Boganmeldelse 032


Jul i Sorø
Foreningen Jul i Sorøs Venner

2017, 65. udgave

I 2016 takkede den tidligere redaktion af “Jul i Sorø” af efter en lang og velfortjent indsats, og nye kræfter tog heldigvis over. Det er således anden årgang med ny redaktion, men 65. årgang af “Jul i Sorø”, hvilket må siges at være en bedrift. Men det viser, at der selv i nye digitale tider er behov for et godt gammeldags julehæfte i papir.

“Jul i Sorø” er i år på små 90 sider og indeholder 20 forskellige artikler af stort set lige så mange forskellige forfattere. Mange af artiklerne har et eller andet element, der vedrører Sorø Sø, men der er også artikler, der indirekte markerer 500 året for Luthers teser i Wittenberg. Det drejer sig om en artikel om kirken fra katolsk tid til reformationen og en artikel om branden i Sorø Kloster, der jo i lighed med andre klostre blev nedlagt som konsekvens af reformationen.

Der er også en artikel om en kunstner i Sorø, nemlig billedhuggeren Betty Engholm.

En meget ny historie tidsmæssigt er artiklen om Sorøs værtsskab i forbindelse med optagelserne til DR´s store serie ”Historien om Danmark”. Serien blev generelt godt modtaget, om end ”nørder” altid kan finde forbedringsmuligheder, og gerne havde set deres eget lokalområde fremhævet noget mere.

“Jul i Sorø” bevæger sig også lidt uden for købstadens område. Eksempelvis er der en artikel om gården Fuglager i Alsted, om et gæstebud i forbindelse med Kongsgaarden i Vester Broby, om republikken på Suserupvej og om Sorø Sønderskov.

Som sædvanlig er billedkvaliteten høj, så årets julehæfte lever op til tidligere års standard på alle måder.

“Jul i Sorø” kan købes hos boghandleren i Sorø og hos boghandleren i VestsjællandsCentret i Slagelse.
2016, 64. udgave

“Jul i Sorø” har udsendt den 64. udgave af årbogen. I forbindelsen med udgivelsen af sidste års udgave oplyste redaktionen, at det var sidste udgave, som den ville påtage sig at lave efter mange års velfortjent indsats. Tak for det! Men heldigvis meldte en ny redaktion sig på banen, og det er lykkedes for den nye redaktion at udsende en årbog på 88 sider. Som en hæder til grundlæggeren af “Jul i Sorø”, redaktør Oscar Lünell, har den nye redaktion valgt som forsidebillede at vise et nutidigt billede af orglet i Sorø Klosterkirke – samme motiv, der var på 1. udgaven af Jul i Sorø i 1953.

Allerede på side 2 i forbindelse med indholdsfortegnelsen skriver redaktionen: ”Alt ved det gamle”, og dermed er linjen lagt til at føre traditionerne videre med en række artikler af primært lokalhistorisk indhold. Layoutmæssigt er der sket enkelte justeringer, men ellers er indholdet en pose ”blandede bolsjer” med mange forskellige emner skrevet af ikke mindre end 17 forskellige forfattere.

Jul i Sorø indeholder følgende længere artikler:

 • Jørgen From Andersen: Hvornår er klokken 12?
 • Gert Jørgensen: Apotekerens have bag Storgade – mod Vestergade og Søndergade
 • Uffe Svegaard: ScienceTalenter. De gode kan blive de bedste
 • Carsten Nøddeskou: Johannes Bonnesen: ”Bøddel” og hædersmand
 • Arne Larsen: Skrædderen og hans søn
 • Børge Mortensen og Søren Gustavsen: Julegrisen
 • Ditlev Tamm: Christen Friis´ kapel i Sorø Klosterkirke
 • Steen Jensen: Det startede i Baggade
 • Annelise Birkholm og Jesper Hagen Bach: Foreningen Sorø Bådfart af 1997
 • Ea Stevns Matzon: Sorø Museum i 100 år
 • Jan Søttrup: Fruen i huset
 • Børge Mortensen og Søren Gustavsen: Min bedstefar
 • Bjarne Stenbæk: Omfartsvejen der splittede Sorø
 • Hanne Vestermark Mejer: 33 år med piger på Sorø Akademis kostskole
 • Thomas Bertelsen: Den røde kirke
 • Aage Peter Ravnsgaard: Munkenes Mølledige

Jul i Sorø kan købes hos blandt andet boghandlerne i Sorø og Slagelse, og koster 100 kroner.

