2013

Afholdte arrangementer

Årsmøde og generalforsamling
Sorø Sognegård
Tirsdag den 16. april 2013

36 medlemmer deltog i årsmødet og generalforsamlingen. Efter en rundvisning i Hauchs Physiske Cabinet af tidligere lektor Jørgen From Andersen, blev generalforsamlingen afviklet i Sorø Sognegård.
Bestyrelsens beretning og regnskab 2011 blev godkendt.
Forslag til budget med uændret kontingent på 160 kr. blev godkendt.
Genvalg til bestyrelsen af Helge Torm og Kurt Rehder. Nyvalg af Peter Skydsgaard og Erik Højland.
Valg af ny suppleant Bertel Hansen.
Nyvalg af revisor Jørgen Woetmann Andersen og revisorsuppleant Klavs Flittner.Sommerudflugt til Nordsjælland
Kongernes Nordsjælland
Lørdag den 1. juni 2013
Årets sommerudflugt gik til “Kongernes Nordsjælland”, hvor vi skulle Esrum sø rundt. Efter opsamling kørte bussen over Ugerløse til Hornsherred.
Undervejs blev fortalt om stjerneobservatoriet i Brorfelde og senere om den noget mislykkede midtsjællandske jernbane fra Næstved til Hillerød.
Efter ankomst til Pipervangen, der er en genskabt stutterivang, hørte vi bl.a. om hesteavl og hesteeksport helt tilbage fra Christian IV`s tid. Vi kørte derefter ad skovvejen langs Esrum sø til Esrum kloster, hvor vi efter en kort introduktion spiste frokost.
Efter frokosten gik turen til Fredensborg Slot, hvor det var lykkedes at få landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen til at guide på en slentretur gennem parken. Vi hørte om parkens historie, den aktuelle renovering af parken samt om nogle af de mange skulpturer, herunder også Nordmandsdalen.

Efterårsudflugt til Agersø
Lørdag den 14 september 2013
Årets sensommertur gik til Agersø, der ligger i Storebælt. Vi mødtes ved færgen i Stigsnæs Havn. Det er her, man kan se de gamle skanser fra svenskekrigene 1658-1660 og englandskrigen i begyndelsen af 1800-tallet.
På Agersø Havn blev vi modtaget af vores guide. Vi havde været så heldige at få en af øens ildsjæle, Marianne Carlsen, til at være guide. Hun fortalte og viste os Agersø Mølle og museum, kaldet “Historiestalden”. Der har været mølle på Agersø siden 1750. men den nuværende mølle er opført 1892 og var i drift indtil 1959.
Fra møllen gik vi til Agersø Kirke, der er tegnet af arkitekt I.D. Herholdt og opført i 1872. Før reformationen i 1536 var der ikke kirke på Agersø. hvorfor beboerne måtte sejle til Skælskør for at komme i kirke. 1 1621 flyttede den første præst til Agersø, og der har været præst siden. Lige ved kirken ligger Mensalhuset fra 1772. På øen kaldes det for “ringerhuset”, og er i dag privat sommerbolig.
Fra kirken gik vi til gadekæret, hvor arkitekt Ole Skude fortalte om Agersø landsby.
Herfra går turen videre til Agersø Kro, hvor vi fik have kaffe og kage, nemlig kroens æblekage, som vi havde fået anbefalet.
Årbogsudlevering
Slagelse Museum
Torsdag den 28. november 2013

I flere år har det været en tradition, at Historisk Forening afholder en beskeden reception i forbindelse med udgivelsen af årbogen. Hvis muligt afholdes receptionen et sted, hvor vi samtidig kan høre om stedets historie. Dette var også tilfældet i år, hvor vi holdt receptionen på Slagelse Museum. Vi holder receptionen på skift rundt om i vores geografiske dækningsområde, og havde i år valgt Slagelse, fordi byen den 13. december kan fejre 725-års købstadsjubilæum. Slagelse Museum blev etableret 24. april 1978 og koncentrerer sig om at indsamle, bevare og udstille genstande med tilknytning til såvel tidligere tiders som vore dages handel, industri og håndværk, samt ting af historisk værdi for Slagelse.
Vi mødtes kl. 14 og startede med en rundvisning på museet, og ca. kl. 15 blev årbogen for 2013 præsenteret og udleveret.