Boganmeldelse 029


Jul i Slagelse
Foreningen Jul i Slagelse

2017, 24. årgang

Med et flot vinterbillede af Knudsrødgård i Bildsø, har Foreningen Jul i Slagelse udsendt 24. årgang af Jul i Slagelse. Og netop fordi det er 24. årgang, er forsiden også udformet som en julekalender med 24 låger, og når man bladrer op på første side, kan man se forsiderne på de 24 årgange. Meget godt fundet på!

Julen er jo også tiden med mange traditioner, og det gælder også for indholdet i årets julehæfte. Efterhånden har det udviklet sig til, at der er nogle faste forfattere, der leverer en eller flere artikler hvert år. Og disse faste suppleres så af nye forfatter, og det giver en god kombination af erfaring og nye impulser.

Fælles for alle artiklerne er, at de på hver sin måde er et godt bidrag til belysning af lokalhistorien i Slagelse-området.

 • Vibeke Hvidtfeldt: Julemandens værksted. Forandringens vinde
 • Helge Christiansen: Sangen om Hans Tausen
 • Poul Hansen: Jul på posthuset
 • Hans Plovgaard: H. C. Andersens skoleophold i Slagelse
 • Helge Christiansen: Kelstrup helligkilde – og Slagelseegnens andre helligkilder
 • Børge Riis Larsen: Nogle testimonier fra Slagelse lærde Skole
 • Børge H. Larsen; I egne fodspor gennem skoven
 • Jørgen Mikkelsen: Fra Slagelse til Vestindien. En dansk læges oplevelser på St. Croix og St. Thomas 1864-1883
 • Helge Christiansen & Ole G. Nielsen: Knudsrødgård i Bildsø
 • Ole Pedersen: Den nye banegård
 • Hanne Hansen: Teaterfaciliteter i Slagelse gennem årene
 • Carsten Egø Nielsen: Kammerat Marker – en markant kommunist i Slagelse
 • Ib Mathiesen & Børge Riis Larsen: Slagelse Garden – 40 år i musikkens tegn
 • Børge Riis Larsen: Slagelse Lokalarkiv – og Slagelse Leksikon
 • Vibeke Hvidtfeldt: Gå tur hos Bahne
 • Ole G. Nielsen: Politistationen i Rytterstaldstræde

Som det ses en meget varieret samling af artikler tidsmæssigt og emnemæssigt. Og så kan det tilføjes, at Jul i Slagelse er værd at investere de 100 kroner i alene på grund af Årets Kravlenisse! Kan købes hos Bog & Ide i Vestsjællandscentret.

2016, 23. årgang

“Jul i Slagelse” er udkommet med 23. årgang. Man kan diskutere om forsidebilledet er et motiv med relation til julen eller ej. Billedet forestiller indgangen til Slagelse Ting- og Arresthus, der er ved at runde de 100 år, og det er anledningen til en artikel af Ole G. Nielsen om historien bag bygningen. Men forsidebilledet kan også tolkes som en låge i en julekalender, der venter på at blive åbnet, og de små hvide klatter på billedet kan med lidt god vilje tolkes som snefnug. Det kan jo godt være, at nogle af de indsatte i arresthuset gerne så lågen/døren åbnet!

Det 60 sider store hæfte indeholder som sædvanlig artikler med vidt forskelligt indhold, både emnemæssigt og tidsmæssigt. Vibeke Hvidtfeldt har skrevet en artikel ”Klæder skaber folk”, og den handler om julemandens klæder, der nu skal til at være blå i stedet for røde! Ellers er der 15 artikler med primært lokalhistorisk indhold:

 • Carsten Egø Nielsen: Anlægsfesterne i Slagelse
 • Ole G. Nielsen: Den keramiske altertavle
 • Helge Christiansen: Hans Tausen og Slagelse
 • Jørgen Mikkelsen: Lotterier – en mirakelkur for den offentlige sektor?
 • Børge Riis Larsen: Hans Bastholms ideer om en uldfabriks indretning i forbindelse med fattigvæsnet i Slagelse
 • Hans Plovgaard: Beretning om en landsby med udsigt
 • Helge Christiansen: Vårby Å og sens historie
 • Lars Kierulff: Byens ældste og endnu benyttede familiegravsted
 • Ole G. Nielsen: Parcelgård
 • Børge H. Larsen: Ingers banke – et udskænkningssted i fjerne tider
 • Bjarne Ravn Christensen: Historien om et brev til St. Thomas
 • Ole G. Nielsen: Thing- og Arresthuset 100 år
 • Per Vagnsø: Lille guldbiks fylder 80
 • Uno Rasmussen: Redning af kulturarv
 • Birthe Søhuus: En uforglemmelig jul. Et barndomsminde

Jul i Slagelse koster 100 kroner og kan købes hos boghandleren i VestsjællandsCentret.

