Boganmeldelse 005


2 Sogne
Nyhedsblad fra Hejninge-Stillinge Lokalråd

December 2017

Den lokalhistoriske artikel i denne udgave af “2 Sogne” handler om Tårnhøj Mølle. Og som sædvanlig er forfatteren Helge Christiansen, der endnu en gang øser af sin store viden om det lokalområde, hvor han selv er født og opvokset og boet det meste af sit liv. Ud over lokalområdets historie falder denne artikel også ind under et andet af Helge Christiansens interesseområde, nemlig møller.

Tårnhøj Mølle lå omkring den nuværende adresse Grønhøjvej 2, og blev bygget i 1874. Møllen tog navn efter den nærliggende bronzealderhøj Tornehøj, der er det højeste punkt i Stillinge Sogn. I 1877 blev der bygget et bageri til. I årene omkring århundredeskiftet skiftede møllen ejer en del gange. Den blev revet ned i 1967, og en af de sidste kunder var forfatterens far, der i 1950 imidlertid selv købte en mindre kværn. Og dermed var det slut med turene til møllen for forfatteren og hans far.
Oktober 2017

I det nyeste nummer af 2 Sogne beskriver Helge Christiansen to billeder fra den jubilerende Stillinge Idrætsklub, nemlig et damehåndboldhold fra 1957 samt Ingrid Nielsens gymnastikhold.
August 2017

“2 Sogne”, der udgives af Hejninge-Stillinge Lokalråd indeholder oversigt og omtale af mange kommende aktiviteter i lokalområdet, men indeholder også flere lokalhistoriske artikler af Helge Christiansen, Bildsø.

En artikel handler om Stillinge Idrætsforening, der i november 2017 kan fejre intet mindre end 150-års jubilæum. Foreningen blev oprettet i 1867 som en skytteforening. Baggrunden var en national bølge, der gik over landet efter nederlaget og tabet af Holsten og Slesvig i 1864. Siden da er aktiviteterne udvidet med gymnastik, skydning, håndbold, fodbold, petanque og badminton. Nogle af aktiviteterne har ikke været tilbudt hele tiden.

En anden artikel har også lidt relation til idrætsforeningen, idet den handler om Stillinge sportsplads ved det tidligere mejeri. Denne blev indviet umiddelbart efter besættelsestiden, nemlig den 8. juli 1945. Indvielsen havde da også flere nationale programpunkter, men Stillinge vandt også 6-2 over Vemmelev i fodbold!
Juni 2017

“2 Sogne”, der udgives af Hejninge-Stillinge Lokalråd indeholder oversigt og omtale af mange kommende aktiviteter i lokalområdet, men indeholder også to lokalhistoriske artikler af Helge Christiansen, Bildsø.

Den ene artikel fortæller historien om nedlæggelsen af Hejninge Skole for 50 år siden, nemlig 1. april 1967, da lærer Johannes Larsen fratrådte efter næsten 37 år i jobbet. De 14 børn fra de 3 yngste årgange blev flyttet til Stillinge Centralskole. Allerede fra 1955 havde de 4 ældste årgange fra Hejninge gået på Vestre Skole i Slagelse. Skolebygningerne i Hejninge fra 1911 findes stadig og er nu en del af Trelleborg Friskole.

Den anden artikel handler om lynbranden på Gåsenger i Kelstrup den 17. august 1929. Alle dyr blev reddet, og det samme gjorde en del af maskinerne og inventaret fra stuehuset. Gården var forsikret for 107.000 kroner, og branden var i øvrigt den 4. lynbrand i sognet inden for en måned.

2 Sogne kan læses på nettet og fås i papirudgave i Brugsen i Kirke Stillinge.
Februar 2017

Der en lille artikel om Tøvestensgård i Hejninge. Der er ikke meget tekst, men til gengæld fem gode billeder fra hverdagslivet på gården.
December 2016

Decembernummeret markerer – efter 39 år i sort-hvid – overgangen til farvetryk, hvilket pynter bladet, der trykkes på papir af høj kvalitet.

