Boganmeldelse 142


Bogbrændingen af Andersen Nexø-værker i Sorø i 1939
Bibliotekshistorie 10, 2012

Helge Torm: Bogbrændingen af Andersen Nexø-værker i Sorø i 1939 – en overset skandale i dansk bibliotekshistorie.

Selvfølgelig findes der også et bibliotekshistorisk selskab, der udsender tidsskriftet ”Bibliotekshistorie”.

I det seneste nummer har historiker Helge Torm fra Sorø skrevet om afbrændingen af den kommunistiske forfatter Martin Andersen Nexøs værker i Sorø i december 1939.

Initiativtageren til afbrændingen var den i samtiden kendte og meget respekterede forstander for Ankerhus Husholdnings-seminarium Magdalene Lauridsen.

Værkerne befandt sig på Peter Dams Bibliotek, hvis drift Magdalene Lauridsen havde et afgørende ansvar for. Afbrændingen gav genlyd i mange aviser overalt i landet i første halvdel af december 1939 – og mon ikke der er blevet trukket paralleller til andre bogafbrændinger i samtiden, fx i Tyskland.

Forfatterens konklusion er – efter en dybtgående behandling af emnet – at Magdalene Lauridsen ikke alene unødigt skæmmede sit eget ry, men at bogbrændingen også har kastet en skygge over det ellers idylliske Sorøs historie og tillige sat en plet på det danske biblioteksvæsens historie.