2015, 22. årgang

Et flot vinterbillede af Idagårds hovedbygning pryder forsiden af dette års udgave af Jul i Slagelse. Og det er der en god grund til, idet en af årets
lokalhistoriske artikler netop handler om Idagård. Artiklen er skrevet af Ole G. Nielsen, der i mange år har været redaktør for årbogen.

Idagård opstod i 1806 som en af de fire ladegårde, da Antvorskov Hovedgård blev opdelt i fem dele. De fire ladegårde fik navn efter ejerens fire børn: Ida, Augusta, Charlotte og Carl. Augustadal og Carlsgård er for længst forsvundet fra landkortet, men både Idagård og Charlottedal eksisterer endnu – sidstnævnte eksproprieret til en del af Antvorskov Kaserne.

Idagård havde mange forskellige ejere frem til 1917, hvor frøavler Jens Hvidberg købte den. Han havde brug for en større gård til avlsforsøg. I 1941 overdrog Hvidberg gården til en fond, der stadig er ejer. I 1938 blev Laurits Bramsen inspektør på gården, og det var han de næste 44 år, hvor han blev afløst af sønnen Otto Bramsen. Siden 1999 har Casper Dahl været inspektør. Idagård fungerede i mange år som lærested og foregangslandbrug. Således var der i Laurits Bramsens 44 års periode omkring 300 landvæsenselever. Hvidberg etablerede også Frøavlscentret Hunsballe, hvis tidligere bygninger tæt på Antvorskov Ruin blev revet ned i 2014. Inden da var aktiviteterne flyttet til nye bygninger ved Sørbymagle.

Jul i Slagelse er som sædvanlig en blanding af lokalhistoriske artikler, spredt geografisk, emnemæssigt og tidsmæssigt. Vi kommer helt tilbage til stenalderen i en artikel om jættestuen Rævehøj ved Slots Bjergby og helt frem til nutiden i flere artikler.

Jul i Slagelse 2015 indeholder følgende lokalhistoriske artikler:

 • Hans Plovgaard: Rævehøj – et mesterværk fra bondestenalderen
 • Jørgen Mikkelsen: Fattigvæsen efter loven af 1803
 • Byens avis i 200 år
 • Helge Christiansen: De polske roepiger
 • Carsten Egø Nielsen: Fra landsby til bynær skov
 • Børge Riis Larsen: Materialist, fabrikant og farmaceut August Andersen – og Villa Pomona
 • Børge H. Larsen: Vandretur omkring Studentersøen i april 2015
 • Bent Lykke Hansen: Da morfar var ung
 • Poul H. Sørensen: Pensionater
 • Børge Riis Larsen: Musikpædagogen Ellen Norén Bruun
 • Lars Kierulff: En Slagelse-dreng i Hollywood
 • Vibeke Hvidtfeldt: Sericol
 • Ole G. Nielsen: Idagård

Herudover er der som sædvanlig ”Årets Gang” og ”Julemandens fortrædeligheder”. Jul i Slagelse er på 62 sider, og er i år udkommet ca. 3 uger før normalt. Måske skulle man have sat en dag eller to mere af til en ekstra korrektur, idet der er en del ”smuttere”, herunder at en af forfatterne ikke er nævnt med rigtigt navn

Jul i Slagelse koster 100 kroner og kan købes i byens boghandler.

2014, 21. årgang

Normalt har det de fleste år været et stemningsfuldt vinterbillede, der har prydet forsiden af “Jul i Slagelse”. Men denne tradition er brudt på denne 21. årgang. Her er det en hyldest til Gardehusarregimentet, der i november 2014 fyldte 400 år, og ikke mindst er det en hyldest til den lokale fotograf Evan Hemmingsen, der har taget det billede, som har dannet grundlag for det frimærke, der blev udsendt i anledning af jubilæet. Som det blev bemærket ved præsentationen af årbogen var hestepærerne retoucheret væk på frimærket!

Tre af artiklerne har forbindelse med de mange historiske jubilæer, der har været i 2014.

Gardehusarregimentets jubilæum er allerede nævnt.

Herudover er der soldaterminder fra krigen i 1864 samt en artikel om borgmestervalget i 2014.

Årbogen er på 64 sider, og rummer som sædvanlig artikler, der spænder vidt emnemæssigt, tidsmæssigt, geografisk og forfattermæssigt.

