Boganmeldelse 110


Vævevægte
Skalk, Nr. 2 2011
Af lokal interesse er der side 15 en lille artikel af Per Poulsen. Artiklen omhandler fundet af 53 hele vævevægte i rund grube på ca. 70 cm. i diameter. Fundet blev gjort i efteråret 2008 i Ubby nordvest for Tissø. Udover de 53 hele vævevægte blev der i pløjelaget fundet 5 hele i dårlig stand samt 7 halve vævevægte. Tidligere var der indleveret 8 eksemplarer til Kalundborg Museum, så i alt kendes der 75 vævevægte fra gruben. Fundet er tidsfæstet til yngre romersk jernalder omkring 2-300 årene efter Kristus.