepæle var af norsk marmor. Beslutningen i 1907 om at gennemføre det metriske system i Danmark betød også opsætning af nye kilometersten, og efter lidt drama blev disse tegnet af arkitekten Jensen-Klint.

I 1974 var det slut med kilometerstenenes betydning, idet Vejdirektoratet besluttede at overgå til kantpæle.
Februar 2013

Udover diverse foreningsmeddelelser indeholder nyhedsbrevet fra Sorø Museumsforening som regel også en eller flere mindre lokalhistoriske artikler. Dette er også tilfældet i septembernummeret.

Sorø Museumsforening har udsendt nyhedsbrevet til medlemmerne med omtale af forårets arrangementer. Men herudover indeholder nyhedsbrevet traditionen tro også mindre artikler om lokalhistoriske emner.

Denne gang har museumsinspektør Astrid Orsleff Hansen skrevet en introduktion til særudstillingen på Sorø Museum: ”Da far fik bil. Historier fra hovedvej A1, 1953-1973”. Udstillingen åbner 4. maj og kan ses helt frem til 20. oktober.

Der er også en kort artikel af arkitekt Anders Køhler-Johansen om renoveringen af Sorø Museums bygning i 2013. Bygningen, der ligger Storegade 17 i Sorø, er opført 1624-1625 på foranledning af Christian IV, som ønskede en kro til brug for gæster, som man ikke ønskede ind på akademiets område.
September 2012

Sorø Museumsforening har udsendt nyhedsbrevet, der dækker foreningens aktiviteter i 2. halvår 2012. Men udover at omtale disse aktiviteter, har nyhedsbrevet normalt også en eller flere mindre artikler med lokalhistorie fra foreningens lokalområde. Det er også tilfældet i dette nummer, hvor der er ikke mindre end tre artikler skrevet af de to suppleanter til foreningens bestyrelse.

Jørgen Mogensen, der har udgivet mange lokalhistoriske bøger/artikler fra primært området omkring Dianalund, har skrevet om mindesmærket for Frederik VII i Ruds Vedby. Busten, der er udført af billedhuggeren Theobald Stein, blev afsløret den 12. juni 1870.

Jørgen Mogensen har også skrevet en artikel om keglebaneindehaver og postborer Christiansen fra Dianalund. En postborer ”borer huller på langs af træstammer, således at disse kan bruges til vandrør og til vandposter”.

Bestyrelsens anden suppleant John Schou Hansen har skrevet historien om Fælledbjerggård i Vanløse pr. Nyrup. Gården var den første af egnens gårde, der blev selvejende. Det skete i 1806, hvor gården blev købt af Peder Jensen. Artiklen gennemgår detaljeret en aftægtskontrakt, der blev indgået i forbindelse med et ejerskifte i 1849, og giver således et interessant billede af den del af handlen, der ikke direkte omfatter et kontant pengebeløb.
Februar 2012

Udover diverse foreningsmeddelelser indeholder nyhedsbrevet en lille artikel af Niels G. Sørensen om vildtbanepæle og vildtbanesten. Udover en generel indledning om vildtbaner og vildbanesten, er der et par sider om Sorø Vildtbane, hvor stenene blev opsat i 1762, I alt er der 17 vildtbanesten i området, heraf 12 i den nuværende Sorø Kommune. En af de flotteste er i Topshøj Skov. Denne og en anden sten i samme skov er nærmere beskrevet af Helge Torm i “Jul i Sorø” fra 2007.
September 2011

Udover diverse foreningsmeddelelser indeholder nyhedsbrevet en lille artikel om Joachim Bursers Apotekerhave, den lille unikke renæssancehave, som ligger på Sorø Museums matrikel mellem Baghuset og Munkevænget.

Niels Karup har skrevet en artikel om Sorøs 4 forskellige rådhuse.

Niels G. Sørensen bidrager med artiklen “Pedersborg-Mindet i Pedersborg Sogn – Om Genforeningstræet og Genforeningsstenen i Pedersborg”.

Sidste artikel i dette nummer er Henning Vincentz Fischers spændende beretning om “Gamle matrikelkort på internettet”.
Februar 2011

Sorø Museumsforening har udsendt det første nyhedsbrev i 2011. Naturligvis er der omtaler af foreningens arrangementer i løbet af foråret.

Men i nyhedsbrevet er der også plads til nogle mindre lokalhistoriske artikler. Ejler Jensen har skrevet om Sorø Museums bygning på Storegade 17: “Fra kro til museum”.

I forrige nummer af nyhedsbrevet var der en gennemgang af de syv frihedsstene i den nye Sorø kommune, men af en eller anden grund kom stenen i Pedersborg ikke med. Det råder Niels G. Sørensen nu bod på.
August 2010

Udover omtale af foreningens arrangementer i 2. halvår af 2010 indeholder nyhedsbrevet en gennemgang af de syv frihedssten, der blev rejst forskellige steder i den nuværende Sorø Kommune. Stenene markerer befrielsen 5. maj 1945 og befinder sig i følgende sogne: Niløse, Tersløse, Munke Bjergby (2 stk.), Stenlille, Stenmagle og Lynge.
Februar 2010

Dette nummer af nyhedsbrevet omtaler alene foreningens arrangementer.
Januar 2009

Dette nummer af nyhedsbrevet indeholder udover omtale af foreningens arrangementer en lille artikel af Niels G. Sørensen: “N. P. Jensen fra Munke Bjergby Sogn” samt gengivelse af et af hans digte, nemlig “Det skønne Sorø”.
Januar 2008

Dette nummer af nyhedsbrevet omtaler alene foreningens arrangementer.
August 2008

Dette nummer af nyhedsbrevet indeholder udover omtale af foreningens arrangementer en længere artikel af museumsinspektør Henrik Høier: “Voldstedet Hovgaard ved Tystrup Sø”.