Boganmeldelse 065


Årets gang
Kalundborg Museum2008

Kalundborg Museum har udsendt sit årsskrift “Årets gang 2008”, der omtaler de sædvanlige oplysninger om museets arbejde m.v.

Derudover indeholder årsskriftet en ca. 30 sider lang artikel af Leif Sestoft med titlen “Kalundborg i verdenskrigens skygge”. Fra årsskriftets forord citeres: “Med det nye kildemateriale inddrager Sestoft museet og Lindegården til våbenopbevaring og anden illegal virksomhed i byen under 2. verdenskrig. Sestoft dokumenterer befrielsen af Kalundborg Langbølgesender, som havde særlig betydning for tysk krigsførelse i krigens sidste måneder. Han beskriver den spændte atmosfære på befrielsesnatten og trækker tillige tråde til sin familie i tysk krigstjeneste og i det udbombede Bremen”