2020


Afholdte arrangementer


Kongernes Nordsjælland
Foredrag på Sorø Museum om Kongernes Nordsjælland – Slotte, parker og jagtterræner og lidt mere om Frederiksborg Slot

Onsdag den 4. marts 2020

Landskabsarkitekt, ph.d. Christine Waage Rasmussen fra Slots- og Kulturstyrelsen fortalte især om Frederiksborg Slotshave og Fredensborg Slotshave.
Der var fuldt hus til dette spændende foredrag, dvs. omkring 50 deltagere.
Foredraget var arrangeret i samarbejde Folkeuniversitetet i Sorø og Havehistorisk Forening, ligeledes Sorø.
Peter Nommesen har venligst givet os en række af sine billeder fra aftenen.Parforcejagt af Johan Jacob Bruun, Wikimedia.
Klik her for at se Peter Nommesens billeder

Kommende arrangementer


Årsmøde og generalforsamling
Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19:00 UDSKUDT INDTIL VIDERE
Det røde Pakhus, Havnevej 10, 4230 Skælskør

Årsmøde
Årsmødet indledes med en guidet rundtur i det gamle Skælskør.
Deltagelse i årsmøde og generalforsamling er gratis.
Parkeringsmuligheder på havnen eller ved rutebilstationen ved den gamle station.
Skælskør er anlagt ved et gammelt vadested mellem Inderfjorden og Skælskør Nor. Der var overfart til Fyn og Langeland i den tidlige middelalder, indtil Korsør tog over.
Den ældste del af byen med Sct. Nikolaj kirke ligger på vestsiden. Købstaden har haft handel og eksport af op-landets landbrugsvarer. Byen voksede midt i 1800-tallet med søfart, og der kom lokal industri, bl.a. Harboes Bryggeri.
Havnen blev med tiden for lille til de stadigt større skibstyper. I 1960’erne blev der anlagt en dybvandshavn på Stigsnæs med kraftværk og olieraffinaderi, som nu begge er under afvikling.
Byens betydning som administrativt centrum er løbende udhulet på linje med de fleste andre mindre købstæder. Skælskør indgik i 2007 i Slagelse kommune.
Byen har et rigt foreningsliv og et charmerende bymiljø, især omkring havnen. Det Røde Pakhus er en del af dette miljø.

Generalforsamling
Dagsorden i følge vedtægterne.
Indkaldelse er sendt til alle medlemmer.Skælskør 1936-39. Foto: Danmark set fra luften.


Sommertur med bus til Frederiksborg Slot i Hillerød
Lørdag den 16. maj 2020 AFLYST

Frederiksborg Slots historie vil blive omtalt under turen, men her er en kort introduktion: Danmarks smukkeste slot og måske tillige et af verdens smukkeste var tidligere kongeslot. Grundlagt af Frederik 2. i 1560 og bygget på tre øer med hovedslottet beliggende på den forreste, nordlige ø. Hovedslottet lod Chr. 4. nedrive for at opføre det nuværende slot i nederlandsk renæssance i årene 1602-1625.
Slottet brændte 1859 under Frederik 7., som var den sid-ste konge, der anvendte slottet. De udvendige mure samt kirken blev reddet. I årene efter 1860 blev slottets indre genopført fortrinsvis bekostet af brygger J. C. Jacobsen som Danmarks Nationalhistoriske Museum. Vi bliver guidet gennem Kongefløjen og Slotskirken.
Efter frokosten på restaurant Krydderiet besøger vi den smukke og spektakulære Barokhave, der spiller op til Slottet på den modsatte side af Slotssøen.
Ved dette besøg vil der efter en kort introduktion blive lejlighed til en lille rundtur i haven på egen hånd.
Kaffen indtages i Café Havehuset med plads til 25 inden for og flere uden for.
Kom gerne i god tid. Lyt til dagens vejrudsigt og mød op i fornuftig påklædning.

Tidsplan
07:30 Skælskør busterminal
07:50 Korsør, Caspar Brands Plads
08:10 Slagelse busterminal, Ndr. Stationsvej
08:30 Sorø Busterminal, Rådhusvej
10:30 Guidet rundvisning på Slottet i to hold
12:45 Frokost på restaurant Krydderiet
14:00 Rundtur i Frederiksborg Slotspark
15:15 Kaffe ved Barokhaven og hjemkørsel
17:30 Sorø Busterminal, Rådhusvej
17:50 Slagelse busterminal, Ndr. Stationsvej
18:10 Korsør, Caspar Brands Plads
18:30 Skælskør busterminal

Pris og tilmelding
Turen koster 650 kr. pr. medlem og 700 kr. for andre. Prisen dækker bus, rundvisning, frokost inkl. et glas vin, en øl eller vand samt kaffe med kage i og ved Café Havehuset.
De 50 pladser i bussen fordeles efter først-til-mølle-princippet. Der oprettes venteliste, hvis flere vil med. Bindende tilmelding senest torsdag den 30. april til kasserer Flemming Bruun på tlf. 3969 9101 eller e-mail flemming.bruun@gmail.com.Frederiksborg Slot 1936-39. Foto: Danmark set fra luften.


Sensommertur til det gamle Ringsted
Lørdag den 5. september 2020 – Bemærk, at datoen er ændret til 5. september
Tur i egne biler

Vi planlægger at opleve den imponerende, romanske Sct. Bendts kirke og komme ind i krogene i den gamle købstad i hjertet af Sjælland.Sct. Bendts kirke 1936-39. Foto: Danmark set fra luften.


Foredrag
Efteråret 2020

Endnu under planlægning.Årbogsudlevering 2020
November 2020

De nærmere detaljer følger senere.