Tidl. aktiviteter


2017


Udlevering af årbog i Sogneladen til Sct. Peders Kirke i Slagelse
Fredag den 24. november 2016 kl. 14

Efter velkomst ved formanden Helge Torm, gik de mange fremmødte de få skridt til Sct. Peders Kirke, hvor sognepræst Grith Seersholm fortalte inspirerende og levende om kirken. Først om den udvendige arkitektur, hvor der er mange spor af de ombygninger, der er foretaget i tidens løb. Derefter om kirkens spændende inventar, hvoraf nogle effekter menes at stamme fra Antvorskov Kloster.
Tilbage i Sogneladen kunne Helge Torm løfte sløret for den længe ventede og imødesete årbog, som også i år blev færdig til tiden. Artiklerne i bogen og forfatterne bag blev omtalt udførligt omtalt af Helge Torm, hvorefter medlemmerne ivrigt kastede sig over bogen, mens de nød et glas vin inden hjemturen, hvor solen smukt gik ned i Store Bælt.
Bogens indhold kan ses under menupunktet “Foreningens årbøger”.


Efterårstur i egne biler til Reersø og Mullerup Havn
Lørdag den 9. september 2017 kl. 13:30-16:30

Årets efterårsudflugt i egne biler gik til Reersø og Mullerup Havn. Vi mødtes klokken 13:30 på den offentlige parkeringsplads midt i Reersø by.
Vores guide hele eftermiddagen var forhenværende borgmester i Gørlev Kommune, Jørgen Arnam-Olsen. Han har et stort kendskab til hele den tidligere Gørlev Kommune, og viste blandt andet Dronning Margrethe 2. rundt på Reersø, da hun besøgte stedet i 1995. Vi gik på grund af regnen kun en kort tur gennem den gamle by forbi kirken.
Reersø
Som navnet antyder, var Reersø oprindelig en ø, men langsomt medførte erosion på øens vestside, at Reersø blev landfast med Sjælland. Landsbyen er beliggende langs Strandvejen, der fører fra Sjællandssiden til Reersø Havn. Landsbyen blev udskiftet, men kun en enkelt af gårdene blev udflyttet. Derfor klumper gårdene sig stadig sammen på deres gamle plads.
Undervejs rundt i byen hørte vi om Dronning Margrete 1. forlis i Storebælt i 1412 og om, hvordan hun reddede sig i land på Reersø. Vi mødte også en af de haleløse katte, som stedet er kendt for. Reersø har også haft sin egen hjemstavnsforfatter, nemlig Thorkild Gravlund. Han var for området, hvad Jeppe Aakjær var i Jylland, nemlig en forfatter, der beskrev, hvorledes livet foregik i datidens Danmark uden for de store byer.
Reersø fik først egen kirke i 1904, før den tid hørte området til Kirke Helsinge sogn. På grund af vejret nåede vi ikke ned Reersø Havn, der blev anlagt i 1915. Havnen er i dag mest kendt som hjemsted for Musholm Lax. I 1960’erne blev der også anlagt en radiostation på Reersø. Stationen var en kortbølgesender, der skulle forbedre radioforbindelserne til blandt andet Grønland. Der var stor modstand fra beboerne mod anlæggelsen af stationen, der netop i disse år er under afvikling, da man nu benytter andre kommunikationsmåder, eksempelvis satellitter.
Klokken cirka 15 kørte vi fra Reersø ad den smukke vej over Dalby til Mullerup Havn, hvor vi fik kaffe med æblekage på Skipperkroen.
Den planlagte rundt på havneområdet blev aflyst, da det nu virkelig regnede. I stedet fortalte Jørgen Arnam-Olsen inden døre på kroen om stedets historie og ikke mindst om alle de fantasifulde udviklingsplaner skiftende ejere har præsenteret.
Mullerup Havn
Handelsbyen Slagelse har af naturlige grunde altid manglet egenn havn i konkurrencen med havnebyerne Korsør og Kalundborg. Godsejeren på Bøstrup opfordrede derfor købmand Hans Henrik Schou i Slagelse til at bygge en havn og et kornmagasin ved Mullerup Strand. Dette skete i 1838. Senere blev der bygget endnu en magasinbygning. Havnen blev i en periode meget benyttet. I 1904 skiftede havnen ejer, idet Slagelse Byråd vedtog at købe havnen for 20.000 kroner. Kommunen solgte havnen videre i 1922 til sukkerfabrikken ”Vestsjælland” i Gørlev for 55.000 kroner.
Sukkerfabrikken udvidede deres smalsporede roebaner med en syv kilometer lang strækning til Mullerup Havn, og udvidede og uddybede desuden havnen. Udover at udskibe sukker og melasse modtog sukkerfabrikken kul og kalksten til produktionen via havnen. Under besættelsen 1940-1945 blev der sejlet megen brunkul fra Jylland til Sjælland via Mullerup Havn. Omkring 1959 solgte Sukkerfabrikken havnen til en entreprenør, der i 1968 solgte den videre til Ole Botved. Han ombyggede havnen til en moderne marina og opførte en produktionshal, hvor hans hurtiggående motorbåde blev produceret. Ole Botved gik personligt konkurs i 1977, men produktionen fortsatte i blandt andet Mullerup frem til 1992. I et af de tidligere pakhuse var der indrettet kro, som brændte i 1996, men den blev genopbygget i samme stil, nu Skipperkroen. Nye ejere renoverede havnen, og i 2009 blev havnen genindviet i overværelse af 1.500 mennesker.Sommertur i bus går til Frederiksværk og Hundested
Lørdag den 20. maj 2017 kl. 07:30-18.:30

