Boganmeldelse 194


Landsbyerne Tranderup, Egerup. Lindeskov & Dyrehaven
Af Lissi Jørgensen Pedersen og Finn Pedersen

Ægteparret Lissi Jørgensen Pedersen og Finn Pedersen har gjort det igen! Nemlig at få udarbejdet og udsendt endnu en omfattende bog om nogle af landsbyerne i deres lokalområde omkring Boeslunde.

Denne gang handler bogen om Tranderup, Egerup, Lindeskov & Dyrehaven.

Ligesom de øvrige tidligere bøger, kan den nye bog karakteriseres som en art registratur over ejendommene i de nævnte landsbyer. Hver enkelt ejendom gennemgås helt tilbage fra midten af 1600-tallet og frem. Vi får kendskab til hvilke familier, der har boet i de enkelte ejendomme. Disse oplysninger suppleres for nogle ejendommes vedkommende med beboernes egne beretninger samt med både ældre og nutidige fotos.

Udover de enkelte ejendommes historie, er der også de overordnede historier om landsbyerne, eksempelvis Borreby Dyrehave, som blev indlemmet i Skælskør Kommune i 1932. I Dyrehaven ligger Skælskør Lystskov, hvor nu blandt andet vandrerhjemmet og Gigtsanatoriet ligger.

Skælskørs første vandrehjem var i øvrigt i den nuværende restaurant ”Kildehus” ved Skælskør Campingplads. Bogen kan erhverves hos forfatterne på telefon 24208915 eller 51506983.