Bestyrelsen


Formand
Musiker Christian Balslev

Højen 11
4220 Korsør
Tlf. 2721 8250


Foto

Næstformand
Cand.mag. Helge Torm

Munkevænget 2
4180 Sorø
Tlf. 2993 1891

Kasserer
Cand.mag. Flemming Bruun

Maglegårds Allé 29
2860 Søborg
Tlf. 3969 9101 / 6159 2860
Sekretær
Journalist Per Christensen

Søndervang 30
4200 Slagelse
Tlf. 2986 1944

Bestyrelsesmedlem
Fhv. kirkegårdsleder Poul Stahlschmidt

Teglværksvej 77, Karrebækstorp
4736 Karrebæksminde
Tlf. 2285 4655
Bestyrelsesmedlem
Provst emeritus Bjarne Abildstrup Madsen

Gammelgade 17 A
4320 SkælskørSuppleant
Historiker Nikolaj Hedegaard Hyttel
Grevsensgade 19, 2. th.
4220 Korsør
Tlf. 2480 8105


UdvalgRedaktionsudvalg
Helge Torm (ansvh.)
Bertel Hansen
Flemming Bruun
Per Christensen

Aktivitestudvalg
Ernst Otto Diderichsen
Christian Balslev
Poul Stahlschmidt