Boganmeldelse 145


Bulkister og bådgrav ved Bulbrogård
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 2010

Første artikel i 2010-årbogen er af Josefine Franck Bican, og artiklen hedder: ”Bulkister og bådgrav ved Bulbrogård – en senneolitisk gravplads ved vestbredden af Tissø”. Artiklen er på hele 35 sider med mange illustrationer, herunder tegninger og farvebilleder fra udgravningen. Udgravningen var tilbage i 2001, men først nu er materialet bearbejdet og sat ind i en større sammenhæng. Artiklen diskuterer bl.a. gravens konstruktion, udformning og indhold med særligt fokus på bådgraven, og der sammenlignes med andre fladmarksgrave på Sjælland og i Skåne.