Boganmeldelse 039


KUML 2014, Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab
Jysk Arkæologisk Selskab

Selv om Kuml udgives af Jysk Arkæologisk Selskab sker det alligevel, at årbogen tager emner op fra Fyn og Sjælland. I årbogen for 2014 er der en artikel med synspunkter omkring det kronologiske forhold mellem vikingetidsdæmningen Pine Mølle ved Tude Å og Trelleborg.

Diskussionen drejer sig om, hvorvidt dæmningen er opført før Trelleborg blev anlagt eller efter, at Trelleborg blev opgivet og mistede sin betydning. Trods anvendelsen af flere forskellige metoder til dateringer, er der nogle forskere, der mener det ene og andre, der mener det andet. Det gælder både i kulstof-14 prøverne og i pollenanalyserne.

Artiklens forfatter, Kjeld Christensen mener, at dæmningen er bygget før Trelleborg blev anlagt, og at den derfor har haft betydning i forhold til mulighederne for sejlads fra Storebælt til Trelleborg.