Ud over omtale af mange lokale begivenheder og annoncer fra lokale virksomheder indeholder bladet – selvfølgelig – en artikel af lokalhistorikeren Helge Christiansen. Denne gang om Valbygård Teglværk.

Teglværket lå, hvor der nu er naturgascentral lige efter man har passeret jernbaneoverskæringen på Valbygårdsvej på vej ud ad Slagelse mod Stillinge. Blandt ældre folk kaldes husene overfor stadig “Teglværkshusene”.

At Helge Christiansen har styr på tingene ses af 2 ting i artiklen. For det første er der et billede af en mursten fra teglværket. Murstenen er naturligvis fra Helge Christiansens egen samling af lokale mursten. For det andet kan Helge Christiansen lige i forbifarten henvise til en anden af ham skrevet artikel, hvis man vil vide mere.

Det skal også nævnes, at “2 Sogne” indeholder et billeder af konfirmanderne fra 1967. På det tidspunkt var alle i hvid kjole og drengene i jakkesæt med slips.
Oktober 2016

I oktober-nummeret af “2 Sogne”, der geografisk dækker Hejninge og Stillinge sogne, har lokalhistorikeren Helge Christiansen endnu engang fundet en historie frem fra lokalområdet.

Denne gang er det emne, der ikke er beskrevet i særlig stort omfang, nemlig ”natrenovationen ved stranden”. Før 1944 kunne sommerhusejerne grave spanden fra deres latriner ned på grunden, gerne længst muligt væk fra grundens brønd.

Men fra 1944 kunne den daværende Stillinge Kommune forbyde denne nedgravning og indføre tvungen natrenovation, hvor spandene blev hentet og tømt af en betalt gårdejer og senere en vognmand.

I takt med at flere og flere sommerhuse fik indlagt vand og installeret vandskyllende toilet, svandt antallet af ejendomme med natrenovation. Det er en sjov lille historie, hvor også blandt andet den sidste afhenter af natrenovationen bidrager til fortællingen.

Det skal også nævnes, at “2 Sogne” indeholder et klassebillede af 4. klasse fra Kelstrup Skole i 1948 – og et billede af drengene fra klassen i 2014, hvor de var samlet igen.
Juni 2016

I denne udgave fra juni 2016 er der en artikel med lokalhistorisk indhold, som sædvanlig forfattet af lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø. Artiklen tager udgangspunkt i den mindesten, der står ved vejen mellem Kirke Stillinge og Kongsmark Strand. Det er en mindesten for 7 allierede flyvere, hvis fly styrtede ned på stedet den 21. april 1943.

Mindestenen blev afsløret i 1993 på 50-årsdagen for flystyrtet. Det pågældende fly havde deltaget i et bombetogt over byen Stettin i Tyskland, hvor den ene af de fire motorer blev ramt af tysk antiluftskyts. På vej tilbage til basen i England blev flyet opdaget af to tyske natjagere, som skød det ned.

Et enkelt besætningsmedlem reddede livet, og kom med hjælp fra mange civile danskere tilbage til England. Vedkommende var tilstede ved afsløringen af mindestenen i 1993. Artiklen i 2 Sogne indeholder den tale, som det engelske luftvåbens repræsentant holdt ved afsløringen af mindestenen.
April 2016

I årets anden udgave er der to artikler med lokalhistorisk indhold, begge forfattet af lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø.

Den første artikel handler om det sensationelle fund af en ravelg ved Næsby Strand. Da Nationalmuseet så fundet, blev det straks erklæret for danefæ, hvilket betyder, at finderen får en dusør. Figuren er fra omkring år 11.000 før Kristus og er dermed formentlig Danmarks ældste kunstværk.

Den anden artikel handler om forfatterens farmor, Jensine Jensen. I sommeren 1893 blev hun elev på Sorø Folkehøjskole Bojsensminde. Lederen her var Jutta Bojsen Møller, og opholdet på folkehøjskolen kom til at præge Jensine Jensen hele livet. Hun blev eksempelvis medlem af Stillinge Menighedsråd og Stillinge Sogns Hjælpekasse.