Efter opsamlingen i fire af det gamle Sorø amts købstæder kørte bussen mod Frederiksværk. Inden vi nåede frem til Krudtværksmuseet, kørte bussen en lille omvej forbi Arresødal, der blev oprettet som hovedgård i 1773 af Johan Frederik Classen. Arresødals nuværende hovedbygning er opført 1786-88, og ombygget flere gange, senest i 2004, hvor den blev indrettet til privathospital.
Fra Arresødal kørte vi den korte vej til Krudtværksmuseet, hvor vi fik en introduktion af Ib Schaldemose fra museet. Krudtværksmuseet er et spændende sted. Krudtmøllerne ligger på række langs med kanalen, der løber gennem hele Frederiksværk. Umiddelbart er det svært midt i idyllen at forstå, at historien tager sit udgangspunkt i krig, død og ulykke. Ikke desto mindre blev der her fremstillet krudt til Danmarks hær og flåde i mere end 200 år. Også selve arbejdet med krudtet var farligt. Det skete med jævne mellemrum, at en mølle sprang i luften og skabte død og lemlæstelse. På museet fik vi fortællingen om fremstillingen af krudt, vandkraften, arbejdsforholdene osv.
Fra Krudtværksmuseet kørte bussen til Hundested, hvor vi fik frokost på kroen.
Efter frokosten så vi Knud Rasmussens Hus. Huset fungerede som Knud Rasmussens arbejdshus, når han var i Danmark, og der er indrettet museum og mindestue for den berømte polarforsker. Knud Rasmussen har haft stor betydning for udforskningen af Grønland. De syv ekspeditioner, han tog initiativ til, har hver især givet et betydeligt videnskabeligt udbytte. I ekspeditionerne deltog flere andre videnskabsmænd, som indenfor deres individuelle fagområder bidrog til udforskningen og kortlægningen af Grønland og Arktis. Hanne Pedersen og Conni Bruun fortalte den fantastiske historie om Knud Rasmussen.
Efter besøget i Knud Rasmussens Hus og den traditionelle kaffe, begyndte hjemturen, hvor bussen kørte gennem Slangerup. I bussen fik vi historien om den tidligere købstad Slangerup og salmedigteren Thomas Kingo, der blev født i byen i 1634.
Årsmøde og generalforsamling i Kulturladen i Fuglebjerg
Tirsdag den 4. april 2017 kl. 19:00

