Boganmeldelse 018


Fra portør til stationsleder
Af Arne Rehder

Arne Rehder var født i Ormslev mellem Slagelse og Korsør i 1929, og en god del af hans tid i DSB fandt sted i det sydvestsjællandske område. Hans karriere begyndte i godsekspeditionen på Slagelse Station, og her var han dybt involveret i de roekørsler, som DSB stod for til sukkerfabrikken i Gørlev. Fra Slagelse kom Arne Rehder til Islev, men kom hurtigt til Hyllinge Station på Slagelse-Næstvedbanen. Herfra gik turen til Fjenneslev Station, og efterfølgende i kortere perioder på en mængde små landstationer overalt i Danmark. Det var forholdsvis normalt på den tid, at tjenestemandsansat DSB-personale flyttede arbejdssted hyppigt, og heldigvis er der i bogen en oversigt over Arne Rehders tjenestesteder.

Arne Rehder kom tilbage til det sydvestsjællandske, da han fik ansættelse på Glumsø Station i 1961, hvor han var en længere årrække til 1968. Herefter fulgte en række kortere ansættelser indtil han i 1972 kom til Sorø som trafikekspedient. Han blev her stationsleder i 1989 og frem til sin pensionering i 1995. Arne Rehder var således tilknyttet Sorø Station, da den store jernbaneulykke skete lige uden for stationen i 1988. Denne tragiske begivenhed får da også en større omtale i hans erindringer.

En meget stor styrke ved bogen, ud over et letlæseligt sprog, er de mange billeder, som ikke har været publiceret tidligere. Det er nemlig Arne Rehders egne private fotos, som der er rigtig mange af i bogen. For de mange, der interesserer sig for jernbaner og jernbanehistorie, er Rehders erindringer en perle i beskrivelsen af især livet på de mange landstationer, der i hans periode fandtes over hele landet, og specielt er beskrivelserne fra Slagelse, Glumsø og Sorø yderst relevante som
bidrag til disse steders lokalhistorie.

Bogen koster 249 kroner og kan købes hos forlaget ”banebøger” på www.baneboger.dk eller www.jernbaneklub.dk.