I øvrigt blev lederen af Sorø Folkehøjskole Jutta Bojsen Møller senere kendt som frontfigur inden for kvindesagen, og blev tildelt Fortjenstmedaljen i guld i 1925, 2 år før hun døde 90 år gammel.
Februar 2016

Hejninge-Stillinge Lokalråd udgiver seks gange om året ”2 Sogne”. I hvert nummer er der næsten uden undtagelse altid mindst en lille lokalhistorisk artikel, som regel forfattet af lokalhistoriker Helge Christiansen fra Bildsø.

I februar-nummeret skriver Helge Christiansen om et maleri i Stillinge Kirkes sydvestlige kapel. Maleriet forestiller Jesus, der helbreder en døvstum mand, og er malet af Lucie Ingemann, som var gift med salmedigteren B.S. Ingemann. Lucie Ingemann malede ikke mindre end 53 bibelske malerier, og udover i Stillinge Kirke, kan de ses i blandt andet Sorterup, Kindertofte og Alsted kirker samt på Sorø Museum.
December 2015

Hejninge-Stillinge Lokalråd udgiver seks gange om året ”2 Sogne”. I hvert nummer er der næsten uden undtagelse altid mindst en lille lokalhistorisk artikel, som regel forfattet af lokalhistoriker Helge Christiansen fra Bildsø.

I december-nummeret er det en artikel om 25 brudepar, der blev viet samtidig i Antvorskov Slots Kirke den 8. november 1769. Baggrunden for de mange samtidige bryllupper var, at dronning Caroline Mathilde ville fejre sin 3 års bryllupsdag ved at give 25 brudepar i Antvorskov Rytterdistrikt hver 30 rigsdaler i brudegave. Blandt brudeparrene var et fra Kirke Stillinge og et fra Hejninge.
Oktober 2015

I dette nummer af ”2 Sogne” fra Hejninge-Stillinge Lokalråd er der ikke mindre end tre små lokalhistoriske artikler – de to af dem med samme
emne, nemlig den gamle skole på Støvlebækvej i Kirke Stillinge.

De to forfattere er Helge Christiansen og Sven-Erik Damgaard. Vi får historien om den skole, der fungerede fra 1915 til 1956, hvor den blev afløst af den såkaldte ”centralskole” på Bildsøvej, der fortsat fungerer som folkeskole for området. Før de to skoler lå byens skole på hjørnet af Stillingevej og Bildsøvej, men denne bygning brændte i sommeren 1914, og branden blev anledningen til, at sognerådet for 2.502 kroner købte et areal til en ny skole på Støvlebækvej.

Men vi får også historien om, hvad der blev af den gamle skole efter flytningen af undervisningen til centralskolen. Den blev indrettet til beboelse, først for lærerne ved centralskolen, senere for andre, da Slagelse Kommune solgte den i 1977.

I 1990 blev der oprettet en andelsboligforening på stedet, og af beboerlisten fremgår det, at det er en forening med meget stabile beboere.

Den tredje artikel er af Helge Christiansen og handler om Hejninge Kirkes overgang til selveje. Kirken var indtil 1915 ejet af Valdbygaard, hvorefter kirken blev overtaget af menighedsrådet. I 1973 blev Hejninge og Kirke Stillinge sogne lagt sammen til ét pastorat med fælles præst.
August 2015

I dette nummer af 2 Sogne fra Hejninge-Stillinge Lokalråd, har lokalhistorikeren Helge Christiansen tre bidrag.

For det første et billede af tyske soldater med en såkaldt gullaschkanon ved Bildsø Strand i 1940. En gullaschkanon kan sammenlignes med et feltkøkken, hvor maden til soldaterne kunne tilberedes tæt på deres opholdssted. Her er der formentlig tale om en øvelse kort tid efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940. I hvert fald er det sommer vurderet ud fra personernes beklædning. Gullaschkanonen er hestetrukken, og heste var den primære trækkraft i såvel den tyske som den danske hær på dette tidspunkt.

