Formål

Foreningen har til formål at formidle viden om den historie, der har udspillet sig i Vestsjælland fra oldtiden og op til nutiden. Med historie menes begivenheder af forskellig art, by- og sognehistorie, topografiske forhold, virksomhedshistorie og folks egne erindringer m.m.
Vores vigtigste måde at formidle på er gennem årbogen, som optager artikler om emner som de, der er nævnt. Desuden afholder vi årligt en éndags sommerudflugt til historiske steder i Danmark eller Skåne og en halvdagstur i sensommeren til attraktioner i eller tæt på vort eget virkeområde. Endelig forestår vi – eller er medarrangør af – offentlige foredrag.