Årsmødet blev indledt med historien om Fuglebjerg Kro, der er nabo til Kulturladen. Det er i år 325 år siden, at Fuglebjerg Kro i 1692 fik sit kongelige privilegium af Christian 5. Orienteringen, der blev krydret med sjove historier og anekdoter, blev givet af Bertel Hansen, formand for Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening. Han er forfatter til en nylig udgivet bog om kroens historie.
Efter kaffe med kage bød formand Helge Torm velkommen til Historisk Forening for Vestsjællands generalforsamling 2017. I generalforsamlingen deltog 44 personer.
Generalforsamlingen forløb helt uden dramatik af nogen art. Beretning og regnskab blev godkendt. Alle valg var genvalg. Se det fulde referat ved klik på linket her til højre.2016


Udlevering af årbog i Pakhuset, Skælskør
Fredag den 25. november 2016 kl. 14

Begivenheden fandt i år sted i det smukt restaurerede pakhus på havnen i Skælskør, hvor formanden Helge Torm bød velkommen og præsenterede dagens foredragsholder Jørgen Kok.
Jørgen Kok fortalte i sit indlæg levende om Skælskør Havn og filosoferede over ordet Skælskør med endelsen “-ør” = gruset strand. Hvorfor en gruset strand, det giver da ikke mening? Jo måske, hvis der var udlagt grus, så man kunne fragte sine varer ned til skibene. Spændende var det også at høre om havnes storhedstid i 1800-tallet, hvor mange skibe var hjemmehørende i Skælskør.
Helge Torm kunne herefter løfte sløret for den længe ventede årbog, som også i år blev færdig til tiden. Artiklerne i bogen og forfatterne bag blev omtalt. Hvorefter de mange fremmødte medlemmer ivrigt kastede sig over bogen, mens de nød et glas vin inden hjemturen i det usædvanligt smukke efterårsvejr.
Bogens indhold kan ses under menupunktet “Foreningens årbøger”.Efterårsturen i egne biler til Tersløsegård og Filadelfia
Lørdag den 17. september 2016 kl. 13:30-16:30

