Bestyrelsen


Formand
Cand.mag. Helge Torm

Munkevænget 2
4180 Sorø
Tlf. 2993 1891
Næstformand og sekretær
Fhv. sekretariatschef Bertel Hansen

Skovhusvej 2, Arløse
4262 Sandved
Tlf. 2486 3711

Kasserer
Fhv. IT-systemudvikler Flemming Bruun

Maglegårds Allé 29
2860 Søborg
Tlf. 3969 9101 / 6159 2860
Bestyrelsesmedlem
Fhv. kirkegårdsleder Poul Stahlschmidt

Teglværksvej 77, Karrebækstorp
4736 Karrebæksminde
Tlf. 2285 4655

Bestyrelsesmedlem
Journalist Per Christensen

Søndervang 30
4200 Slagelse
Tlf. 2986 1944
Bestyrelsesmedlem
Provst emer. Ernst Otto Diderichsen

Færøvej 5
4200 Slagelse
Tlf. 8238 4677

Suppleant
Musiker Christian Balslev

Højen 11
4220 Korsør
Tlf. 2721 8250


Foto


UdvalgRedaktionsudvalg
Helge Torm (ansvh.)
Bertel Hansen
Flemming Bruun
Per Christensen

Aktivitestudvalg
Ernst Otto Diderichsen
Christian Balslev
Poul Stahlschmidt