I år er der følgende lokalhistoriske artikler:

 • Hans Plovgaard: Antvorskov kloster og Johanniterordenen
 • Jørgen Mikkelsen: Sydvestsjælland i 1740’erne – et natur- og kulturhistorisk signalement tegnet af samtidens embedsmænd
 • Steffen Robert Scharff: Gardehusarregimentet 400 år
 • Ole G. Nielsen: Charlottedal
 • H. Clausen: Soldaterminder fra krigen 1864 (optryk af kronik fra Sjællands Tidende 15. april 1964)
 • Helge Christiansen: Herregårdsliv omkring 1900
 • Ole G. Nielsen: Borgmestervalget 1914
 • Ole G. Nielsen: Gerlev Idrætshøjskole
 • Bent Lykke Hansen: Erindringer fra et skoleliv da morfar var dreng
 • Carsten Egø Nielsen: Ungarere omkring Slagelse 1945-46
 • Børge Riis Larsen: Af en gymnasieoverlærers erindringer
 • Kenneth Snegaard Larsen: ”Kaffekongen” Niels Christian Poulsen
 • Poul H. Sørensen: Ansigterne bag Handels- & Landbrugsbanken A/S – ca. 1950

“Jul i Slagelse” koster 100 kr. og kan købes hos byens boghandler.

2013, 20. årgang

Traditionen tro pryder et stemningsfuldt vinterbillede forsiden af den 20. årgang af Jul i Slagelse. Denne gang er det dog ikke vinteren og vinterstemningen, der er i fokus på billedet. Derimod er billedet med til at markere noget af indholdet i årets Jul i Slagelse. På billedet ses gardehusarerne på deres ugentlige onsdagsridt foran Slagelse Rådhus.

Og lige præcis denne kombination markerer to jubilæer, som efterfølgende er uddybet i to små artikler skrevet af redaktøren på “Jul i Slagelse”, Ole G. Nielsen. Det er nemlig i 2013 et hundrede år siden, Slagelse igen blev garnisonsby, og det er i 2013 også 50 år siden rådhuset i Slagelse blev indviet.

Udover de to jubilæumsartikler håndhæves “Jul i Slagelse”‘s tradition for at bringe lokalhistoriske artikler, der spænder vidt emnemæssigt, tidsmæssigt, geografisk og forfattermæssigt.

I år er der følgende lokalhistoriske artikler:

 • Bent Lykke Hansen: Jul i Slagelse, dengang morfar var dreng
 • Børge Riis Larsen m.fl.: Ny bog om Slagelse bys historie (se også andet steds i dette nyhedsbrev)
 • Martin Pavon: Et tvivlsomt købstadsjubilæum
 • Hans Plovgaard: Hellig Anders, Hvilehøj, teleportation og andet usædvanligt
 • Jørgen Mikkelsen: Heldagsskole i Slagelse anno 1800
 • Ole G. Nielsen: Militæret 100 år i Slagelse
 • Børge Riis Larsen: Militærmusikken i Slagelse for 100 år siden
 • Kenneth Snegaard Larsen: ”Uldjyden” – Lars Kristian Snegaard
 • Ole G. Nielsen: Anlægget
 • Helge Christiansen: Motorcykelfabrik i Slagelse?
 • Carsten Egø Nielsen: Glimt af de tyske soldaters hverdag i Slagelse under besættelsen 1940-45
 • Ole G. Nielsen: Flugten til Sverige oktober 1943
 • Ole G. Nielsen: Rådhuset 50 år
 • Vibeke Hvidtfeldt: Den grønne skorsten

Jul i Slagelse koster 100 kr. og kan købes i byens boghandlere.

2012, 19. årgang

Traditionen tro pryder et stemningsfuldt vinterbillede forsiden af den 19. årgang af “Jul i Slagelse”. Denne gang er billedet fra Schweizerpladsen. “Jul i Slagelse” har også tradition for at bringe lokalhistoriske artikler, der spænder vidt emnemæssigt, tidsmæssigt, geografisk og forfattermæssigt.