Årets efterårsudflugt i egne biler gik til Tersløsegård og Dianalund. Vi mødtes kl. 13:30 ved indgangen til Tersløsegård og som altid på disse ture var det smukt efterårsvejr, hvilket Carsten Egø da også nævnte, da han bød velkommen til de næsten 60 deltagere.
Tersløsegård
Allan Aistrup fortalte yderst kompetent om Holberg og om Tersløsegård. Tersløsegårds historie rækker tilbage til Middelalderen. Esbern Snare lod opføre en ård, som endnu i 1230 beboedes af hans enke og datter. Som ejere fulgte siden flere adelige slægter. Sidst i 1600-tallet overtog familien Klingenberg godset og nedrev i 1730’erne den gamle middelaldergård for at opføre den for datiden hypermoderne barokherregård.
Efter Holbergs død i 1754 overgik Tersløsegård til Sorø Akademi, som i de følgende hundrede år frasolgte, mageskiftede og udstykkede godset, så der til sidst kun var forfaldne bygninger og 20 tdr. land tilbage. I 1861 blev Tersløsegård sat på auktion.
Fire tidligere elever fra Sorø Akademi købte gården. Det skete i respekt for mindet om Holberg og navnlig hans bestemmelse om at opretholde en enkebolig på Tersløsegård.
Et halvt århundrede senere forfaldt Tersløsegård på ny. Og igen blev den reddet af en kreds af gamle elever fra Akademiet. De købte i 1905 Tersløsegård og renoverede under ledelse af arkitekt Martin Nyrop i det følgende tiår hele herligheden. I 1914 blev gården overdraget til Den Holbergske Stiftelse, som stadig ejer Tersløsegård og driver den som et privat museum.
Herregården omfatter i dag den trefløjede hovedbygning fra 1739 med Ludvig Holberg Museet, Holbergs enkebolig og Martin Nyrops lejlighed samt yderligere to boliger, en udlænge og godt 2 hektar have.
Tersløsegård og Ludvig Holberg
Ludvig Holberg (1684-1754) købte i 1745 barok-herregården Tersløsegård og fik det dengang meget store gods ophøjet til “Baroniet Holberg”. Han boede indtil sin død i 1754 i hovedbygningen, der nu er indrettet som museum.
Holberg kendes som forfatter af en række udødelige komedier. Samtidig var han professor, dommer, forlægger og videnskabsmand. Han skrev både historiske værker, juridiske lærebøger og veterinære afhandlinger, foruden epistler og romaner. Hele Holbergs kolossale forfatterskab er ved at blive digitaliseret og lagt på nettet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som i samarbejde med Universitetet i Bergen udfører dette enestående videnskabelige arbejde.
Fra Tersløsegård kører vi ad Holbergsvej de få kilometer til kolonien Filadelfia i Dianalund, hvor vi starter med kaffe og æblekage i kantinen, hvorefter Bent Gaardboe vil stå for en rundvisning i Filadelfias museum, der ligger tæt ved kantinen. Parkering sker nemmest ved at køre fra Holbergvej til højre ind ad sidste vej før landevejen, Visby Allé, hvor kantinen ligger til højre.
Kolonien Filadelfia
I 1897 blev “Anstalten for Epileptiske, Tersløse” stiftet af landsbylægen Adolph Sell, men allerede få år efter kom stedet til at hedde Kolonien Philadelphia, senere Filadelfia. Dr. Sell skabte sit livsværk ud fra en vision om at skabe et hjemligt sted for mennesker med epilepsi og for de psykisk syge.
Filadelfias grundlægger, lægen Adolph Sell, blev født i København i 1850 og begyndte sin lægegerning i 1876 ved Kalundborg. I 1877 købte han en eksisterende praksis i den del af Tersløse, der senere kom til at hedde Dianalund ved jernbanens indførelse i 1901.
Ved Dr. Sells død i 1921 havde kolonien bredt sig over 150 td. land med 550 patienter bosat i 30 bygninger. Ordet koloni var inspireret af udlandet, og ligesom nybyggernes kolonier måtte have en kirke, fornægter det kristne grundlag sig heller ikke her. Den første kirke blev indviet i 1904. Navnet Philadelphia er det latinske ord for broderkærlighed.Sommertur i bus til Møn
Lørdag den 28. maj 2016 kl. 7:30-18:00

Årets sommertur gik til Møn og Nyord. Det blev en oplevelsesrig dag med tre spændende nedslag og en god tur gennem det smukke landskab.
Første stop var Keldby Kirke, hvor Svend Skov var en meget vidende guide, der fortalte om de meget flotte kalkmalerier fra tre perioder.
Andet stop var Stege. Her viste Carsten Egø rundt på volden, blandt gamle købstadhuse og i den flotte kirke. Carsten Egø viste også vej til Støberiet, hvor frokosten ventede.
Tredje stop blev Nyord med guidet rundvisning af William Houman, der er en af øens lokale ildsjæle. Nyord er bl.a. kendt for, at mange af indbyggere i en lang periode ernærede sig som lodser. Øens kirke fra 1846 har trods dens unge alder en helt særlig historie, idet den ligner en mindre kopi af Frederiksberg Kirke. Kirken er tegnet af Otto Glahn og er ottekantet.
Inden turen hjem, som gik over Bogø og Farø, var der eftermiddagskaffe på havnen i Nyord.Årsmøde og generalforsamling i Kulturhuset i Korsør
Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19:00

