Boganmeldelse 027


Jul i Skælskør
Initiativgruppen

Årbogen 2017, 30. årgang

Det går godt for initiativgruppen bag årbogen “Jul i Skælskør”. I hvert fald er det nu lykkedes i 30 år at få udsendt en udgave. En af årsagerne til denne succes skyldes selvfølgelig, at årbogen har en kvalitet, der betyder, at en god del af køberne sikkert er trofaste år efter år, og dette solide fundament bliver så suppleret med ”løse” købere, hvor et eller flere af årbogens emner lige rammer deres personlige interesse. Og det er ikke svært, da årbogen – også 2017-udgaven – er en blanding af mange emner, både indholdsmæssigt og tidsmæssigt. Det er næsten helt uoverskueligt, når man ser indholdsfortegnelsen. Men konceptet med mange mindre overordnede artikler om mange vidt forskellige emner i stedet for få større og mere dybtgående artikler om færre emner, ser ud til at holde år efter år.

Årbogen er i år på små 100 sider, og suppleres med et særskilt jubilæumshæfte, der skildrer nogle af initiativerne i hele 30-års-perioden, eksempelvis årbøgernes meget flotte omslag. I jubilæumshæftet får vi også et gensyn med, hvordan den stabile initiativgruppe så ud i sine yngre dage! Det vil være meget pladskrævende at bringe en oversigt over samtlige artikler. Uden at forklejne de øvrige artikler, fremkæves artikler om

 • Det gamle Hotel Skælskør
 • Skælskør Tennisklub (100 år)
 • Kanehøj Møllelaug (35 år)
 • Skelskør Roklub (100 år)
 • Skælskør Egnshistoriske Arkiv (50 år)
 • Boeslunde Gymnastikforening (150 år)
 • Julemærkemarcherne (40 år)
 • Skælskør Kunstforening(25 år
 • Lions Club i Skælskør (40 år)

Men der er også spændende artikler om nogle af egnens virksomheder, eksempelvis Boeslunde Bageri og Skælskør Vulkaniseringsanstalt.

“Jul i Skælskør” kan købes hos boghandleren i Algade i Skælskør.

Årbogen 2016, 29. årgang

Forsiden til 29. årgang af “Jul i Skælskør” er præget af et farvestrålende værk af årets omslagskunstner Solveig Schulz. Det er en god tradition at lade en lokal kunstner stå bag forsidebilledet, og det passer fint med, at Skælskør har fundet en fin niece som en rigtig kunstnerby.

De 84 sider i årbogen indeholder rigtig mange forskellige artikler, de fleste med lokalhistorisk indhold, men naturligvis er der også de faste artikler om livet på Agersø og Omø, Lokalpolitikerne har ordet, Knud og Valborg samt Året i glimt.
Konceptet med at have mange, men mindre artikler er også fastholdt i år. Det er derfor for pladskrævende her at nævne alle, men et udvalg er blandt andet:

 • Jens Nielsen: Landcentralen
 • Jørgen Kok: Skælskør – en navnerundfart
 • Kirsten Kobbernagel: Bruun Hjørne
 • Einar Storm: Livet i Aftenskolevirksomheden i Eggeslevmagle sogn i tiåret mellem 1955-1965
 • Arne Hansen: Kystartilleriforeningen. Skælskør og omegns afdeling
 • Flere artikler om Emma Esbensen
 • Kristian Tofte Petersen: På sporet af fortiden
 • Claus Hunsballe: Danske jordbær (næsten) året rundt
 • Ole Vang: Hvorfor passion for gamle rutebiler og busser?
 • Henrik Terkelsen: Glade køer, kalve og klokkefrøer på Glænø
 • Steen Andresen og Kurt Højgård Olsen: Fra bondedreng til bogtrykker
 • Villy Jensen: Skælskør Boldklub af 1924 (del 3)

Jul i Skælskør er fuld af mange billeder i god kvalitet, både historiske og samtidige. Årbogen kan købes hos boghandleren i Skælskør.

