Ældre
Afholdte arrangementer

År Årsmøde og generalforsamling Sommerudflugt Sensommertur Årbogsudlevering
2010 Korsør Skåne:
Brunby Kirke, Kullen og Krapperup
I Svend Gønges fodspor:
Lundby, Præstø og Jungshoved
Slagelse:
Sankt Mikkels Kirkelade
2009 Skælskør:
Byvandring / Hotel Postgården
Østjylland:
Ravning Enge, Jelling og Hindsgavl
Åmosen og Fugledegård Sorø:
Rådhuset
2008 Pedersborg:
Kirken og Hvideslægten / Sognegården
Skåne:
Lund, Borgeby og Jakriborg
Antvorskov Kasserne
Militærhistorisk Samling
Korsør:
Byrådssalen, Rådhuset
2007 Ringsted:
Rundvisning på museet
Roskilde:
Roskilde Kloster, Benzonsdal og Hedeland
Ruds Vedby:
Kirken og Vedbygård
Korsør:
By- og Overfartsmuseet
2006 Slagelse:
Antvorskov Banke / Hotel Fr. II
Fyn:
Krengerup og Juulskov
Sprogø (bustur)
2005 Korsør:
H. C. Andersen / Lystbådehavnen
Skåne:
Kragerup, Søvdeborg og Ystad
Tårnholm:
Kirken og Tårnholm
2004 Haslev:
H. C. Andersen på Bregentved og Gisselfeld
Falster:
Corselitze og Vennerslund
Englerup:
Møllegård og Mørup
Alsted:
Legathuset
2003 Skælskør:
Gunderslevholms historie / Postgården
Skåne Gunderslevholm:
Gods og kirke
Sorø:
Postgården
2002 Vester Broby:
Byvandring / Vester Broby gl. Skole
Fyn:
Holckebhavn, Ørbækslunde, Ulriksholm og Kølstrup
Svenstrup Gods Valdbygaard
2001 Fuglebjerg:
Rundvisning Førslev Kirke / Fuglebjerg Skole
Fyn:
Østrupgård, Hagenskov og Dreslette Kirke
Holsteunborg Gods:
Snedinge og Bisserup Havn
Pedersborg:
Sognegården
2000 Sorø:
Rundvisning på skolen / Sorø Akademi
Holbæk:
Andelslandsbyen Nyvang og Tveje Merløse Kirke
Bringstrup og Vrangstrup:
Kirkerne
Holsteinborg Gods:
Riddersalen
1999 Ringsted:
Sognegården
Falster:
Traktormuseet og Middelaldercentret
Bjerne og Fjenneslev:
Kirkerne og Hagbards Høj
Gjerdrup Hovedgård
1998 Boeslunde:
Skælskør Karmeliterkloster / Præsstegårdsladen
Amager:
Store Magleby, Dragør og Kongelunden
Korsør:
Fra færgeby til broby
Tårnborg Hovedgård