For det andet har Helge Christiansen skrevet en lille artikel om et nyt mindesmærke i Drøsselbjerg Kirke. Der er tale om en miniature kopi af et mindesmærke for de 851 flyvere fra 158. Squadron, der mistede livet under 2. verdenskrig. 8 af de 851 omkom i vandet ud for Drøsselbjerg Klint, hvor Helge Christiansen i april 2014 fik opsat en mindetavle for dem. Som tak fik han tilsendt miniature kopien af en datter til en af de omkomne flyvere, og det er denne miniature kopi han nu har skænket til Drøsselbjerg Kirke.

Det tredje lokalhistoriske bidrag er om branden på Diesagergaard i Øster Stillinge i 1953. Her har Helge Christiansen aftrykt artiklen fra den daværende Sorø Amtstidende. Gården brændte i øvrigt også i 1942.
Juni 2015

Med udgangspunkt i en gravsten på Kirke Stillinge Kirkegård beskriver lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø historien om Valdemar Hansen, der blev født i 1885. Han var søn af bestyreren på Langebjerggård i Øster Stillinge, Lars Hansen. Valdemar blev i 1908 ansat som fodermester på en gård i Holme-Olstrup, hvor han også samme år blev gift i Toksværd Kirke.

Parret flyttede til Gedser, hvor Valdemar også blev fodermester, og det samme var han i 1911 på en gård i Kalvehave. Hans hustru var død allerede i 1909 i
forbindelse med fødslen af en datter, men Valdemar blev gift igen og blev forpagter af Lillemarksgården i Hejninge, nu Enghavegård. Gården var ejet af Valbygården, men blev formentlig købt af Valdemar. Kun 48 år gammel døde Valdemar i 1934 og blev begravet fra Stillinge Kirke – på det tidspunkt boede ægteparret i Øster Stillinge.

Ejendommeligt nok blev Valdemars far, Lars Hansen, begravet samme dag i en alder af 78 år.
April 2015

I hvert nummer af ”2 Sogne” er der artikler eller billeder med lokalhistorisk indhold fra Stillinge og/eller Hejninge sogne – og sommetider også uden for sognegrænserne.

I aprilnummeret er der også to billeder. Det ene er eleverne og lærerne (en forskolelærerinde og en førstelærer) fra Kelstrup Skole i 1953/54, og det andet billede er konfirmanderne fra foråret 1955.

Artiklen i aprilnummeret handler om Anders Andersen i Kirke Stillinge, som var boelsmand og ejede ejendommen Hjorthøj, som i dag har adressen Tommedyssevej nr. 1. Anders blev valgt ind i sognerådet i 1854, og her var han medlem i 20 år, heraf de 15 som formand. Ved hans afgang fra sognerådet fik han af sognets indbyggere et smukt chatol som tak for indsatsen. I øvrigt var Anders Andersen også med i den første slesvigske krig 1848-50 som dansk soldat. Han døde i 1909 i den for tiden høje alder af 94 år. Som altid er det lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø, der leverer materialet.
Februar 2015

I hvert nummer af ”2 Sogne” er der artikler eller billeder med lokalhistorisk indhold fra Stillinge og/eller Hejninge sogne – og sommetider også uden for sognegrænserne.

I februarnummeret er der en lille artikel om Restaurant Egebo ved Bildsø Skov samt billeder af konfirmanderne fra Stillinge Kirke foråret og efteråret 1965.
December 2014

I stort set hvert nummer af ”2 Sogne” er der artikler eller billeder med lokalhistorisk indhold fra Stillinge og7eller Hejninge sogne. Og det er næsten altid lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø, der leverer materialet. Nummer 6 fra december 2014 er ingen undtagelse.

På siderne 20-21 er der fire gamle billeder, de to af dem med Hejninge Brugs. Dels et billede af Brugsen inden 1930, dels et af den brugs, der blev bygget i 1930, og som stadig findes, dog ikke som brugsforening. Det tredje billede er af rutebilen mellem Slagelse og Næsbystand, da den holder ved Hejninge Skole. Og endelig er der et billede af et ukendt husmandssted.

