Boganmeldelse 126


Sorø Kolonihaveforening, 1911-2011
Af Jan Preisler

Sorø Kolonihaveforening fyldte i august 2011 100 år og i den anledning skrev Jan Preisler en lille bog på 32 sider om foreningens historie.

Med afsæt i de gamle protokoller får vi en kronologisk gennemgang af kolonihavens historie efterfulgt af et afsnit om livet i kolonihaven.

Hæftet, som er krydret med både gamle og nye billeder, afsluttes med et afsnit, hvor kolonihavefolket fortæller om glæden ved at have en kolonihave.