Årbøger


Foreningen har udgivet årbøger siden 1912. Årbøgerne indeholder en bred vifte af lokalhistoriske artikler, som geografisk refererer til Vestsjælland, tidligere til det gamle Sorø amt.
Artiklernes titler og forfattere fremgår af indholdsoversigten i menupunktet Årbøger online.
De ældre årbøger kan købes hos Kurt Rehder, tlf. 58380031, e-mail kurt.rehder@mail.dk.
En del af årgangene før 1979 er udsolgt.

Priser:
Før 1979   : Kontakt Kurt Rehder
1979-1997:   15 kr. pr. stk.
1998-2009:   40 kr. pr. stk.
2010-2014: 100 kr. pr. stk.
2015-         : 200 kr. pr. stk.
Ved forsendelse tillægges udgiften til porto og emballage.

2018


 • Forord Af Helge Torm
 • Historiske vejsten af enhver at i Sorø Kommune – og broer og bomhuse ved hovedlandevejen Af Vibeke Meister Beltoft
 • Sporene efter arkitekten M. G. Bindesbøll i Sorø Amt, del II Af Helge Torm
 • Historien om Niels Petersen, der blev skolelærer og sparekassedirektør i Kirkerup Af Bertel Hansen
 • Kommandantens duer – brevduestationen på Korsør Søbatteri 1884-1901 Af Helge Torm
 • Øster-dynastiet indenfor renseri- og vaskeribranchen i Vestsjælland – og sognefogedfamilien Christoffersen i Store Ebberup Af Lis Steensen
 • El-firmaet Espenhein 1945-69 – Historien om en håndværkervirksomhed i Slagelse Af Preben Morbech Espenhein
 • Årsberetning
 • Glimt fra årets udflugter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Vestsjælland 2017-18

2017


 • Forord Af Helge Torm
 • Da N.P. Jakobsen afbildede Sønderkildegård i Lynge Eskildstrup Af Helge Torm
 • En korsørdrengs øjenvidneberetning fra besættelsesårene 1944-1945 Af Hans Burchardt
 • Specialundervisningens historie i Slagelse Af Jonna Egø Nielsen og Henning Jahn
 • De Gamles Hjem i Slagelse Af Knud Bruun Rasmussen
 • Fjenneslevmaglefæstebonden Neumanns fejde med herredfoged Harhoff Af Bertel Hansen
 • Sporene efter arkitekten M.G. Bindesbøll i Sorø Amt, del 1 Af Helge Torm
 • Årsberetning
 • Glimt fra årets udflugter
 • Erik Højlund in memoriam
 • Lokalhistorisk litteratur fra Vestsjælland 2016-17

2016


 • Forord Af Helge Torm
 • Landbefolkningens kommunikationsmuligheder i 1800-tallet med særligt henblik på Sydvestsjælland Af Ole Maintz
 • Nedlæggelsen af de vestsjællandske klostre ved reformationen Af Katja Svedstrup Westh Gross
 • Sønderup, Nordrup og Gudum sogne – på vej mod det 20. århundrede Af Knud Bruun Rasmussen
 • Højt Græs voxer over Volden – Korsør Fæstning og den danske guldalder Af Helge Torm
 • Årsberetning
 • Glimt fra årets udflugter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2015-16

2015


 • Forord Af Helge Torm
 • Våbenskjoldene i Førslev kirke Af Bertel Hansen
 • Herregården Espe Af Adam Carl Moltke-Huitfeldt
 • Da over totusinde slesvigere for 150 år siden blev hyldet i Korsør, Slagelse, Sorø og Ringsted Af Helge Torm
 • Carl Christian Christensen – Skolemanden og geografen Af Knud Bruun Rasmussen
 • Et provinsbykvarters udvikling – Revvej-Strandvej-kvarteret Af Jette Kjærulff og Ole Tuxen
 • Børne- og ungdomserindringer fra Valdemarskilde Af Denis Neergaard
 • “En skønne dag ligger Borg-Mesteren nog i Barsle Sæng” – En mandschauvinistisk kommentar til kvindernes valgret 1915 Af Helge Torm
 • Anstalten Andersvænge ved Slagelse – Fra minusindivid til medborger Af Henning Jahn
 • Min tid som kommunesekretær i Alsted-Fjenneslev Kommune 1958-66 og Fjenneslev Kommune 1966-1970 Af Bent Nielsen
 • Årsberetning
 • Glimt fra årets udflugter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2014-15