På side 39 får vi en beretning om en tur rundt i Hejninge på en såkaldt ”røvskubber”, som var en herrecykel bygget om til en knallert. Titlen er officielt en cykel med hjælpemotor.

Og endelig er der på side 54 to billeder af frihedskæmpere fra Kirke Stillinge. Måske kan vi glæde os til en uddybende artikel om, hvad frihedsbevægelsen i Kirke Stillinge beskæftigede sig med under besættelsen 1940-1945?
Oktober 2014

I nummer 5 af Hejninge-Stillinge Lokalråds blad ”2 Sogne” har Helge Christiansen bidraget med ikke mindre end tre små lokalhistorier.

Den første er historien om en gårdmølle, der kun eksisterede i 18 år. Den stod i gærdet mellem Tårnhøjgård og Glenhøjgård og blev bygget i 1897. Selv om den i opbygningen lignende en hollandsk mølle, var den størrelsesmæssigt ganske lille, kun fem meter høj foruden hatten.

Den anden historie har også noget at gøre med Tårnhøjgård. Her tog ejeren i 1907 initiativ til at oprette et fælles vandværk for hans egen gård og 9 andre
ejendomme i nærheden.

Den tredje historie er om et hundredårigt træ i Hejninge, nemlig et kastanjetræ, der står ved Trelleborg Friskole i Hejninge. Træet blev planet 17. april 1912, et år efter at skolen var bygget. På dagen var der total solformørkelse i Danmark. Det betød at fuglekvideren forsvandt i den periode, solen var helt mørk.

Sognebladet kan fås i Brugsen i Kirke Stillinge.
August 2014

Hvis nogle har den opfattelse, at de polske roepiger alene geografisk holdt til på Lolland og Falster, må de revurdere deres opfattelse. I en lille artikel på 3 sider skrevet af lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø, får vi historien om roepigerne i Stillinge-området.

Da sukkerfabrikken åbnede i Gørlev i 1912, begyndte flere landmænd at dyrke roer, og det skabte behov for øget arbejdskraft. Det klarede man ved at ansætte polske roepiger som sæsonarbejdere. Det betød også, at der i området blev bygget flere såkaldte polakhuse. Et blev bygget i Øster Stillinge, et andet i Kelstrup og et tredje i Hejninge.

I folketællingen fra 1916 kan man se, hvor mange polakker, der var i området. Som eksempel kan nævnes, at der på Valdbygården var en polakfører med kone og 2 børn. Hertil 15 polske kvinder, 2 mænd samt en mejeripige. Endvidere var der 4 unge mænd fra den russiske del af Polen, de øvrige var fra den østrigsk-ungarske del af Polen.


Juni 2014

Som sædvanligt har lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø en artikel i sognebladet fra hans lokalområde. Denne gang er udgangspunktet et konfirmationsbillede fra efteråret 1932. Billedet er taget på Kirke Stillinge præstegårds veranda og viser sognepræst M.C. Glenstrup med hans 20 konfirmander.

Helge Christiansen bruger billedet til at skrive lidt om den tids mode. Eksempelvis var næste alle pigerne kortklippede og ikke mindre end seks af drengene havde matrostøj på – en mode, der kom til landet i 1880’erne, og blev brugt helt op i 1950’erne.

Herudover beskriver Helge Christiansen også sognepræst Glenstrups liv og levned. Han havde blandt andet været tre år i Amerika før han i 1919 kom til Kirke Stillinge. Desuden havde han mistet ikke mindre end to hustruer, der begge var døde i en forholdsvis ung alder. Han giftede sig en tredje gang og nåede i alt at blive far til otte børn. Glenstrup søgte og fik sin afsked i 1940 og døde to år efter.

Sognebladet kan fås i Brugsen i Kirke Stillinge.
April 2014

Som næsten altid indeholder beboerbladet for Hejninge og Stillinge sogne en eller flere lokalhistoriske artikler af lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø. Udover at være en aktiv skribent er det også Helge Christiansen, der er manden bag opstillingen af en mindesten for de otte dræbte engelske flyvere, der døde ved et flystyrt ved Drøsselbjerg 21. april 1943.

