Boganmeldelse 090


Årbog for kulturhistorien i Nordvestsjælland
Historisk Samfund for Nordvestsjælland / De Kulturhistoriske museer2011

Årbogen fra Historisk Samfund for Nordvestsjælland og De kulturhistoriske museer i Nordvestsjælland har middelalderens nordvestsjællandske købstæder som tema.

Bogen er strukturelt en blanding af temaer, der omfatter alle tre købstæder (Nykøbing Sjælland, Holbæk og Kalundborg) og temaer, der alene behandles for en eller to af købstæderne.

De tre temaer, der behandles for alle tre købstæders vedkommende er: Kirker og religiøsitet, retspleje og retsinstanser samt købstadens navn. Herudover behandles Skt. Knuds gildet og andre gilder for Holbæks og Kalundborgs vedkommende. Det samme er tilfældet med kronens borge. Og slutterlig er der et tema, der alene vedrører Kalundborg: Kalundborg og by.

Som sædvanligt er årbogen med mange flotte billeder og en rigtig god kvalitet tryk og papir, ligesom der er fyldestgørende noter og kildehenvisninger til alle artikler.

Årbogen kan købes på muserne i de tre byer.


2010

Kalundborg Museum og Historisk Samfund for Nordvestsjælland udgiver i samarbejde “Årbog for kulturhistorien i Nordvestsjælland” og 2010-udgaven er udsendt for nylig.

Hvor de sidste 3 årgange primært har været tematiseret, er årgang 2010 en blanding af artikler, der spænder bredt emne- og tidsmæssigt.

Som eksempler på artikler kan nævnes Pernille Henriette Wiils om “Mursten med mening – en murstens-ekskursion i Holbæk”. Artiklen tager udgangspunkt i de tre rådhusbygninger i Holbæk.

Der er endvidere bl.a. artikler om Herregårdshaven på Løvenborg, en kvindegrav fra tidlig vikingetid i Odsherred samt om Ulkestrup Mark – et fortællested om demokratiets udvikling i Danmark. Forfatterne Lisbeth Pedersen og Gudrun Lund sammenligner stedet og dets betydning med den aktuelle Tahrirplads i Ægypten.

Geografisk er fokus i denne udgave af årbogen på den del af det tidligere Holbæk Amt, der ligger nord for Åmosen.

Som sædvanlig er årbogen fuld af mange gode illustrationer.

Årbogen kan bl.a. købes på Kalundborg Museum.


2009

Årbog 2009 har som overordnet tema kystkultur.

Der er en artikel om Nordvestsjællands kystbebyggelse fra vikingetid til ca. 1700, en artikel om vikingetidens kystpladser omkring Isefjorden samt en artikel om vikingerne ved Kalundborg Fjord. Endelig følger en artikel om “Kalundborg – en befæstning i vand og på land” og årbogen rummer også historien om fiskebåden “Flid” af Gundestrup. Bogens sidste artikel er Fisker Peter Vilhelm Madsens optegnelser fra livet på Gniben og Sjællands Odde.

Udover de nævnte artikler med mange illustrationer rummer årbogen en række billeder fra Holbæk Havn, hvor der vises et “historisk” billede samt et nutidigt billede samme sted så læseren kan se udviklingen – eller afviklingen vil nogle måske hævde.

Årbogen kan bl.a. købes på Kalundborg Museum.