Årsmødet blev indledt med historien om Halsskovskolens tilblivelse, der gav megen debat i lokalsamfundet i begyndelsen af 1920’erne. Endvidere blev der kort fortalt om Halsskovskolens udvikling fra folkeskole til kulturhus. Orienteringen blev givet af tidligere redaktør Vagn Ryager. Efter orienteringen havde årsmødets deltagere mulighed for at kigge nærmere på skolens flotte aula.
Efter kaffe med lagkage bød formand Helge Torm velkommen til Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjællands generalforsamling 2016.
Formanden omtalte specielt sommerturen 30. maj 2015, som gik til Københavnsområdet. Første stop var på Garderhøjfortet, hvor der var guidet rundvisning i to hold. Herefter var der frokost på Bakken, hvorefter turen gik til Slotsholmen, hvor der var en guidet rundvisning til de mange historiske steder og bygninger.
12. september gik efterårsturen til Kalundborg, hvor lektor Søren Juul viste rundt, først i Kalundborg Kirke og herefter på Vestborgen og en kort tur til Østborgen. Herefter var der kaffe med æblekage i den middelalderlige Bispegård.
27. november blev årbogen for 2015 præsenteret på Ankerhus i Sorø. Tidligere rektor Ulla Koch fortalte de ca. 100 deltagere om stedets lange historie som uddannelsesinstitution. Årbogen for 2015 blev på omkring 200 sider, og blev godt modtaget, idet den stort set er udsolgt takket være et godt løssalg hos boghandlerne, specielt i Skælskør, Slagelse og Korsør.
Bestyrelsen havde foreslået, at foreningen skifter navn til det mere mundrette ”Historisk Forening for Vestsjælland”. Forslaget om navneændringen blev vedtaget.2015


Udlevering af årbog 2015 på Ankerhus Seminarium i Sorø
Fredag den 27. november 2015

Hvis muligt afholdes receptionen med udlevering af årbogen et sted, hvor vi samtidig kan høre om stedets historie. Dette var også tilfældet i år, hvor receptionen blev holdt på Ankerhus Seminarium i Sorø.
Foreningens formand Helge Torm kunne byde velkommen til over 90 deltagere og gav straks ordet videre til Ulla Koch, tidligere rektor for Ankerhus. Ulla Koch fortalte levende om stedets historie. Ankerhus blev grundlagt i 1902 af Magdalene Lauridsen, der allerede i 1895 havde oprettet en husholdningsskole i lejede lokaler i Sorø. Hun var skolens leder indtil 1943, men fortsatte som bestyrelsesformand indtil sin død i 1957. Magdalene Lauridsen var engageret i mange gøremål og udførte et stort organisationsarbejde og var desuden stærkt socialt engageret med øje for de fattigste i samfundet.
Efter det spændende foredrag præsenterede Helge Torm 2015-udgaven af årbogen, som i år sidemæssigt slår alle rekorder og alligevel blev der slet ikke plads til alle artikler. Der er allerede stof til en halv årbog mere, så der kommer helt sikkert også en årbog i 2016. I forbindelse med præsentationen takkede Helge Torm forfatterne, som har skrevet de mange inspirerende artikler og ikke mindst har bidraget med et stort billedmateriale. Afslutningsvis takkede Helge Torm for de økonomiske bidrag, foreningen har modtaget til udgivelse af årbogen.
Herefter gik snakken ivrigt, mens medlemmerne nød et glas vin, som foreningen traditionen tro var vært for.Efterårsudflugt til Kalundborg
Lørdag 12. september 2015