I år er der følgende artikler:

 • Børge Riis Larsen: Fra Guldkysten til Slagelse. Eller: Om byens første indvandrerelev?
 • Dan H. Andersen & Stefan Torfason: Skibspræst Diderich Top ved Sultanens hof
 • Jørgen Mikkelsen: En rejseskildring fra Sydvestsjælland omkring 1800
 • Hans Plovgaard: Rektor Meisling
 • Ole G. Nielsen: Skovsgård i Kirkerup sogn
 • Helge Christiansen: Musholm
 • Ole G. Nielsen: Samson Nathan
 • Børge H. Larsen: Dreng i Slagelse under besættelsen. Erindringer fra krigsårene 1940-1945
 • Carsten Egø Nielsen: Var Slagelse en nazistisk højborg?
 • Carsten Lyngholm Lysdal: Smedegade 4
 • Ole G. Nielsen: Naverne

2011, 18. årgang

For 18. gang er “Jul i Slagelse på gaden” – denne gang med 62 sider fuld af lokalhistoriske artikler. Indholdet er:

 • Børge Riis Larsen: Pestalozzi og Slagelse
 • Stella Borne Mikkelsen: Ulykkelige hændelser
 • Erik Howe-Rasmussen: Jubilæer på Slagelse kirkegårde
 • Jørgen Mikkelsen: På flugthjul i Slagelse i 1880’erne
 • Børge Riis Larsen: Nogle almenskoleikoner
 • Poul Willy Nielsen: Mindestøtten for J.H.G. Tauber
 • Ole G. Nielsen: Gyldenholm ved Slagelse
 • Knud Bruun Rasmussen: Friskolelærer Søren Jensen, Skaftelev
 • Poul H. Sørensen: Banken og Slagelse Kvægtorv
 • Ole G. Nielsen: Murermester Ehlers
 • Helge Christiansen: Pastor Daels feriekoloni
 • Carsten Egø Nielsen: De tyske flygtninge i Slagelse 1945
 • Eigil Rasmussen: Vestsjællandscenteret i små, nostalgiske glimt
 • Ole G. Nielsen: Hornungs købmandsgård

2010, 17. årgang

17. årgang af Jul i Slagelse indeholder bl.a. følgende artikler:

 • Anne Marie Fodgaard: Til juletræ på Valdbygård
 • Leise Grand: Slagelse Kloster
 • Jesper H. Grand: Klosterparken i en typisk dansk provinsby
 • Ole G. Nielsen: Tårnholm
 • Børge Riis Larsen: Hugo Matthiessens Slagelse-billeder
 • Helge Christiansen: Bomberne ved Bildsø
 • Børge Riis Larsen: Oh Slagelse
 • Knud Bruun Rasmussen: Godsejer E.W. Grevenkop-Castenskiold, Store Frederikslund
 • Børge Riis Larsen: Gymnasiets nye navn og logo
 • Carsten Egø Nielsen: Slagelse jazzklub på Moulin Rouge – anno 1969
 • Ejgil Rasmussen: Jesper-foreningen
 • Troels Jørgensen: Hulbydrengene/HSG Eliteherrer
 • Birthe Søhuus: Det hvide kor
 • Ole G. Nielsen: Nytorv 2
 • Årets gang 2010

2009, 16. årgang

16. årgang af “Jul i Slagelse” indeholder traditionen tro flere lokalhistoriske artikler – også flere end der omtales her.

 • Der er en artikel af Slagelses stadsarkivar Stella Borne Mikkelsen og hendes mand Jørgen Mikkelsen om de store vejanlæggelser i 1700-tallet på Slagelseegnen.
 • Børge Riis Larsen har skrevet om Frederik Løw, der fik sin skolegang i Slagelse 1814-21, og siden fik en spændende karriere som militærlæge i Rusland.
 • Helge Christiansen har skrevet om Slagelse som havneby, nemlig om Mullerup Havn, som Slagelse kommune ejede fra 1904 til 1922.
 • Ejendommen Nygade 2 samt Rosengade 7, herunder historien om Slagelsetryk er behandlet af Ole G. Nielsen.
 • Carsten Egø har skrevet en artikel om Frandsen-slægten og Hjortshøjgård i Landsgrav.
 • Preben V. Andersen har skrevet om Kaj Munk og Slagelse under 2. verdenskrig, hvor der er en særlig sammenhæng, nemlig at præsten ved Sct. Mikkels kirke fra 1937 Niels Nøjgaard, var studiekammerat med Kaj Munk.
 • Endelig skal nævnes en artikel om Slagelses borgmester Aage Nørgaard skrevet af to personer, der i mange år var tæt på ham, nemlig Hans Lembøl og Finn Schou-Larsen.
 • Og apropro det politiske liv har Eigil Rasmussen skrevet om Centerlistens otte år i Slagelse byråd.

2008, 15. årgang
2007, 14. årgang
2006, 13. årgang
2005, 12. årgang
2004, 11. årgang
2003, 10. årgang
2002, 9. årgang
2001, 8. årgang


2000, 7. årgang
1999, 6. årgang
1998, 5. årgang
1997, 4. årgang
1996, 3. årgang
1995, 2. årgang


1994, 1. årgang