2013


Udlevering af årbog 2013 på Slagelse Museum
Torsdag den 28. november 2013

I flere år har det været tradition, at Historisk Forening afholder en beskeden reception i forbindelse med udgivelse af årbogen. Dette var også en tilfældet i 2013.
Eftermiddagen startede med en introduktion og rundvisning på Slagelse Museum.
Herefter årbogen blev præsenteret og udleveret til de tilstedeværende.Efterårsudflugt til Agersø
Lørdag den 14 september 2013

Årets efterårsudflugt gik til Agersø. Alle mødtes ved færgen i Stigsnæs havn, og efter sejlturen blev vi modtager af vores guide på Agersø havn. Vi havde været så heldige at få én af øens ildsjæle, Marianne Carlsen, til at være guide. Hun fortalte om og viste os Agersø Mølle og museum, kaldet “Historieladen”.
Fra møllen gik vi til Agersø kirke, der er tegnet af arkitekt I.D. Herholdt og opført i 1872. Fra kirken gik vi til gadekæret, hvor der blev fortalt lidt om Agersø landsby.
Herefter til Agersø kro, hvor der serveredes kaffe og kage.
Efter Kroen gik turen tilbage til havnen og færgen til Stigsnæs.Sommerudflugt til Nordsjælland
Lørdag den 1. juni 2013

Årets sommerudflugt gik til “Kongernes Nordsjælland”, hvor vi skulle Esrum sø rundt. Efter opsamling kørte bussen over Ugerløse til Hornsherred.
Undervejs blev fortalt om stjerneobservatoriet i Brorfelde og senere om den noget mislykkede midtsjællandske jernbane fra Næstved til Hillerød.
Efter ankomst til Pipervangen, der er en genskabt stutterivang, hørte vi bl.a. om hesteavl og hesteeksport helt tilbage fra Christian IV`s tid. Vi kørte derefter ad skovvejen langs Esrum sø til Esrum kloster, hvor vi efter en kort introduktion spiste frokost.
Efter frokosten gik turen til Fredensborg Slot, hvor det var lykkedes at få landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen til at guide på en slentretur gennem parken. Vi hørte om parkens historie, den aktuelle renovering af parken samt om nogle af de mange skulpturer, herunder også Nordmandsdalen.Årsmøde og generalforsamling i Sorø Sognegård
Tirsdag den 16. april 2013

36 medlemmer deltog i årsmødet og generalforsamlingen. Efter en rundvisning i Hauchs Physiske Cabinet af tidligere lektor Jørgen From Andersen, blev generalforsamlingen afviklet i Sorø Sognegård.
Bestyrelsens beretning og regnskab 2011 blev godkendt.
Forslag til budget med uændret kontingent på 160 kr. blev godkendt.
Genvalg til bestyrelsen af Helge Torm og Kurt Rehder. Nyvalg af Peter Skydsgaard og Erik Højland.
Valg af ny suppleant Bertel Hansen.
Nyvalg af revisor Jørgen Woetmann Andersen og revisorsuppleant Klavs Flittner.