Boganmeldelse 102


Havrebjerg Nyt
Redigeret af Marlene Alstrup Torp

Oktober 2017

I bladet får vi fjerde afsnit af Havrebjerg Valgmenigheds historie, skrevet af valgmenighedspræst Jørgen Dilling Hansen.
August 2017

“Havrebjerg NYT”, der udgives af Havrebjerg Sogneforening, bringer i augustnummeret en lille artikel af Vagn Petersen på Gravestykket. Her efterlyser han arkæologiinteresserede med den begrundelse, at han blandt andet på sin egen grund finder store flintepilespidser, ligesom han er stødt på et kompakt stenlag et spadestik nede. I bladet får vi også tredje afsnit af Havrebjerg Valgmenigheds historie, skrevet af valgmenighedspræst Jørgen Dilling Hansen.
April 2017

“Havrebjerg Nyt”, der udgives af Havrebjerg Sogneforening, bringer i det seneste nummer en artikel om Havrebjerg Lokalarkivs arrangement med Ib Hald Hansen, der fortalte barndomserindringer fra byen.

Men der er også en artikel om Frederik Pedersen Svane, der blev født på Guldkysten i det nuværende Ghana, som på det tidspunkt var dansk. Svane endte som degn i Havrebjerg gennem hele 34 år.

Sluttelig skal nævnes, at “Havrebjerg Nyt” bringer endnu et afsnit af Havrebjerg Valgmenigheds historie, skrevet af valgmenighedspræst Jørgen Dilling-Hansen tilbage i 1979.

Så alt i alt et Havrebjerg Nyt med en del lokalhistorisk indhold.
Januar 2017

Havrebjerg Sogneforening har udgivet første nummer af Havrebjerg Nyt i 2017. Som altid er der omtale af alle de arrangementer og aktiviteter, der sker i lokalområdet. Eksempelvis er der i Hyggeklubben den 8. marts et foredrag om De Vestindiske Øer og den danske slavehandel. Dagen inden, den 7. marts, er der arkivaften i Havrebjerg Forsamlingshus, hvor Ib Hald Hansen fortæller om sine barne- og ungdomsår i Havrebjerg.

Endvidere bringes anden del af Havrebjerg Valgmenigheds historie. Det er en gengivelse af valgmenighedspræst Jørgen Dilling-Hansens fortælling fra 1979. Fortællingen fortsætter i næste nummer af Havrebjerg Nyt.
Oktober 2016

“Havrebjerg Nyt” indeholder i hvert nummer en masse oplysninger om aktiviteter og begivenheder i lokalområdet, herunder er der som regel også oplysninger om, hvad Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv og Havrebjerg Museum aktuelt har af aktiviteter.

Som eksempel er der i dette nummer en omtale af hvad, der skal ske på Arkivernes dag den 12. november.

Og i dette nummer begynder træk af Havrebjerg Valgmenigheds historie med udgangspunkt i Jørgen Dilling-Hansens beskrivelse i menighedens 75-års jubilæumsskrift fra 1979. Mon ikke vi kan forvente en ajourføring af historien op til vores tid? Historien begynder i 1904, hvor den nydannede grundtvigske frimenighed opførte valgmenighedskirken i Havrebjerg og første del af beretningen i dette nummer af Havrebjerg Nyt handler mest om baggrunden for dannelsen af menigheden i byen.