Boganmeldelse 091


Flint på Asnæs
Fund & Fortid, Nr. 1 2014

I dette nummer er der en artikel skrevet af Jens Nielsen om flint fra halvøen Asnæs ved Kalundborg Fjord.

Jens Nielsens udgangspunkt er, at flint i stenalderen må have været et værdifuldt og eftertragtet materiale, og at der derfor må have været god gang i de kendte danske flintminer, fx i Thy, på Møn og Stevns. Men også på Asnæs er der en del flint af høj kvalitet i den moræneler, der blev transporteret hertil af isen.

Med dette udgangspunkt og med udgangspunkt i geologen Erik Madsens arbejde og samling af flint, beskriver Jens Nielsen flintfund på Asnæs fra forskellige tidsperioder lige fra ældre stenalder til bronzealderen.

Hans konklusion er bl.a., at flinten på Asnæs er blevet udnyttet systematisk og intensivt igennem mange århundreder.