2015, 63. udgave

“Jul i Sorø” er udkommet med 63. årgang – og måske bliver det den sidste. Det er yderst beklageligt, hvis det sker, men redaktionen bag har besluttet at stoppe efter mange års indsats. Så med mindre nye kræfter melder sig på banen, er det slut med dette traditionsrige lokalhistoriske julehæfte. Redaktionen består af fem personer, hvoraf de tre har været med siden foreningens stiftelse i 1983 – så man kan vel sige, at de har ydet deres store bidrag. Før 1983 blev “Jul i Sorø” udgivet af Oscar Lünell, der begyndte med udgivelsen i 1953.

Skulle denne årgang blive den sidste, må man konstatere, at der sluttes af på samme høje faglige og layout-mæssige niveau som tidligere.

Forsidebilledet er et genfundet maleri fra 1878 af Christen Dalsgaard, og naturligvis er der en uddybende artikel i årbogen. Her afsløres det, at maleriet har været væk fra Sorø siden 1936. Maleriet viser Sorø Akademis Samlinger på Blå og Røde Gang i hovedbygningen, hvor de stod til 1901.

De 88 siders indhold i Jul i Sorø er som sædvanlig en blanding af kortere og længere artikler – den længste er Jette Hansen og Ole Bays artikel om Superbrugsens 10 års- og 100 års jubilæum, men også Marianne Stouts artikel om den tragiske togulykke ved Sorø i april 1988 fylder et pænt antal sider. Det samme er tilfældet med Alan Tomlinsons artikel ”Udsigt fra Trykkergården”, og Peter Larsens artikel om Tvinds forsøg på at etabletre sig i Sorø i 1988.

Artiklerne i “Jul i Sorø” er:

 • Steen Jensen: Maleri af Chr. Dalsgaard
 • Sorø Posthus
 • Alan Tomlinson: Udsigt fra Trykkergården
 • Cricketskjold
 • Jan Preisler: Sorø Apotek
 • Steen Friis Andresen: Barndommens kvarter
 • Grundlovsdagen 1915
 • Kritte Hoffritz: Da Fugl Phønix brændte
 • Rasmus Giese Jacobsen og Bjarne Stenbæk: Kiosk-Hans drejede nøglen for en epoke
 • Joachim Germannsen: Nysoranere i Gl. Sorø
 • Ved Grundlovsfesten på Ankerhus d. 5. juni 1915
 • Ronald Stout: De kom de så de blev
 • Marianne Stout: Togulykken i Sorø
 • Pedersborg nye Skole indviedes i Gaar
 • Lone Bluhme: 75 år med gode kort
 • Bjarne Stenbæk: Nyt boligområde navngivet efter forkert gård
 • Peter Larsen: En syg sag kostede prestige og skattemillioner
 • Parnas
 • Bjarne Stenbæk: N.P. Andersen ville glæde sig over kunstgræsset
 • Jette Hansen og Ole Bay: Superbrugsen 10 års – og 100 års jubilæum

Jul i Sorø koster 100 kroner og er set hos boghandlerne i Sorø og Slagelse.

2014, 62. udgave

“Jul i Sorø” er udkommet med nummer 62 i rækken og beskriver sig selv på bagsiden som ”Et lokalhistorisk hæfte”. Og det passer godt med de mange forskellige artikler, der spænder vidt i tid og emner fordelt på hele 96 sider. Som det har været tilfældet i nogle år, er det et lokalt maleri, der pryder forsiden. Men
modsat tidligere forestiller billedet ikke motiver fra Sorø-egnen, men derimod en fugl. Fuglen er malet af Georg Hilker, og udgør dekorationen i en del af Sorø Akademi. Bagsiden er en tegning af Niels Henrik Blicher og forestiller en del af hjemmet hos apoteker Henrik Christian Glahn. Og derfor er der naturligt nok artikler i julehæftet med relation til motiverne på for- og bagsiden.

Af større lokalhistoriske artikler indeholder årbogen for 2014 følgende:

 • Steen Jensen: Hilkers fugle
 • Alan Tomlinson: Granater og ”grå ærter”
 • Niels Steen Jensen: Dampbåden ”Ægir”
 • Ronald Stout: Da lægen fik bank af apotekeren
 • Ejler Thorup Jensen: Sorø Købstads første folkevalgte borgmester
 • Bjarne Stenbæk: 24 år i folkets tjeneste
 • Charlotte Sabroe: Den menneskeskabte tidsalder
 • Ronald Stout: Hos apoteker Glahn
 • Avisartikel: Ingemann og friskolelærer Jens Hansen
 • Flemming Westerbjerg: Pedersborg Bio
 • Karen Jensen: Historien om et hus
 • Holger Jørgensen: Sorøs første borgerskole
 • Else og Orla Janum: Et almindeligt boligkøb
 • Bøje Pedersen: Fra vækkelse i Lynge Kirke til frimenighed i Stenstrup
 • Steen Jensen: Så stor som en Elephant
 • Bjarne Stenbæk: A/S Poul Larsen står for kvalitet og nytænkning

“Jul i Sorø” koster 100 kroner og kan bl.a. købes i Svegårds Boghandel.