2014


 • Forord Af Helge Torm
 • Ny teori om dansefrisen i Ørslev kirke Af Knud Torm
 • Rådhushaven i Korsør – et usædvanligt mindested Af Hans Burchardt
 • Et mystisk kongeportræt i Skælskør tidligere rådhus Af Allan Tønnesen
 • Chr. IX’s fotografier af Sorø Amts købstæder – i et længe upåagtet fotoalbum Af Helge Torm
 • Knud Larsen – Slagelses glemte arkitekt Af Knud Bruun Rasmussen
 • Historisk og progressivt skolebyggeri i det gamle Sorø Amt fra 1814-1970 – et lille bidrag til 200-årsjubilæet for skolereformerne af 1814 Af Helge Torm
 • Haldagergaarden – et familielandbrug, som nu er historie Af Peter Skydsgaard
 • Årsberetning – Glimt fra årets udflugter
 • Mindeord over Helge Jensen
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2013-14

2013


 • Forord Af Helge Torm
 • Mordet i Frølunde 1824 – og hvad der siden fulgte Af Kurt Rehder
 • Fr. Vermehrens forevigelse af en landsbyidyl i Kværkeby Af Helge Torm
 • Skaftelev Mølle – et erhvervseventyr på landet Af Knud Bruun Rasmussen
 • Da Magdalene Lauridsen, Ankerhus, så rødt – afbrændingen af Andersen Nexø-værker i Sorø i 1939 Af Helge Torm
 • Gravene for ofre for 2. verdenskrig på Skælskør kirkegård Af Poul Stahlschmidt
 • Glimt af retsopgøret i Slagelse efter befrielsen Af Carsten Egø Nielsen
 • Årsberetning 2012-2013
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2012-13

2012


 • Forord Af Helge Torm
 • Guldhornspigen Helene Roed/Helena Nyblom – Ringsted-ætling med Sorø som vigtig nøgleby Af Jørgen Nybo Rasmussen
 • Mellem to stationer – banegårdskvarteret i Slagelse Af Knud Bruun Rasmussen, Poul Hansen og Carsten Egø Nielsen
 • Løst og fast om Kællerødslægten omkring Tystrup Sø Af Arne Larsen
 • Bogtrykkerfaget oplevet indefra – erindringer om 44 års virke i Korsør Af Hans Burchardt
 • Storhed og Fald – den Kaj Lykke’ske Proces Af Andreas Ørskov-Lindhardt
 • Tale for Preben V. Andersen i anledning af udnævnelsen til æresmedlem den 12. oktober 2011 Af Helge Torm
 • Årsberetning for april 2011 – april 2012
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2011-12

2011


 • Forord Af Helge Torm
 • L.F. la Cour – et portræt af stifteren af Historisk Samfund for Sorø Amt Af Helge Torm
 • Årbøgerne i (næsten) 100 år Af Hans Burchardt
 • Om østers og sørøvere – Beretninger fra Skælskør fjords historie Af Per Lotz
 • Købmandsgården på Gammel Torv i Slagelse gennem 325 år Af Karen Margrethe Skov-Hansen
 • Fra Universitetsjord til sommerhusgrunde – en historie om Strandgaarden i Frølunde Af Kurt Rehder
 • Hvilken mølle inspirerede H.C. Andersen til fortællingen “Veirmøllen”? Af Helge Torm
 • Excellencen på Gisselfeld – Aage Conrad lensgreve af Danneskiold-Samsøe Af Andreas Ørskov-Lindhardt
 • Tømreren af Pedersborg Af Asger Nielsen, Pedersborg
 • Historien om genopdagelsen af Lille Hjemdalsgaard ved Suserup Af Arne Larsen
 • Ny Sølyst – Sorøs svar på Oscarshall Af Helge Torm
 • Johs. Lyshjelm in memoriam Af Helge Torm
 • Små glimt fra foreningens fortid
 • Årsberetning for 2010-11
 • Historisk Forening 1911-2011, oversigter
 • Lokalhistorisk litteratur fra Midt- og Sydvestsjælland 2010-11

