Boganmeldelse 080


Store Valby
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 2006September 2017
Der er tradition for at disse årbøger er bagude med udgivelserne, og det holder også for årgang 2006, der er udsendt her i december 2009.

Årsagen til at denne årbog skal omtales her er, at Mette Svart Kristiansen har skrevet artiklen “Axel Steensbergs udgravning i Store Valby set med nutidens øjne”.

Store Valby er en nedlagt landsby ikke langt fra Valbygården ved Slagelse. Landsbyen blev udgravet i slutningen af 1940’erne og begyndelsen af 1950’erne. Udgravningen var central for udviklingen af arkæologisk metode og for bebyggelsesarkæologien som forskningsfelt. Nu 50 år efter sættes der spørgsmålstegn ved de anvendte metoder og fremkomne resultater.

Mette Svart Kristiansen er tilknyttet afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi ved Århus Universitet (Moesgård).