De to artikler i april-udgaven af “2 Sogne” handler dels om branden på Disagergård i Øster Stillinge i 1942, dels om brovagten ved Hejninge 1914-1918.

Sidstnævnte artikel er en spændende historie om den brovagt, der under 1. verdenskrig blev oprettet ved jernbanebroen over Vårby Å. Vagten bestod af en sergent og 12 menige, som på skift døgnet rundt bevogtede broen. Vagten var en del af den store sikringsstyrke Danmark opretholdt under 1. verdenskrig for at håndhæve landets neutralitet. En del af styrken var stationeret på den nye Slagelse Kaserne, og det gav en del problemer for byen med så mange ekstra mænd, eksempelvis var arresten konstant overfyldt!


Februar 2014

Traditionen tro har lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø også i dette nummer af 2 Sogne en lille lokalhistorisk artikel.

Og denne gang vækker emnet nysgerrighed, idet artiklen har titlen: “Fæstningsslave fra Kirke Stillinge”. Artiklen er historien om Søren Pedersen, der blev født på Valdbygården i år 1800. Efter at have klaret sig igennem med forskellige jobs indenfor landbruget gik det galt i 1819, idet han her stjal noget hvede i laden på Valdbygården og solgte det senere i Slagelse. I februar 1820 blev han dømt, men ankede til Højesteret, der i december 1820 stadfæstede dommen: Indsættelse på livstid til strafarbejde på Københavns Fæstning. Også denne dom kunne ankes og først i 1832 blev sagen genoptaget og endnu engang stadfæstet.

Så den 19. marts 1832 blev han indsat i København og i oktober ankom han til Rendsborg Fæstning i Slesvig-Holsten. Herefter er det ikke muligt at følge ham udover at han ikke optræder i 1843 i en fortegnelse over slaverne i Rendsborg.


Oktober 2013

Oktober-nummeret indeholder ikke mindre end to artikler af Helge Christiansen.

Den ene om telefoncentralen i Næsbystrand. Centralen åbnede i 1911 og eksisterede indtil automatiseringen tog over i 1960’erne. Inden da var centralen blevet lagt sammen med Kelstrup Central. Billedet, der ledsager artiklen, viser en del personer med forbindelse til centralen, men nogle telefonfolk mangler. De havde nemlig drukket lidt rigeligt til frokosten, og kom derfor ikke med på billedet!

Den anden handler om brugsmandens Jens, der blev født i 1932, og var en livlig og initiativrig dreng. Han havde bl.a. som 10-årig planer om at kapre et tysk fly og tvinge piloten til at flyve ham til England.

Endelig er dette nummers historiske billede af de konfirmerede fra efteråret 1946.


August 2013

2 Sogne, der udgives af Hejninge-Stillinge Lokalråd, kan findes på nettet på følgende adresse: www.2sogne.dk. Og det betyder at også andre end beboerne i de to sogne har adgang til de lokalhistoriske artikler og billeder, der bringes i stort set alle numre. Som regel er de skrevet af lokalhistorikeren Helge Christiansen, men enkelte gange, er der også andre, der bidrager.

I august-nummeret skriver Helge Christiansen om værterne i Stillinge Forsamlingshus siden 1934, hvor huset blev bygget. Det er en broget historie med alt fra værtspar, der bestred jobbet i omkring 25 år, til værter, der kun var der ganske kort tid. Der var også en vært, der blev fyret efter en afstemning på generalforsamlingen i 1939. 22 stemte for at han kunne fortsætte, men 40 imod. Anledningen til afstemningen var, at vedkommende var tyskervenlig, og i øvrigt også året efter meldte sig ind i det danske nazistparti.

Også Jørgen Weiberg har bidraget med en meget kort historie om Strandperlen på Knolden ved Næsby Strand.


Juni 2013

Også i nummer 3 af 2 sogne fra 2013 har Helge Christiansen bidraget med to små lokalhistoriske artikler.

