Boganmeldelse 100


De Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i Kalundborg Kommune:
Arkivernes Jul

2016

Et nyt initiativ har set dagens lys. Mange tidligere købstæder har en eller anden form for julehæfte, ofte med overvejende lokalhistorisk indhold. Det gælder eksempelvis Korsør, Skælskør, Slagelse og Sorø. Også Kalundborg har haft en sådan udgivelse i perioden 1938 til 1995. Nu bliver traditionen genoptaget. Den nye udgivelse – forhåbentlig den første af en årlig tilbagevendende udgave – dækker geografisk den nye Kalundborg Kommune, der blev en realitet fra 2007. Det er ”Paraplyen”, der står som udgiver, og titlen indikerer, hvem det er, der står bag det nye initiativ. Paraplyen er nemlig et fælles forum for de 8 lokalhistoriske arkiver i Kalundborg Kommune.

Indholdet i første udgave af Arkivernes Jul er præget af stor alsidighed. Det gælder både geografisk, emnemæssigt og tidsmæssigt. Der er aktuelle og historiske artikler og artikler fra alle 8 arkivers område samt naturligvis diverse ”nissehistorier”.

Af de lokalhistoriske artikler kan eksempelvis nævnes en fortælling fra Ubby’s gamle præstegård, en artikel om Gørlevs biograf, Spildopmagernes 50 års jubilæum, Ellede Missionshus, sammenlægningen af Tømmerup og Kalundborg kommuner, Lecafabrikken på Røsnæs og en historie om befrielsen 5. maj 1945 i Kalundborg.

Det er et rigtig godt initiativ, som forhåbentlig fortsætter mange år frem. Naturligvis kan der påpeges enkelte korrekturfejl, ligesom layoutet kan være mere konsekvent. Nogle steder er der eksempelvis blanke linjer mellem afsnittene, andre steder ikke.

Arkivernes Jul koster 100 kroner og kan blandt andet købes på de 8 arkiver.