Boganmeldelse 146


Hemmeshøj
Af Lissi Jørgensen Pedersen og Finn PedersenForfatterne har tidligere udgivet to bøger om landsbyerne i Hemmeshøj sogn, nemlig om Vårby og om Erdrup. Nu er turen kommet til Hemmeshøj og arbejdet med en bog om Stude er godt i gang. Når denne bog er udkommet har hver af de fire landsbyer i Hemmeshøj sogn således deres ”egen lokalhistorisk bog”.

Bogen om Hemmeshøj har bl.a. historien om de mange såkaldte ”uægte” børn, der blev født, mens soldater var indkvarteret i sognet og der er også historien om smeden, der får en ny kone, hvorefter hun smider smeden på porten.

Der er en gennemgang af landsbyens ejendomme og historien starter omkring midten af 1700-tallet og strækker sig helt frem til 2011.

Bogen er på 176 sider og er baseret på et omfattende kildemateriale, som det har taget adskillige år at indsamle og bearbejde. Den koster 250 kroner og kan købes hos forfatterne på Kærebjergvej 27 i Boeslunde, tlf. 58145115 eller 51506983.