2010


 • Forord Af Helge Torm
 • Kongegaarden i Korsør – et fornemt byggeri i storhed og fald Af Poul Erik Nielsen
 • …noget om trykkefrihed, ytringsfrihed – og om pastor Michael Gottlieb Birckner i Korsør Af Jørgen Nielsen
 • H.C. Andersen, M.G. Birckner og Korsør – med Henriette Collin den ældre som omdrejningspunkt Af Helge Torm
 • Sparekassernes 200 års jubilæum – med Holsteinborg som ophavssted Af Preben V. Andersen
 • Holsteinborg Sparekasses hovedsæde og filialer/kontorer gennem tiderne – et tilbageblik i anledning af 200-året Af Ulrich Holstein-Holsteinborg
 • Have Mølle i det 19. århundrede – en bygningshistorie Af Jørgen Woetmann Andersen
 • Slagelse. Indtryk, stemninger og erindringer fra 1950´erne til begyndelsen af 1960´erne Af Preben Espenhein
 • Det kunstige bjerg i Lynge-Eskilstrup – et bidrag til den lokale grusgravnings historie Af Arne Larsen
 • Bestyrelsens årsberetning for 2009-10
 • Lokalhistorisk litteratur fra Sorø Amt 2009-10

2009


 • Forord Af Helge Torm
 • For en god ordens skyld – opdragelsen af de fattige i Sorø købstad Af Anne Sofie Vemmelund Christensen
 • Mordet ved Mariendals Mølle 1827 Af Asger Berg
 • Da koldfeberen ramte Sydvestsjælland i 1831 Af Stella Borne Mikkelsen
 • Jernbaner i den nye Slagelse kommune, 2. del Af Carsten Egø Nielsen
 • Sorøs 2. rådhus – om oprindelsen i særdeleshed og lidt aktuelt Af Helge Torm
 • Johanne Christensen – kvindesagsforkæmper og første valgte kvindelige medlem i Ringsted byråd Af Jørgen Woetmann Andersen
 • Fiskerne i Kællerød Af Arne Larsen
 • “En rigtig murermestervilla” – eksempler fra Sorø Af Jan Preisler
 • Min tid i Slagelse 1942 – 1955 Af Paul Hviid Kristensen
 • Talen for Johs. Lyshjelm i anledning af dennes udnævnelse til æresmedlem
 • Erling Petersen in memoriam Af Preben V. Andersen
 • Bestyrelsens årsberetning for 2008-09
 • Lokalhistorisk litteratur fra Sorø Amt 2008-09

2008


 • Forord Af Helge Torm
 • Den priviligerede købstad Skælskør Af Jørgen Mikkelsen
 • “Ringsted havde dengang for mig et forunderligt fremmed Udseende” – kapellan Adolph Petersens øjenvidneberetning om de spanske tropper i 1808, nyudgivet m. kommentarer Af Helge Torm
 • Dyrhauge – hvem var det? Af Hans Burchardt
 • Kruusesminde – nyt om gårdens ældste bygningshistorie Af Helge Torm
 • Lilleø fra fortid til nutid med særligt henblik på øens fortifikatoriske betydning, del 2 Af Gyrit Kaaber og Helge Torm
 • Jernbaner i den nye Slagelse kommune, del 1 Af Carsten Egø Nielsen
 • Det politiske folkemøde ved Næsby Bro i 1885 – og andre begivenheder på Sorø-egnen under provisorietiden Af Helge Jensen
 • Bestyrelsens årsberetning fra 2007-08
 • Lokalhistorisk litteratur fra Sorø Amt 2007-08

2007


 • Forord Af Helge Torm
 • Befæstning af kysterne ved Skælskør under Englandskrigene 1801 – 14 og senere Af Johs. Lyshjelm
 • Lilleø fra fortid til nutid med særligt henblik på øens fortifikatoriske betydning, del 1 Af Gyrit Kaaber og Helge Torm
 • Militære operationer i Sorø Amt 1811 – 15 – en overset skildring af et øjenvidne. Erindringer v/ Gotthold v. Müller, redigeret og forsynet med indledning, afslutning og noteapparat Af Helge Torm
 • Kammergave – fra fæstegård til botilbud Af Holger Jørgensen og Helge Torm
 • Sigøjnerliv i Haslev for hundrede år siden – som pressen opfattede det Af Preben Bækhave
 • Om beboere og huse i Lynge Eskildstrup i de sidste hundrede år Af Arne Larsen
 • Bestyrelsens årsberetning fra 2006-07
 • Lokalhistorisk litteratur fra Sorø Amt 2006-07