2013, 61. udgave

“Jul i Sorø 2013” er udkommet med nummer 61 i rækken og beskriver sig selv som ”Et lokalhistorisk hæfte”. Og det passer godt med de mange forskellige artikler, der spænder vidt i tid og emner. Som det har været tilfældet i nogle år, er det et maleri af Sorø-kunstnere, der pryder både forsiden og bagsiden. På forsiden er det Sorø Torv set fra Søgade i 1950’erne malet af Knud Raaschou-Nielsen, og bagsiden er prydet af Aage Trolle Blumenssaadts maleri af Ingemannsvej 9. Det er en god tradition, der både fortæller noget om et sted i Sorø samtidig med en beretning om en af byens malere. Af større lokalhistoriske artikler indeholder årbogen for 2013 følgende:

 • Jean Fischer: Abraham Wuchters – den ukendte Sorø-maler
 • Ronald Stout: Knud Raaschou-Nielsen (1915-1980)
 • Kirsten Sternberg: Joachim Bursers Apotekerhave
 • Ronald Stout: Den store Sorøvase
 • Peter Larsen: Soranernes Soldaterkorps – Blot til Lyst
 • Ronald Stout: En milepæl i Sorøs historie
 • Ole Karup: Modeljernbaneklubben
 • Ole Bay: Sorø Amts Sindsygeanstalt på luftfoto fra 1955
 • Peter Larsen: Banrdommens gade – Søndergade
 • Ole Bay: Byfogedens hus i Sorø
 • Ole Ring: – og sådan blev værkerne til Sorø Kultur- og Fritidscenter
 • Ronald Stout: Aage Trolle Blumensaadt (1889-1939)
 • Bjarne Stenbæk: Lille Ebberup indviede ny mølle med en fest
 • Ole Hoff-Clausen: Bidt af filateli
 • Inger Nordberg-Hansen: Sorø Lydavis 1998-2013
 • Mogens Sørensen: Smedelærling 1959-64
 • Bjarne Stenbæk: Nøglen til succes ligger i en god hverdag

Jul i Sorø koster 100 kroner og kan bl.a. købes i Svegårds Boghandel og er også set i en boghandel i Slagelse.2012, 60. udgave

“Jul i Sorø” 2012 er udkommet, og er nummer 60 i rækken og beskriver sig selv som ”Et lokalhistorisk hæfte”. Og det passer godt med de mange forskellige artikler. I anledning af 60-års jubilæet får vi også kort beskrevet historien bag “Jul i Sorø”, der på initiativ af Oscar Lünell udkom første gang i 1953 – Lünell var herefter redaktør i 30 år. Af større artikler indeholder årbogen følgende:

 • Elna Bækdorf & Niels Steen Jensen: I 150 året for digteren B.S. Ingemanns død
 • Ronald Stout: Farverkongens endeligt
 • Steen Jensen: Margrete I begravet i Sorø for 600 år siden
 • Charlotte Sabroe: Sorø Kunstmuseum – et hus med en lang historie
 • Helge Jensen: Flyvetur over Sorø 1912
 • Ronald Stout: Den sidste henrettelse i Sorø
 • Peter Larsen: Juleudstilling
 • Per Damsbo Andersen: ”Nyt” tinghus
 • Steen Jensen: Ridsemesteren og hans hus i Sorø
 • Ole Bay: Sorø Sygehus på luftfoto fra 1959
 • Rolf Christensen: Fraterbrønden
 • Holger Jørgensen: Haugerup Andelsmejeri
 • Jørgen From Andersen: Lille Anes Venner
 • Bjarne Stenbæk: Sorø Håndværker- og Industriforening 150 år
 • Bjarne Stenbæk: Guldsmed Fred. Jensen & Søn rundede de 125 år
 • Bjarne Stenbæk: Landboforeningen Gefion

“Jul i Sorø” koster 100 kroner og kan bl.a. købes i Svegårds Boghandel og Sorø Erhvervs- og Turistkontor.

