Boganmeldelse 109


A.G. Moltke og det holstenske kobbelbrug
Landbohistorisk Tidsskrift, nr. 2, 2010Carsten Porskrog Rasmussen: “A.G. Moltke og det holstenske kobbelbrug”. Artiklen, der er på 40 sider, omhandler i stort omfang forhold på Bregentved, som Frederik 5. forærede Moltke i 1746.

I perioden 1747-51 tilkøbte Molkte nabogodserne Turebyholm, Juellinge, Tryggevælde og Alslev.

Moltke havde allerede i 1746 skrevet et notat med anbefalinger for Frederik 5.s regering, at Danmarks jord kunne bære dobbelt udbytte, hvis den blev drevet som “det er sædvanligt i andre lande, men særligt i Holsten”.

Artiklen beskriver disse forhold nærmere samt Molktes indførelse af det såkaldte kobbelbrug på hans sjællandske og fynske hovedgårde. Molktes omlægning kan ses som en væsentlig forudsætning for de omfattende reformer af landbruget, der fulgte senere i 1700-tallets slutning.