Årbogen 2015, 28. årgang

Initiativgruppen bag “Jul i Skælskør” har udsendt 28. årgang af årbogen. Traditionen tro er der tale om en årbog med mange forholdsvis korte beretninger og mange forskellige forfattere. Dette redaktionelle valg sikrer stor alsidighed og en overordnet viden om mange emner, og denne overordnede viden kan inspirere læserne til selv om ønskeligt at søge dyberegående viden andre steder.

De historiske artikler i “Jul i Skælskør” er:

 • Jens Poulsen: Bagermester Jens Poulsen
 • Sussi Harder: Børnefugleskydning under 2. verdenskrig
 • Jørgen Kok: En museumsgæst fortalte – om Strandgade 1
 • Poul Stahlschmidt: Provst Bondo
 • Carl Emil Frederiksen: Mælkedreng på Boeslunde Andelsmejeri
 • Sonja, Edith og Karin: Skælskørs første børnehave (3. og sidste del)
 • Jørgen Kok: Troldens sten
 • Claus Olin og Richard Larsen: Da pigtråden kom til Eggeslevmagle
 • Villy Jensen: Skælskør Boldklub af 1924
 • Johannes Lyshjelm: Strandgade og Strandgade 14
 • Lillian Wallin: Skælskør-gruppens historie gennem 35 år
 • Annette Andersen: En gade i Bisserup
 • Gunnar Hansen: Spis ude – Ja, men så gør vi det!
 • Einar Storm: Optakten til Eggeslevmagle Skole – fra sognerådsperioden mellem 1958 og 1962
 • Søren Clausen: Bevaringsforeningen gennem 40 år
 • Dorthe Winther: Ø-sygeplejerske i en menneskealder
 • Søren Ingwar: Fra udvikling til afvikling – historien om Ungdomsskolen i Skælskør
 • Ketty Nielsen: Feriedage i 1930’erne
 • Steen Andresen: Skælskør Amatør Sejlklub fejrer 100 år

Ud over disse mange lokalhistoriske artikler, indeholder Jul i Skælskør også nogle artikler om aktuelle begivenheder fra 2015, herunder også fra Agersø og Omø. Årbogen er på 88 sider.

Initiativgruppen består af Steen Olsen, Ib Marquardsen og Steen Andresen. Sidstnævnte fik ideen for 28 år siden, idet han kendte en sådan årbog fra sin fødeegn i Sorø. Her ser det desværre ud til, at “Jul i Sorø” er udkommet for sidste gang. “Jul i Skælskør” koster 140 kroner og kan købes hos boghandleren på Algade i Skælskør. Med i prisen følger også en cd med Gutten Bach og Ingelise Høghs sang og melodi til ”Skælskør – du er min by”.

Årbogen 2014, 27. årgang

“Jul i Skælskør” er som sidste år på ikke mindre end 84 sider. Og det går heldigvis godt med salget, hvorfor redaktør Steen Andresen kan oplyse, at oplaget i år er sat op. De mange sider giver plads til mange artikler med lokalhistorisk indhold, og spændvidden er stor både i emner og tid. Udover artikler, der går langt tilbage i tid, er der også mere aktuelle artikler, eksempelvis om årets gang på Omø, Agersø, i Boeslunde, i Skælskør Lokalråd og på Guldagergård samt om et legepladsprojekt i Bisserup. Og som sædvanlig får de folkevalgte fra Skælskørområdet lejlighed til at berette om årets arbejde i Slagelse Byråd.

27. årgang indeholder følgende lokalhistoriske artikler:

