Boganmeldelse 024


Pinsekirken Korsør – En fortælling om mennesker og tro
Af Hans P. Pedersen

Forstander for Pinsekirken Korsør, Preben Westh, fik for nogle år siden ideen til at få skrevet Pinsekirken i Korsørs historie, og det lykkedes ham at få Hans P. Pedersen til at påtage sig opgaven. Det er der kommet en 192 siders bog ud af.

Ud over menighedens historie er bogen også et stykke lokalhistorie fra Korsør, idet menighedens virke er tæt knyttet sammen med begivenheder, personer og steder i byen. Menighedens begyndelse er beretningen om Andreas Endersen og hans hustru Ellen, der åbnede deres hjem på Tårnborgvej for en bedekreds for ligesindede, og i august 1922 bliver Andreas Endersen døbt hos Evangelieforsamlingen i København, og året efter finder den første lokale dåbshandling sted i Storebælt.

Menigheden voksede, og i 1924, hvor der var 89 medlemmer, blev Evangeliehuset på Tårnborgvej indviet. Endersen forlod Korsør i 1927, og herefter følger historien om flere markante personligheder inden for menigheden, eksempelvis Lydia Christensen.

Der opstod over tid også forskellige kriser, herunder en økonomisk rise i begyndelsen af 1930’erne, hvor medlemstallet blev næsten halveret. Menigheden kom over krisen og kunne i 1958 fejre 35-års jubilæum med E.A. Ortved som leder. I 1979 indvies en ny kirkebygning længere ude ad Tårnborgvej, nemlig nummer 96. I 1995 tilsluttede pinsekirken sig en sammenlægning med baptistkredsen.

Pinsekirken Korsør inviterede i marts 2003 den israelske ambassadør i Danmark, Garmi Gillon, til at holde foredrag i kirken om situationen i Mellemøsten. Det medførte en større voldelig demonstration med lokale irakere og palæstinenserne og medlemmer af Enhedslisten. Dette skete, selv om den israelske ambassadør havde meldt afbud til mødet og i stedet sendte en stedfortræder.

Med udgangen af 2014 havde Pinsekirken Korsør 51 medlemmer og fusionerede 1. januar 2015 med Pinsekirken i Kalundborg og Kridtkirken i Stege under navnet ”Frikirken Vestsjælland”.

Bogen har naturligvis en religiøs indfaldsvinkel ud over de historisk faktuelle kendsgerninger. Der er mange beretninger fra mennesker, der har fundet troen, og der er også mange beretninger om menighedens indsats i andre lande, enten som missionærer og/eller med humanitært hjælpearbejde samt om kirkens børnearbejde i Korsør.

Bogen kan erhverves ved henvendelse til forstander Preben Westh på mail: pinsekirken.korsoer@gmail.com