2011, 59. udgave

Næste år er “Jul i Sorø” udkommet i 60 år og alle har bragt mange artikler med lokalhistorisk indhold. Det er også tilfældet med 59. årgang, der kan købes i Sorøs boghandel og byens turistkontor samt andre forretninger i byen. Den er også set hos boghandlerne i Slagelse. Indholdet er:

 • Ronald Stout: Sanatoriet ved Sorø
 • Niels Steen Jensen: På aftentur med kongen
 • Ronald Stout: De drog mod vest
 • Peter Finn Larsen: 125 år med bøger og lidt til
 • Helge Jensen: Sorø Andelsfrugteri
 • Lars Kelstrup: Vild med dans
 • Per Damsbo Andersen: Juletræet var en grangren i en flaske
 • Peter Finn Larsen: 100 år med tennis
 • Holger Jørgensen: Dyrskuer
 • Carl-Christian Bringgaard: Kongsgaarden
 • Charlotte Sabroe: Sorø nye kunstmuseum
 • Per Damsbo Andersen: Arkivet er prøveløsladt
 • Holger Jørgensen: Fra en anden tid
 • Bjarne Stenbæk: Emil rimer på smil

Læs mere på adressen http://www.soranerarkivet.dk/dokumenter/jul_i_soroe/2011/

2010, 58. udgave

58. årgang har bl.a. følgende indhold:

 • Steen Jensen: Villereden (om ministerboligen i Sorø)
 • Helge Torm: Det gamle rådhus på Sorø Torv er ved at få en renæssance
 • Ole Hoff-Clausen: Hvorfor har vi en Boldhusgade?
 • Steen Jensen: På randen af Akademigrunden
 • Ronald Stout: Parnas og Ægir
 • Hvorledes den første husholdningsskole opstod (aftryk af Sorø Amtstidende 24. november 1909)
 • Peter Larsen: Danmarks første husholdningsskole. Sorø Husholdningsskole
 • Ejler Thorup Jensen: Margrete den første
 • Ea Matzon: Ingemanns horn
 • Ronald Stout: Hvad kan man få du af en annonce?
 • Helge Jensen: Sorø Andelsfrugteri
 • Helge Torm: En foreningsudflugt til Sorøs lyksaligheder i sommeren 1922
 • Da “Danmark” gik ned ved Sorø. Aftryk af Sorø Folketidende 31. oktober 1910
 • Bjarne Stenbæk og Hugo Jacobsen: Fra Ægir til Vindelbro
 • Jean Fischer: Historien om Carina og hendes søster
 • Børge Jensen: “Den kloge Kone”. Marie Jensen, Banevej 15, Frederiksberg
 • Ronald Stout: Reklamer fra en svunden tid
 • Bjarne Stenbæk: Vi skal have det sjovt – og så skal vi også tjene penge

Læs mere på adressen http://www.soranerarkivet.dk/dokumenter/jul_i_soroe/2010/

2009, 57. udgave

“Jul i Sorø” har rigtig mange år på bagen – 2009-udgaven er 57. årgang, og derfor er det måske meget sigende, at årbogen begynder med en artikel, der netop omhandler de danske julehæfters oprindelse.

Inspireret af udlandet udgav Ernst Bojesen i 1881 et dansk landsdækkende julehæfte ved navn “Juleroser”, og dette hæfte udkom til 1944. Når “Jul i Sorø” bringer denne historie, skyldes det formentlig, at Ernst Bojesen var født i Sorø i 1849.

I 1928 udkom det første lokalhistoriske “Jul i Sorø”, men først i 1953 begyndte udgivelsen i den form, vi kender i dag, og som har eksisteret uafbrudt lige siden.

Der er som sædvanlig mange andre lokalhistoriske artikler. Nævnes skal som eksempler en artikel om Louisestiftelsen, som var et børnehjem, en artikel om to af guldaldermaleren Constantin Hansens børn, der fik en tilknytning til Sorø samt en artikel om brugsen i Pedersborg. Der er erindringer fra Ankerhus i 1950’erne og fra Sorø fra perioden 1916-1934. Vi kommer også til Alsted for at høre om skomager Niels Jacobsen, der var krigsveteran fra krigen i 1864. Og der er mange flere spændende lokalhistoriske artikler om bygninger, enkeltpersoner og familier.

Læs mere på adressen http://www.soranerarkivet.dk/dokumenter/jul_i_soroe/2009/
2008, 56. udgave

Af indholdet kan nævnes:

 • Holger Jørgensen: Om skovløberhuset Frederiksyndest
 • Helge Torm: “Den historiske udstilling i Sorø 1908”
 • Niels Steen Jensen: Om forsvundne frugtplantager på Sorø-egnen
 • Helge Jensen: Karl Kristian Nielsens barndoms og ungdoms beretninger
 • Ove Dam: “Sorø uden lov og ret”
 • Uddrag om Henning Bistrup i Soranerbladet 1916
 • Ea Matzon: “Fra skrot til slot”
 • Ingeborg og Ejvind Nordahl-Svendsens tre børns barndomserindringer fra Storgade 17
 • Ronald Stout: “Er brolæggere jomfruer?”