 • Jens Poulsen: En bager kom til byen
 • Tove og Gunnar Larsen: Det at pløje med heste
 • Einar Storm: Da klaveret kom til Omø
 • Ulla Ring: At rejse med kor – kapitler af Skælskør Kirke Ungdomskors historie
 • Jytte Bjergvang: Farvel til Agersø Skole – goddag til Agersø Naturlejrskole
 • Freddy Hjortkær Hansen: Bankelev fra Agersø til Skælskør, del 2
 • Annette Andersen: Bødehuse i Bisserup
 • Villy Jensen: Skælskør Boldklub af 1924
 • Egon Jensen: To klik på Skælskør Havn i fortid og nutid
 • Sven Vestergaard: Lods Arthur Møllers aktiviteter i Skælskør
 • Jens P. Andersen: Fra min tid på Labofa
 • Steen Andresen: Tystofte Forsøgsstation – sådan begyndte det
 • Jørgen Kok: Historien om Skælskør Bymuseum – hvordan var det nu det begyndte?
 • Vibeke Mortensen og Pernille Kirkeskov-Hansen: Vores barndom i den gamle købmandsgård
 • Benny Rasmussen: Da ”pigtrådsmusikken” kom til Skælskør
 • Lis, Edith, Lisbeth og Karin: Skælskørs første børnehave
 • Steen Andresen: TSS – Team Skælskør-Slagelse
 • Dorthe Winther: Omø forandrer sig
 • Poul Stahlsmidt: De fire gamle provster

Årbogen kan købes i boghandleren i Skælskør og koster 125 kr.

Årbogen 2013, 26. årgang

Jubilæumsudgaven fra 2012 af “Jul i Skælskør” var et omfattende hæfte på 92 sider, men også 26. årgang er omfangsrig med ikke mindre end 84 sider. Der er omkring 20 artikler med lokalhistorisk indhold, lidt afhængig af, om man regner beretningerne fra de to øer Agersø og Omø samt lokalpolitikernes status over årets arbejde med som lokalhistorie.

Under alle omstændigheder er spændvidden også i år meget stor, eksempelvis er der et par jubilæumsartikler, nemlig Radio Solskins 25 års jubilæum samt Gigthospitalets 80 års fødselsdag.

Men tidsmæssigt er der også mulighed for at komme langt tilbage, f.eks. til de mange arkæologiske udgravninger de seneste 11 år både på land og i vand i Skælskørområdet.

26. årgang indeholder følgende lokalhistoriske artikler:

 • Sussie Harder: Købmandsforretningen Vestergade 9
 • Peter Rye Vadmand: Tjæreby-revyerne
 • Villy Jensen: Kold(s) Stubbe
 • Lykke Jensen: Årets projekt i Bisserup: Fra P-plads til multibane”
 • Steen Andresen: Årets Skælskørborger fra 1985-2001
 • Bertha Sørensen: Lidt om mit liv (genfortalt af datteren)
 • Sussie Harder: Børnefugleskydningens uniformer
 • Steen Andresen: Radio Solskin på 93.7 MHZ i 25 år
 • Jytte Andersen: Radio Solskin er en levende radio
 • Hugo Hvid Sørensen: pluk fra 11 års arkæologisk aktivitet på Skælskøregnen
 • Einar Storm: Signalement af en arkivudvikling
 • Karl Arvidson: Glimt fra 31 års virke på Julemærkehjemmet Skælskør
 • Birgit, Lis, Edith & Karin: Skælskørs første daginstitution
 • Anita Laursen og Maria Hillerup Jensen: Rumlepotten
 • Steen Andresen: Gigthospitalets historie
 • Bente Mortensen: Mine gode år på ”Gigten”
 • Ole Odsgaard og Dorthe Winther: Sølvbryllup med en ø
 • Villy Jensen: S/S Skjelskør III
 • Ole G. Nielsen: Snedinge Hovedgård og Alleen
 • Villy Jensen: Loge 83 ”Broen” – 100 år i Skælskør
 • Mette Blum Marcher: Guldagergaard
 • Steen Andresen: Marinus Møller fortæller historie(r)
 • Freddy Hjortkær Hansen: Bankelev fra Agersø til Skælskør

Årbogen kan købes i boghandleren i Skælskør og koster 125 kr.Årbogen 2012, 25. årgang

“Jul i Skælskør” udkommer i år for 25. gang, og man må nok sige, at det bliver markeret med et 92 sider stort hæfte. Det vil være for omfattende her at nævne alle artikler, idet der er tale om ikke mindre end omkring 30 artikler af omkring 20 forskellige forfattere. Det er et jubilæumshæfte, der vil noget!

Geografisk kommer vi hele den tidligere Skælskør kommune rundt, fra Agersø/Omø til Bisserup.