Vejret var hæderligt, lidt efterårsagtigt, og der var atter pæn opbakning til efterårsudflugten. Det blev en gruppe på 50 personer, der mødtes kl. 13.30 foran Vor Frue Kirke i Kalundborg, hvor Søren Juul overtog fortællingen om den særprægede kirke i en spændende middelalder-bykerne. Søren Juul er en god fortæller. Han er formand for menighedsrådet og lektor i historie på gymnasiet.
Kirkens grundplan som et græsk kors giver referencer til korstogene, der dels gik til det hellige land, dels til dele af Østersøområdet (Rügen, Estland) der endnu ikke var blevet kristnet. Korstogene havde religiøs betydning, men havde også i høj grad realpolitisk relevans.
Kirken er blevet opført efter Esbern Snare i tiden 1200-1230, formentlig af hans datter og svigersøn. Kirken er meget dominerende ude fra, men er ikke voldsomt stor, når man er inden for. Konstruktionen, der bærer de 5 tårne, fylder meget. Midtersektionen faldt sammen i 1827. Kirken blev først klar igen i 1882. Sammenstyrtningen skyldtes at fundamenterne var blevet undermineret af gravsteder inde i selve kirken.
Vi fik gennemgået den barokke altertavle fra 1600. Den rummer mange fortællinger fra bibelen.
Da vi kom ud, gik vi rundt om kirken og ind i kapellet. Derpå gik vi mod vest for at se nærmere på vestborgen. Det er den første bebyggelse på stedet, anlagt i 1100-tallet for at beskytte naturhavnen mod pirater. Kalundborg betyder borgen ved skoven med de mange ka-er (sorte kragefugle). Det er ikke nødvendigvis der hvor kragerne vender. Vestborgen er næsten ikke undersøgt arkæologisk. Lokalt har man allerede i starten af 1900-tallet været opmærksom på stedets betydning, idet man fik gennemført en fredning af terrænet ved vestborgen og fik dannet det lokale museum, der stadig har til huse på Lindegården, mellem kirken og vestborgen.
Vi gik tilbage langs Adelgade mod Torvet i den østlige ende af højbyen, hvor vi hørte lidt om Bispegården og om Esbern Snare-statuen foran det nyere rådhus på Torvet. Sidste stop var ruinerne ved østborgen, der er lidt yngre end vestborgen. Den havde betydning for kongemagten i 14-1500-tallet, dengang kongerne endnu ikke havde fast residens i København.
Vi fik kaffe og æblekage på Bispegården i kælderen under det røde gavlhus, hvor der har været rådhus i perioden 1539-1854 og hvor der var byrådssal indtil sidste kommunalreformen i 2007. Det må være passende omgivelser for en historisk forening.Sommerudflugt til Garderhøjfortet, Bakken og Slotsholmen
Lørdag den 30. maj 2015

Årets sommerudflugt gik til Københavnsområdet. Efter opsamling kørte vi mod det nordlige København ad Motorring 3, som for en stor dels vedkommende løber langs vestvolden, som blev etableret i slutningen af 1800-tallet. Første stop var Garderhøj-fortet, som er det største af forterne i befæstningen af København. Dette fort blev opført i perioden efter 1886 for privat indsamlede midler. Her fik deltagerne en guided rundvisning opdelt i tre hold.
Efter besøget på Garderhøjfortet gik turen til Bakken. På vejen dertil blev givet en introduktion til Bakken og dens historie, og frokosten blev her indtaget på restaurant “Staldknægten”.
Efter Bakken gik turen ad Strandvejen til det indre København, hvor der var en guided rundvisning på Slotsholmen. På Slotsholmen – også kaldet Magtens Centrum – er talrige statslige institutioner beliggende, såvel ministerier som diverse kulturinstitutioner. Efter en kaffepause gik turen atter mod Vestsjælland. Det var endnu engang lykkedes at kunne erklære sommerturen for udsolgt, idet 51 deltog.Årsmøde og generalforsamling på Forsorgsmuseet, Slagelse
Onsdag den 15. april 2015

