Boganmeldelse 115


Artikler om jernalder og bronzealder
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 2008

Traditionen tro er udgiveren “Det kongelige nordiske oldskriftselskab” nogle år bagude med udgivelsen af deres årbog. Her i juni 2011 er årbogen for 2008 udkommet!

Til gengæld er det sydvestsjællandske område rigtig godt repræsenteret i årbogen.

Lea Meistrup-Larsen og Annine S.A. Moltsen har skrevet en lang artikel om udgravningerne ved Lysehøj ved Korsør. Artiklen har undertitlen: “Funktion, produktion og boligindretning i ældre jernalder på Sydvestsjælland”.

Lise Frost har skrevet om et offerfund med kvindesmykker fra den ældre bronzealder i Vognserup Enge i Kundby sogn vest for Holbæk. Artiklen indeholder desuden et katalog over depotfund fra det gamle Holbæk amt og kataloget omfatter adskillige fund i den nuværende Kalundborg kommune.

Endelig har Birgitte Borry Hansen skrevet en artikel om en rig grav fra yngre romersk jernalder på Maglebjerg ved Næstved. I denne artikel er også en oversigt over fundsteder fra romersk jernalder inden for Næstved Museums arbejdsområde, som er identisk med den nuværende Næstved kommune.