Boganmeldelse 096


Oldtidsminder ved Sorø: Stenaldergrave på Sorø Akademis Gods
Af Klaus Ebbesen

Medio august udkom den længe ventede bog om oldtidsminder ved Sorø. Ikke mindst på Stiftelsen Sorø Akademis jorder findes endnu mange årtusindgamle dysser, runde som aflange, fra stenalderen.

Beskyttelsen af dem imod vandalisme blev indledt i 1800-tallet, og ved en berejsning af dem i 1876-77 tegnede Nationsmuseets udsendte medarbejder, arkitekten Erik Schiödte, 50 af de bedste af de dengang eksisterende anlæg. Kun få af disse tegninger har været publiceret indtil nu, men det rådes der bod på i arkæologen og forfatteren Klaus Ebbesens nye bog.

Endvidere indeholder bogen nogle forklarende afsnit om dysserne i almindelighed og om dysserne på akademiets jorder i særdeleshed.

Bogen er på 61 sider i højformat og koster 149 kroner. Hvis man er medlem af Historisk Samfund for Sorø Amt eller Gl. Sorø Amts Arkæologiforening, kan bogen rekvireres til 99 kr. (normalt 149 kr.) (+ porto) ved henvendelse til Forlaget Attika, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg.

Udgivet 2010.