Boganmeldelse 120


Hugo Matthiessens Skælskør, Korsør og Slagelse
Slagelse Kommune

Hugo Matthiesens billeder fra de tre købstæder i den nuværende Slagelse kommune.

De i alt 104 billeder er optaget i perioden 1913-1919 med 20 billeder fra Skælskør, 52 billeder fra Korsør og 32 fra Slagelse. Til hvert billede er skrevet en kort tekst af forskellige medarbejdere ved Slagelse Arkiverne.

Den flotte bog har desuden en indledning af Børge Riis Larsen om Hugo Matthiessen og hans købstadsprojekt. Bogen er i øvrigt nr. 17 i den store serie med billeder fra de købstæder, Hugo Matthiessen besøgte i perioden 1913-1922 – 75 købstæder i alt.

Bogen koster kun 140 kroner, idet Slagelse kommune på forhånd har aftaget en del af oplaget til repræsentative formål. Den kan købes på Slagelse bibliotekerne og Slagelse arkiverne.

Udgivet 2011.