48 medlemmer deltog i årsmødet og generalforsamlingen. Mødet blev indledt med en orientering om åndssvageforsorgens historie og udvikling ved Henning Jahn med efterfølgende rundvisning i museets lokaler.
Efter orientering og rundvisning blev generalforsamlingen gennemført i henhold til vedtægterne under kyndig ledelse af dirigenten Jørgen Kok, Skælskør.
Bestyrelsens beretning, der særligt fokuserede på foreningens nye hjemmeside samt foreningens repræsentation i en arbejdsgruppe vedr. Antvorskov Ruin, samt regnskabet for 2014 blev godkendt.
Forslag til budget med en kontingentforhøjelse gældende fra 2016 fra kr. 160 til kr. 175 blev godkendt.
Der var genvalg til bestyrelsen uden modkandidater af Helge Torm, Kurt Rehder, Peter Skydsgaard og Erik Højland.
Desuden genvalg uden modkandidat til Bertel Hansen som suppleant, Jørgen Voetmann som revisor og Jens Jeppesen som revisorsuppleant.2014


Udlevering af årbog 2014 på Kongegaarden, Korsør
Fredag den 28. november 2014

Igen i 2014 er traditionen blevet fulgt, idet Historisk Forening har afholdt en beskeden reception i forbindelse med udgivelsen af den nye årbog. Dette skete fredag den 28. november i Kongegaarden i Korsør. Ikke mindre end omkring 90 medlemmer var mødt op til dette arrangement.
Eftermiddagen blev indledt i den dejlige koncertsal med velkomst ved formand Helge Torm, hvorefter fhv. overbibliotekar Poul Erik Nielsen fortalte om Kongegaardens historie, såvel den ældre som den nyere del.
Herefter præsenterede Helge Torm indholdet af den nye årbog.
Årbøgerne lå herefter klar til udlevering til de fremmødte, og eftermiddagen afsluttedes med en hyggelig reception/sammenkomst i Isenstein-galleriet i Kongegaarden.Efterårsudflugt til Herlufsholm og Holløse Mølle
Lørdag den 20. september 2014

Årets efterårsudflugt gik til Herlufsholm og Holløse Mølle. Turen startede i Herlufsholm kirke, hvor tidligere sognepræst Ejlif Kristensen levende fortalte om kirkens og Herlufsholms historie. Herunder historien bag oprettelsen af kostskole på Herlufsholm for “adelige og andre ærlige mænds børn”.
Efter kirken gik turen via klostergangen til de bygninger, der i dag rummer skolen. Klasselokaler, festsal og museum blev besigtiget.
Herefter gik turen til Gulerodshuset, hvor kaffe og æblekage blev nydt.
Turen sluttede ved Holløse mølle, hvor Bertel Hansen berettede om historien bag stedet som tidligere fungerende mølle med tilhørende kro og bageri.Sommerudflugt til Sydfyn
Lørdag den 24. maj 2014

Årets sommerudflugt gik til Sydøstfyn. Vi kørte af den smukke Nyborg-Svendborg-landevej til Gudme, hvor vi kort hørte om én af Danmarks største og rigeste jernalderbebyggelser.
Fra Gudme kørte vi de få kilometer til Svendborg, hvor vi fik en guidet rundvisning på Forsorgsmuseet Viebæltegård. Museet ligger i Nordens bedst bevarede fattiggård fra 1872 og viser en spændende del af historien om Danmarks forsorg.
Museumsleder Esben Hedegaard kørte derefter med i bussen og fortalte om Svendborg havn, der er Danmarks ældste erhvervshavn.
Herefter blev frokosten indtaget på Restaurant Svendborgsund, der kan dateres helt tilbage til 1681.
Efter frokosten kørte vi til Broholm Gods, hvor der var en guidet rundvisning.
Efter besøget på Broholm kørte vi videre til Lundeborg, hvor vi fik kaffe med brød fra bussen (se billedet).
Hrefter gik turen mod Sjælland. På vejen til Nyborg kørte vi forbi og hørte lidt om Hesselagergård, der er stort set samtidig med Borreby Herreborg ved Skælskør.Årsmøde og generalforsamling i Sognegården, Skælskør
Onsdag den 23. april 2014

