2015

Afholdte arrangementer

Årsmøde og generalforsamling
Forsorgsmuseet, Slagelse
Onsdag den 15. april 2015

48 medlemmer deltog i årsmødet og generalforsamlingen. Mødet blev indledt med en orientering om åndssvageforsorgens historie og udvikling ved Henning Jahn med efterfølgende rundvisning i museets lokaler.
Efter orientering og rundvisning blev generalforsamlingen gennemført i henhold til vedtægterne under kyndig ledelse af dirigenten Jørgen Kok, Skælskør.
Bestyrelsens beretning, der særligt fokuserede på foreningens nye hjemmeside samt foreningens repræsentation i en arbejdsgruppe vedr. Antvorskov Ruin, samt regnskabet for 2014 blev godkendt.
Forslag til budget med en kontingentforhøjelse gældende fra 2016 fra kr. 160 til kr. 175 blev godkendt.
Der var genvalg til bestyrelsen uden modkandidater af Helge Torm, Kurt Rehder, Peter Skydsgaard og Erik Højland.
Desuden genvalg uden modkandidat til Bertel Hansen som suppleant, Jørgen Voetmann som revisor og Jens Jeppesen som revisorsuppleant.
Klik her for at læse referatet fra generalforsamlingen.


Sommerudflugt til København
Med bus til Garderhøjfortet, Bakken og Slotsholmen
Lørdag den 30. maj 2015

Årets sommerudflugt gik til Københavnsområdet. Efter opsamling kørte vi mod det nordlige København ad Motorring 3, som for en stor dels vedkommende løber langs Vestvolden, som blev etableret i slutningen af 1800-tallet. Første stop var Garderhøj-fortet, som er det største af forterne i befæstningen af København. Dette fort blev opført i perioden efter 1886 for privat indsamlede midler. Her fik deltagerne rundvisning opdelt i tre hold.
Efter besøget på Garderhøjfortet gik turen til Bakken. På vejen dertil blev givet en introduktion til Bakken og dens historie, og frokosten blev her indtaget på restaurant “Staldknægten”.
Efter Bakken gik turen ad Strandvejen til det indre København, hvor der var rundvisning på Slotsholmen. På Slotsholmen – også kaldet Magtens Centrum – er talrige statslige institutioner beliggende, såvel ministerier som diverse kulturinstitutioner. Efter en kaffepause gik turen atter mod Vestsjælland. Det var endnu engang lykkedes at kunne erklære sommerturen for udsolgt, idet 51 deltog.


Efterårsudflugt til Kalundborg
Vor Frue Kirke, Vestborgen og Østborgen
Lørdag 12. september 2015

Vejret var hæderligt, lidt efterårsagtigt, og der var atter pæn opbakning til efterårsudflugten. Det blev en gruppe på 50 personer, der mødtes kl. 13.30 foran Vor Frue Kirke i Kalundborg, hvor Søren Juul overtog fortællingen om den særprægede kirke i en spændende middelalderbykerne. Søren Juul er en god fortæller. Han er formand for menighedsrådet og lektor i historie på gymnasiet.
Kirkens grundplan som et græsk kors giver referencer til korstogene, der dels gik til det hellige land, dels til dele af Østersøområdet (Rügen, Estland) der endnu ikke var blevet kristnet. Korstogene havde religiøs betydning, men havde også i høj grad realpolitisk relevans.
Kirken er blevet opført efter Esbern Snare i tiden 1200-1230, formentlig af hans datter og svigersøn. Kirken er meget dominerende ude fra, men er ikke voldsomt stor, når man er inden for. Konstruktionen, der bærer de 5 tårne, fylder meget. Midtersektionen faldt sammen i 1827. Kirken blev først klar igen i 1882. Sammenstyrtningen skyldtes at fundamenterne var blevet undermineret af gravsteder inde i selve kirken.
Vi fik gennemgået den barokke altertavle fra 1600. Den rummer mange fortællinger fra bibelen.
Da vi kom ud, gik vi rundt om kirken og ind i kapellet. Derpå gik vi mod vest for at se nærmere på Vestborgen. Det er den første bebyggelse på stedet, anlagt i 1100-tallet for at beskytte naturhavnen mod pirater. Kalundborg betyder borgen ved skoven med de mange ka-er (sorte kragefugle). Det er ikke nødvendigvis der hvor kragerne vender. Vestborgen er næsten ikke undersøgt arkæologisk. Lokalt har man allerede i starten af 1900-tallet været opmærksom på stedets betydning, idet man fik gennemført en fredning af terrænet ved Vestborgen og fik dannet det lokale museum, der stadig har til huse på Lindegården, mellem kirken og Vestborgen.
Vi gik tilbage langs Adelgade mod Torvet i den østlige ende af højbyen, hvor vi hørte lidt om Bispegården og om Esbern Snare-statuen foran det nyere rådhus på Torvet. Sidste stop var ruinerne ved Østborgen, der er lidt yngre end Vestborgen. Den havde betydning for kongemagten i 14-1500-tallet, dengang kongerne endnu ikke havde fast residens i København.
Vi fik kaffe og æblekage på Bispegården i kælderen under det røde gavlhus, hvor der har været rådhus i perioden 1539-1854 og hvor der var byrådssal indtil sidste kommunalreformen i 2007. Det må være passende omgivelser for en historisk forening.


Årbogsudlevering i Sorø
Ankerhus Seminarium, Sorø
Fredag den 27. november 2015

Hvis muligt afholdes receptionen med udlevering af årbogen et sted, hvor vi samtidig kan høre om stedets historie. Dette var også tilfældet i år, hvor receptionen blev holdt på Ankerhus Seminarium i Sorø.
Foreningens formand Helge Torm kunne byde velkommen til over 90 deltagere og gav straks ordet videre til Ulla Koch, tidligere rektor for Ankerhus. Ulla Koch fortalte levende om stedets historie. Ankerhus blev grundlagt i 1902 af Magdalene Lauridsen, der allerede i 1895 havde oprettet en husholdningsskole i lejede lokaler i Sorø. Hun var skolens leder indtil 1943, men fortsatte som bestyrelsesformand indtil sin død i 1957. Magdalene Lauridsen var engageret i mange gøremål og udførte et stort organisationsarbejde og var desuden stærkt socialt engageret med øje for de fattigste i samfundet.
Efter det spændende foredrag præsenterede Helge Torm 2015-udgaven af årbogen, som i år sidemæssigt slår alle rekorder og alligevel blev der slet ikke plads til alle artikler. Der er allerede stof til en halv årbog mere, så der kommer helt sikkert også en årbog i 2016. I forbindelse med præsentationen takkede Helge Torm forfatterne, som har skrevet de mange inspirerende artikler og ikke mindst har bidraget med et stort billedmateriale. Afslutningsvis takkede Helge Torm for de økonomiske bidrag, foreningen har modtaget til udgivelse af årbogen.
Herefter gik snakken ivrigt, mens medlemmerne nød et glas vin, som foreningen traditionen tro var vært for.