2014


Udlevering af årbog 2014 på Kongegaarden, Korsør
Fredag den 28. november 2014

Igen i 2014 er traditionen blevet fulgt, idet Historisk Forening har afholdt en beskeden reception i forbindelse med udgivelsen af den nye årbog. Dette skete fredag den 28. november i Kongegaarden i Korsør. Ikke mindre end omkring 90 medlemmer var mødt op til dette arrangement.
Eftermiddagen blev indledt i den dejlige koncertsal med velkomst ved formand Helge Torm, hvorefter fhv. overbibliotekar Poul Erik Nielsen fortalte om Kongegaardens historie, såvel den ældre som den nyere del.
Herefter præsenterede Helge Torm indholdet af den nye årbog.
Årbøgerne lå herefter klar til udlevering til de fremmødte, og eftermiddagen afsluttedes med en hyggelig reception/sammenkomst i Isenstein-galleriet i Kongegaarden.


Efterårsudflugt til Herlufsholm og Holløse Mølle
Lørdag den 20. september 2014

Årets efterårsudflugt gik til Herlufsholm og Holløse Mølle. Turen startede i Herlufsholm kirke, hvor tidligere sognepræst Ejlif Kristensen levende fortalte om kirkens og Herlufsholms historie. Herunder historien bag oprettelsen af kostskole på Herlufsholm for “adelige og andre ærlige mænds børn”.
Efter kirken gik turen via klostergangen til de bygninger, der i dag rummer skolen. Klasselokaler, festsal og museum blev besigtiget.
Herefter gik turen til Gulerodshuset, hvor kaffe og æblekage blev nydt.
Turen sluttede ved Holløse mølle, hvor Bertel Hansen berettede om historien bag stedet som tidligere fungerende mølle med tilhørende kro og bageri.Sommerudflugt til Sydfyn
Lørdag den 24. maj 2014

Årets sommerudflugt gik til Sydøstfyn. Vi kørte af den smukke Nyborg-Svendborg-landevej til Gudme, hvor vi kort hørte om én af Danmarks største og rigeste jernalderbebyggelser.
Fra Gudme kørte vi de få kilometer til Svendborg, hvor vi fik en guidet rundvisning på Forsorgsmuseet Viebæltegård. Museet ligger i Nordens bedst bevarede fattiggård fra 1872 og viser en spændende del af historien om Danmarks forsorg.
Museumsleder Esben Hedegaard kørte derefter med i bussen og fortalte om Svendborg havn, der er Danmarks ældste erhvervshavn.
Herefter blev frokosten indtaget på Restaurant Svendborgsund, der kan dateres helt tilbage til 1681.
Efter frokosten kørte vi til Broholm Gods, hvor der var en guidet rundvisning.
Efter besøget på Broholm kørte vi videre til Lundeborg, hvor vi fik kaffe med brød fra bussen.
Herefter gik turen mod Sjælland. På vejen til Nyborg kørte vi forbi og hørte lidt om Hesselagergård, der er stort set samtidig med Borreby Herreborg ved Skælskør.Årsmøde og generalforsamling i Sognegården, Skælskør
Onsdag den 23. april 2014

40 medlemmer deltog i årsmødet og generalforsamlingen. Efter en introduktion og mulighed for at se på samlingerne i Skælskør Bymuseum, guidede Jørgen Kok deltagerne ad en alternativ byvandring til den forholdsvis nye sognegård.
Efter kaffe med brød og fællessang blev generalforsamlingen afviklet med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsens beretning og regnskab 2013 blev godkendt.
Forslag til budget med uændret kontingent på 160 kr. blev godkendt.
Genvalg til bestyrelsen af Erik Damm Andersen, Ole Skude og Carsten Egø Nielsen.
Nyvalg af revisor Klavs Flittner samt revisorsuppleant Jens Jeppesen.