Den ene handler om svensk indvandring til Vestsjælland i 1880’erne. Det er ikke mange, der ved, at der kom et meget stort antal svenskere til landet, selv om mange har set filmen eller læst bogen om Pelle Erobreren, som sammen med faderen indvandrede fra Sverige. Helge Christiansen skriver lidt om svenskerne på Valdbygården. De udgjorde kun en beskeden del af den samlede arbejdsstyrke på ca. 200, nemlig 6-7 personer.

Den anden artikel handler om et besøg ved en nedskudt flyvers gravsten. Graven er på Svinø Kirkegård i Sydsjælland, men flyveren blev skudt ned den 21. april 1943 ved Drøsselbjerg. Det var flyverens datter, der deltog i den traditionelle højtidelighed den 4. maj om aftenen på Svinø. Hun var to år gammel, da faderen blev skudt ned og hun var nu rejst til Danmark for at se sin fars gravsten.

Udover de to artikler er der et lærerbillede fra Stillinge Centralskole 1982/83 – og her er der ingen rygende lærere!


April 2013

Lokalhistorikeren Helge Christiansen, der er altvidende om lokalhistorien i de to sogne med nærmeste omegn, har også i dette nummer af “2 sogne”, en lille lokalhistorisk artikel.

Den omhandler et forlis ved Kelstrup Strand den 4. oktober 1860. Det var den svenske skonnert ”Hedvig”, der forliste på vej med ballast fra Horsens til hjembyen Visby på Gotland. Alle besætningsmedlemmer reddede sig i land i redningsbåden.

Et par uger efter blev det strandede skib solgt på auktion. Skibet, der kun var 5 år gammelt, havde ikke taget mere skade end det kunne repareres og komme til at sejle igen.

Udover artiklen har Helge Christiansen et billede af lærerne på Stillinge Centralskole fra 1960 med i sognebladet. Af de 12 lærere står de to af dem med piber i munden på billedet!


Februar 2013

Lokalhistorikeren Helge Christiansen, der er altvidende om lokalhistorien i de to sogne med nærmeste omegn, har også i dette nummer af “2 sogne”, en lille lokalhistorisk artikel.

Den omhandler kunstmaleren Ole Olsen, der blev født på Vestergård i Øster Stillinge i 1869. I 1895 fik han eksamen fra Kunstakademiet og i de efterfølgende år udstillede han flere gange på Charlottenborg. Han flyttede til Vejle, hvor han stiftede familie, men desværre døde han i 1922 kun 53 år gammel. Et par af Ole Olsens malerier kan ses på Vejle Kunstmuseum.

Udover artiklen har Helge Christiansen et billede fra konfirmationen i marts 1956, hvor samtlige konfirmander er identificeret med navn.


August 2012

Lokalhistorikeren Helge Christiansen, Bildsø, har endnu en gang bidraget med lokalhistorisk stof til beboerbladet for Hejninge og Stillinge. Denne gang historien om Kirke Stillinge posthus, der startede som et brevsamlingssted 1. februar 1887 på adressen Bildsøvej 63, hvor der senere blev telefoncentral. I 1911 blev brevsamlingsstedet flyttet til krydset i Kirke Stillinge, hvor der nu ligger en elforretning. Installatør Poul Jensen købte det gamle posthus i 1965, men inden var posthuset flyttet til Stillingevej 72 med Birthe Navne som bestyrer. Fra efteråret 1991 blev uddelingen af post styret fra Slagelse, og den 15. marts 1994 lukkede Kirke Stillinge Posthus. I stedet blev der indrettet en postbutik i Dagli´ Brugsen, hvorved åbningstiden blev betragteligt udvidet.


Juni 2012

Lokalhistorikeren Helge Christiansen, Bildsø, har endnu en gang bidraget med lokalhistorisk stof til beboerbladet for Hejninge og Stillinge.

Denne gang en mindre artikel om godsforvalter Lind, der var godsforvalter på Valdbygaard fra 1814-1847. Lind boede i et hus på hovedgården indtil han i 1838 flyttede til en gård i Øster Stillinge, som han kaldte Lindholm – og det hedder den stadig.

Senere blev han selvejer og købte Lindholm af godsejer Bech på Valdbygaard.