Boganmeldelse 188


Krebshusalléen – et bevaret stykke chaussé fra 1780’erne
Sorø Kommune

Sorø Kommune har i samarbejde med Dansk Vejhistorisk Selskab og Danmarks Naturfredningsforening i Sorø udgivet en lille folder om det fredede stykke chaussé, kaldet Krebshusalléen.

Som lokalkendte kan regne ud ligger det bevarede stykke vej overfor restaurant Krebshuset få kilometer fra Sorø ad den gamle hovedvej mod Ringsted.

Vejstykket, der blev fredet i 1965, står som et fint minde om 1700-tallets vejbygningskunst.

I folderen får vi hele historien om stedet, og om vejens anlæggelse og omlægningen i 1950’erne, da trafikken blev for voldsom.

Folderen orienterer også om broerne over Tude Å på stedet gennem tiderne, begyndende med en træbro og nu en betonbro.

De flotte vejtræer, der endnu ses på det fredede stykke vej, fungerede som orientering i tåge og snefog, og gav desuden skygge om sommeren.