Boganmeldelse 182


Tude Å og Vårby Å
Af Helge Christiansen

Lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Kirke Stillinge har skrevet et 56 sider langt hæfte om Tude Å og Vårby Å. Netop Tude Å er yderst aktuel i forhold til det planlagte genopretningsprojekt, hvor åen tænkes ført tilbage til sit oprindelige løb omkring udløbet i Storebælt.

Forfatterens udgangspunkt er lidt over 50 fotografier af samtlige broer og andre minderige steder langs Tude Å og Vårby Å. Med billederne som udgangspunkt fortælles stedernes historie, herunder også ulykker, gamle sagn og bemærkelsesværdige begivenheder. En stor styrke i hæftet er, at broerne er markeret på kort, så man hele tiden ved, hvor man præcist er i geografien.

Tude Å har sit udspring lige nord for Tuelsø ved Sorø og Vårby Å sit udspring et par kilometer nordøst for Boeslunde. De to åer løber i øvrigt sammen tæt på Trelleborg. Det er spændende læsning at følge de to åer og samtidig få historien om tidligere vandmøller, jernbanebroer og diverse former for vejbroer, markvejsbroer og gangbroer. For flere af broernes vedkommende er der både et ældre og et nutidigt billede, hvor man for alvor kan se, at nutidens krav til infrastrukturen er noget anderledes end tidligere. Det må have været noget af et projekt at fotografere de mange broer, idet nogle af dem ser ud til ligge på svært tilgængelige steder.

Det skal også nævnes, at hæftet indeholder historierne om Pine Mølle samt de ikke helt præcist identificerede havne Hylleminde og Skibholm.

Hæftet kan købes hos forfatteren på telefon 58 54 75 11.