2012

Afholdte arrangementer

Årsmøde og generalforsamling
Skt. Bendts kirke og sognegården ved Klostermarkskirken, Ringsted
Tirsdag den 17. april 2012

Vi mødtes på den runde parkeringsplads bag Sankt Bendts kirke i Ringsted. Kirsten Henriksen, leder af Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv, viste rundt i Skt. Bendts kirke, hvor vi hørte om kirkens oprindelse som del af det gamle benediktinerkloster, bygningshistorien og Valdemar-slægtens grave. Under sidstnævnte fik den folkekære dronning Dagmar lidt ekstra opmærksomhed i anledning af 800-året for hendes død.
Generalforsamlingen blev holdt i sognegården ved Klostermarkskirken. Små 40 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Bestyrelsens beretning og regnskab blev godkendt, det samme var tilfældet med forslag til budget og kontingent på 160 kr.
Der var genvalg til bestyrelsen af Erik Damm Andersen og Carsten Egø Nielsen samt nyvalg af Ole Skude. Som ny
suppleant blev valgt Peter Skydsgaard. Revisor Preben V. Andersen blev genvalgt.Sommerudflugt til Østfyn
Fire spændende historiske seværdigheder
Lørdag den 2. juni 2012

Årets sommerudflugt gik til Østfyn og Hindsholm. På vejen over Storebæltsbroen fik vi en kort introduktion til denne.
På vej til Kerteminde gjorde vi et kort stop ved godset Risinge, som vi så udefra.
I Kerteminde blev vi sat af ved Johannes Larsen-museet. Vi fik en introduktion af en af museets ansatte. I 1901-02 byggede kunstnerparret Alhed og Johannes Larsen deres hjem på Møllebakken i Kerteminde. Stedet blev et kunstnerisk mødested for malere, forfattere og billedhuggere. Dette fristed for kunst og kultur satte sit præg på tudviklingen af kulturlivet i Danmark gennem årtier – nu kendt under betegnelsen “Fynbomalerne”. I 1984 overgik villaen til Kerteminde Museum, der åbnede Johannes Larsen-museet i 1986. Siden er bl.a. atelieret blevet restaureret og åbnet for publikum.
Herefter var der lejlighed til på egen hånd at se nærmere på udstillingen og bygningerne.
Fra museet er der ca. 200 meter til Restaurant Marinaen, hvor vi spiste frokost.
Herefter kører vi de få kilometer til landsbyen Måle, der er udnævnt til kulturarvslandsby og bevaringsværdig med særlige bevaringsinteresser. Arkitekt Ole Skude, der er med i foreningens bestyrelse, fortalte og viste rundt i landsbyen.
Efter endnu en kort køretur i det flotte landskab på Hindsholm kom vi til landsbyen Dalby, hvor vi hørte om de folkelige bevægelser i anden halvdel af 1800-tallet og så nogle af de bygninger, der er et resultat af disse bevægelser.
Fra Dalby kører vi til Ladby. I 1937 begyndte vikingeskibsgravens museumskarriere, idet der blev støbt en betonhvælving hen over det fundne skib. I 2007 blev der indviet en ny, stor tilbygning til det meget lille museum, hvilket har gjort det muligt at udstille de genstande fra skibsgraven, der hidtil har befundet sig i Nationalmuseets magasiner. Endvidere rummer museet andre vikingetidsfund fra Nordøstfyn. Her indtog vi også eftermiddagskaffen med kage, som chaufføren havde klar til os.Efterårstur til Vester Broby og Alsted
Lørdag den 22. september 2012
Årets efterårsudflugt gik til området sydøst for Sorø.
Vi mødtes på Kongsgaarden i Vester Broby, hvor der var en guidet rundvisning. Kongsgaarden har fra gammel tid været den største gård i Broby. De fire længer omkring gårdspladsen er opført mellem 1818 og 1868 og udgør en sjældent helstøbt enhed med den unikke, store brobelagte gårdsplads på 800 m2. Bygningerne er usædvanligt store for en bondegård. Stuehuset er atypisk for en proprietærgård af denne størrelse. Det blev frem til april 2006 beboet af Lone Kjær Larsen, der drev gården sammen med sin mand i en menneskealder. Længerne med stalde og andet inventar står nu tilbage, næsten helt urørte fra den dag, da jorden blev bortforpagtet og dyreproduktionen ophørte. Som sådan udgør det en enestående tidslomme, hvor mange gæster oplever en stemning som på deres bedsteforældres tid.
Efter den guidede rundtur fik vi kaffe med kringle i Sydlængen.
Herefter kørte vi de få kilometer til Alsted, hvor foreningens formand Helge Torm viste rundt, og vi se på nogle af byens gamle bygninger udefra, bl.a. præstegården fra 1651 og Legathuset fra 1727. Endvidere var vi indenfor i den spændende kirke.Årbogsudlevering
Espe Gods, Boeslunde
Fredag den 30. november 2012

I flere år har det været en tradition, at Historisk Forening afholder en beskeden reception i forbindelse med udgivelsen af årbogen. Hvis muligt afholdes receptionen et sted, hvor vi samtidig kan høre om stedets historie.
Dette var også tilfældet i år, hvor et af vores medlemmer, godsejer Adam Moltke-Huitfeldt, velvilligt stillede en af sine stråtækte lader til rådighed.
Efter at Adam Moltke-Huitfeldt havde fortalt godsets historie, præsenterede Helge Torm årbogen for 2012. En årbog, der som sædvanlig indeholdt spændende historier fra hele foreningens geografiske dækningsområde.