Boganmeldelse 007


Et liv med penge og historie – tror du det er tilfældigt?
Af Preben V. Andersen

Preben V. Andersen bor nu i København, men har i rigtig mange år boet på Møn og i Fuglebjerg. Han har nu udgivet sine erindringer, hvis titel er meget sigende. Skønt landbrugsuddannet blev Preben V. Andersen mere eller mindre tilfældigt ansat i Den sjællandske bondestands Sparekasse.

Efter nogle år i blandt andet Ringsted, kom Preben V. Andersen til Fuglebjerg, hvor han blev bestyrer 1. oktober 1970. Han engagerede sig hurtigt i både politisk arbejde og i forskellige foreninger i Fuglebjerg og var blandt andet med til at stifte Lions Club i byen.

Det var Lions Club, der fra 1977 begyndte at udgive et lokalt julemærke tegnet af Mads Stage, og det blev en stor succes, også økonomisk.

Det var også i 1977, at Preben V. Andersen kom i forbindelse med professor Axel Steensberg, og dermed var grunden lagt til det, der siden har udviklet sig til Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening.

I 1980 flyttede Preben V. Andersen tilbage til fødeøen Møn, men vendte tilbage til Fuglebjerg i 1988 som leder i Sparekassen Den lille Bikube, hvor han var til pensioneringen i 1999.

Herefter fulgte en aktiv pensionistperiode i Fuglebjerg indtil Preben V. Andersen i 2010 flyttede til København. Året efter blev han æresmedlem i Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland, hvis formand han havde været i 10 år. I 2015 blev han også æresmedlem i Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening, hvis formand han havde været i 11 år. Så erindringernes titel passer til fulde til den velskrevne 102 siders erindringsbog.

Bogen kan købes hos Bertel Hansen, tlf. 5545 6348 eller mail bertel@arlose.dk for 125 kroner. Bogen også kan købes hos Stege Bøger og Papir, Storegade 12, Stege