Boganmeldelse 162


Kalundborgs middelalder
Fund & Fortid, Nr. 4 2013“Fund & Fortid” bringer som sædvanligt mange spændende artikler om arkæologien og om de mange fund, der gøres overalt i landet. Af interesse for vores geografiske område er en artikel af bladets redaktion: ”464 spande jord med informationer om Kalundborgs middelalder”.

Artiklen handler både om fundene i forbindelse med ledningsarbejder i bl.a. Adelgade i Kalundborg, men også om et frugtbart og konstruktivt samarbejde mellem Kalundborg Museum og Kalundborg Arkæologiforening. Som indenfor så mange andre områder bliver frivillige i større og større omfang en nødvendig ressource til mange opgaver, og det er artiklen et godt eksempel på.

Lad os håbe dette samarbejde kan udvikles yderligere i forbindelse med den nye fusion af museerne på Vestsjælland, hvor man har besluttet at relationerne mellem museerne og de frivillige skal forankres på Slagelse Museum under den daglige leder Rune Lundberg. I øvrigt kan nævnes, at der ved udgravningerne i Kalundborg blev gjort mange fund fra tiden omkring 1200 og 1300.