Der er artikler, der går langt tilbage i tid og artikler, der er mere ”dagsaktuelle”, som fx en artikel om tilblivelsen af teateret på Borreby.

Og naturligvis får vi også historien om ”Jul i Skælskør”.

Er man så heldig at eje samtlige udkomne hæfter, følger der et nyttigt artikel-index dækkende alle årene med jubilæumshæftet. Årbogen kan købes i boghandleren i Skælskør og koster 120 kr.


Årbogen 2011, 24. årgang

24. årgang af Jul i Skælskør indeholder 88 sider og kan bl.a. købes i boghandlen i Skælskør. Indholdet er bl.a.:

 • Steen Andresen: Frøken Erna Pedersens Pensionat
 • Karl-Erik Svare Nielsen: Guldpokal, uofficielt VM for Nordisk Folkebåd
 • Tove og Gunnar Larsen: Med hest og vogn i Skælskør og omegn fra 1972
 • Finn Pedersen: Borgmesterens datter Anne Marie Andersdatter
 • Jens “Jeep” Jørgensen: Jeep-Centralen, del 2
 • Sven Vestergaard: Skælskør Sømandsforening har i år fejret 135 års jubilæum
 • Jørgen Kok: Hvordan mon det endte?
 • Henrik Bendtsen: Socialdemokratisk forening i Boeslunde – en personlig beretning
 • Jytte Bjergvang: Else Petersen fra Agersø fortæller
 • Mette Blum Marcher: Guldagergaard – et verdenskendt navn i den keramiske verden
 • Steen Andresen: Herreborgen Borrebys Gobeliner
 • Per Bech Petersen: Omstigningsklubben
 • Sussie Harder: To perioder i børnefugleskydningens historie
 • Steen Andresen: Labofas kalender
 • Steen Andresen (red.): Sådan var det på Labofa
 • Steen Andresen: Købmandsfrue på Nytorv
 • Anne Charlotte Harhoff: De gjorde det!
 • Palle Hansen: Det Røde Pakhus gennem generationer
 • Ole G. Nielsen: Tre forsamlingshuse på Skælskøregnen
 • Erik B. Simonsen: Historien om atletikklubben AK-DeltaÅrbogen 2010, 23. årgang

23. årgang af Jul i Skælskør indeholder flere end nedenstående artikler, der er valgt ud fra deres lokalhistoriske indhold:

 • Steen Andresen: Skælskør Anlægsgartnere
 • Ketty Nielsen: Min tid i DSB (3. del)
 • Carl Olav Carlsen: Agersøminder
 • Steen Andresen: Bushistorisk Selskab
 • Knud Erik Nielsen: Skoletid i Magleby Sogn
 • Ulrich Holstein-Holsteinborg: Danmarks første sparekasse
 • Steen Andresen: Badmintonklub i 75 år
 • Steen Andresen: Et juleeventyr (om gartneriet “Spiren”)
 • Anne-Grethe Larsen og Helle Schultz: Skælskør Marinegarde i 40 år
 • Jørgen kok: Historien om et skibsportræt
 • Annette Andersen: Jacob Fisker fra Bisserup
 • Helle Schultz: Schultz’ Sygekasse i 100 år
 • Jens Jørgensen: Historien om Jeepcentralen
 • Lars Hansen: Boeslunde Skole i 75 år
 • Året i glimtÅrbogen 2009, 22. årgang

22. årgang af Jul i Skælskør indeholder som sædvanlig flere artikler med lokalhistorisk indhold.

Marie Larsen fortæller om hendes opvækst på børnehjemmet på Stigsnæs, der senere flyttede til Boeslunde.

Et liv med DSB i Skælskør bliver fortalt af Ketty Nielsen.

Endvidere er der fortællinger om Boeslunde vandværk, anden del af et gensyn med Tjæreby, historien om Tranderup Cykelforretning samt om Lundby Mølle.

Endelig er der naturligvis beretninger, der først om nogle år vil være lokalhistorie for alvor, eksempelvis regentparrets besøg på Omø og Agersø.