40 medlemmer deltog i årsmødet og generalforsamlingen. Efter en introduktion og mulighed for at se på samlingerne i Skælskør Bymuseum, guidede Jørgen Kok deltagerne ad en alternativ byvandring til den forholdsvis nye sognegård.
Efter kaffe med brød og fællessang blev generalforsamlingen afviklet med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsens beretning og regnskab 2013 blev godkendt.
Forslag til budget med uændret kontingent på 160 kr. blev godkendt.
Genvalg til bestyrelsen af Erik Damm Andersen, Ole Skude og Carsten Egø Nielsen.
Nyvalg af revisor Klavs Flittner samt revisorsuppleant Jens Jeppesen.
Medlemmer, der ønsker det komplette referat, kan henvende sig til foreningens sekretær Carsten Egø Nielsen, tlf. 5850 6620, mail: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com2013


Udlevering af årbog 2013 på Slagelse Museum
Torsdag den 28. november 2013

I flere år har det været tradition, at Historisk Forening afholder en beskeden reception i forbindelse med udgivelse af årbogen. Dette var også en tilfældet i 2013.
Eftermiddagen startede med en introduktion og rundvisning på Slagelse Museum.
Herefter årbogen blev præsenteret og udleveret til de tilstedeværende.Efterårsudflugt til Agersø
Lørdag den 14 september 2013

Årets efterårsudflugt gik til Agersø. Alle mødtes ved færgen i Stigsnæs havn, og efter sejlturen blev vi modtager af vores guide på Agersø havn. Vi havde været så heldige at få én af øens ildsjæle, Marianne Carlsen, til at være guide. Hun fortalte om og viste os Agersø Mølle og museum, kaldet “Historieladen”.
Fra møllen gik vi til Agersø kirke, der er tegnet af arkitekt I.D. Herholdt og opført i 1872. Fra kirken gik vi til gadekæret, hvor der blev fortalt lidt om Agersø landsby.
Herefter til Agersø kro, hvor der serveredes kaffe og kage.
Efter Kroen gik turen tilbage til havnen og færgen til Stigsnæs.Sommerudflugt til Nordsjælland
Lørdag den 1. juni 2013

Årets sommerudflugt gik til “Kongernes Nordsjælland”, hvor vi skulle Esrum sø rundt. Efter opsamling kørte bussen over Ugerløse til Hornsherred.
Undervejs blev fortalt om stjerneobservatoriet i Brorfelde og senere om den noget mislykkede midtsjællandske jernbane fra Næstved til Hillerød.
Efter ankomst til Pipervangen, der er en genskabt stutterivang, hørte vi bl.a. om hesteavl og hesteeksport helt tilbage fra Christian IV`s tid. Vi kørte derefter ad skovvejen langs Esrum sø til Esrum kloster, hvor vi efter en kort introduktion spiste frokost.
Efter frokosten gik turen til Fredensborg Slot, hvor det var lykkedes at få landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen til at guide på en slentretur gennem parken. Vi hørte om parkens historie, den aktuelle renovering af parken samt om nogle af de mange skulpturer, herunder også Nordmandsdalen.Årsmøde og generalforsamling i Sorø Sognegård
Tirsdag den 16. april 2013 i Sorø

36 medlemmer deltog i årsmødet og generalforsamlingen. Efter en rundvisning i Hauchs Physiske Cabinet af tidligere lektor Jørgen From Andersen, blev generalforsamlingen afviklet i Sorø Sognegård.
Bestyrelsens beretning og regnskab 2011 blev godkendt.
Forslag til budget med uændret kontingent på 160 kr. blev godkendt.
Genvalg til bestyrelsen af Helge Torm og Kurt Rehder. Nyvalg af Peter Skydsgaard og Erik Højland.
Valg af ny suppleant Bertel Hansen.
Nyvalg af revisor Jørgen Woetmann Andersen og revisorsuppleant Klavs Flittner.
Medlemmer, der ønsker det samlede referat, kan henvende sig til foreningens sekretær Carsten Egø Nielsen, tlf. 5850 6620, mail carsten.egoe.nielsen@hotmail.com