Boganmeldelse 031


Lokalhistorier Slagelseegnen
Af Helge Christiansen

2016, 27. samling

Også i år er det – for 27. gang – lykkes for lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø, at udgive en samling lokalhistoriske artikler fra Slagelseegnen.

Forsiden af det 36 sider store hæfte er prydet af et foto af den ravelg, der i december 2015 blev fundet ved Næsby Strand. Ravelgen var et sensationelt fund, og er formentlig Danmarks ældste kunstværk.

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerede sine teser, og det blev begyndelsen til overgang fra katolsk lære til protestantisk lære i mange europæiske lande. I Danmark kom Reformationen i 1536. I hæftet er skrevet en artikel om ”Hans Tausen og Slagelse”.

Endvidere får vi desuden artikler om blandt andet mindestenen på Støvlebækvej, Valdbygård Teglværk, Lucie Ingemann i Stillinge Kirke, Almindehuset ved Kelstrup Strand og Stillinge Fattighus.

Udover artiklerne indeholder hæftet også en række billeder fra lokalområdet, herunder konfirmationsbilleder og klassebilleder, men også andre spændende billeder, f.eks. fra bygningen af siloerne på Vestsjællands Andels Foderstofforretning i 1963.

”Lokalhistorier” kan købes i Brugsen i Kirke Stillinge eller direkte hos forfatteren (tlf. 58547511). Her kan man også købe ældre udgaver af “Lokalhistorier” til en favorabel pris.
2015, 26. samling

Den person, der ved mest om lokalhistorien i Stillinge-området vest for Slagelse, har for 26. gang samlet og udgivet et lille hæfte med ikke mindre end 14 artikler om vidt forskellige emner.

En af udgiverens store interesser er de nedstyrtede allierede flyvere fra besættelsestiden 1940-1945. Udover at skrive om de lokale nedstyrtninger, har Helge Christiansen også været initiativtager til to mindesten for flyverne, dels i Kongsmark og senest i 2014 ved Drøsselbjerg Klint. Som tak for indsatsen modtog Helge Christiansen en miniature kopi af et mindesmærke, som i fuld størrelse står ved den flyvestation i England, hvor de nedstyrtede flyvere havde base. Gaven kom fra en datter af en af de nedstyrtede flyvere, og Helge Christiansen har graciøst givet gaven videre til Drøsselbjerg Kirke, hvor den nu er opstillet tæt ved døbefonden.

Denne historie og eksempelvis historien om en mulig havn ved Hylleminde ved Næsby, kan læses i “Lokalhistorier”, der sælges i Brugsen i Kirke Stillinge eller ved henvendelse til udgiveren på tlf. 58547511. Her kan man også købe tidligere udgaver af de lokalhistoriske hæfter til nedsat pris.
2014, 25. samling

Hjertelig tillykke til Helge Christiansen! For 25. gang er det lykkedes ham at udsende “Lokalhistorier fra Slagelseegnen”. Historierne har naturligt nok fokus på Hejninge og Stillinge sogne, i sidstnævnte har Helge Christiansen boet det meste af sit liv. Nu mangler der bare, at de mange historier fra de 25 hæfter samles og
udbygges til en egentlig historie for de to sogne.

Forsiden af 25. samling er et billede af et mindesmærke i England for 851 flyvere fra 158. Squadron, som omkom under 2. verdenskrig, herunder 8 ved Drøsselbjerg. Den første artikel handler da også om den mindesten, der på Helge Christiansens initiativ, blev afsløret ved Drøsselbjerg Klint den 21. april 2014. Der er også en artikel om en nødlanding på Asnæs 4. januar 1944 – en begivenhed som Museum Vestsjælland i Kalundborg i efteråret havde en udstilling om.

Af øvrige artikler kan nævnes:

 • Glenstrup og konfirmanderne i 1932
 • Fæstningsslave fra Kirke Stillinge
 • Brand på Disagergård i 1942
 • Historien om en gårdmølle
 • Vandværket ”Sundhedskilden”
 • Peder og Anton Stillinge
 • Murer Valdemar Nielsen
 • Hejninge 1914-1918
 • Hundredårigt træ i Hejninge
 • Frihedskæmpere i Kirke Stillinge 1945
 • På røvskubber rundt i Hejninge
 • Sankthansaften på Blæsinge Bakke
 • Missionshusene

“Lokalhistorier” er på 36 sider og koster 25 kroner og kan købes i Brugsen i Kirke Stillinge samt hos udgiveren Helge Christiansen, telefon 58547511, hvor man også kan købe ældre udgaver til en nedsat pris.

2013, 24. samling

Igen i år er det lykkedes lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø at udgive en samling af kortere eller længere spændende lokalhistorier, primært fra Hejninge og Stillinge sogne.

Udover de traditionelle ældre billeder af konfirmander (denne gang årgang 1946 og 1964) er der også en oversigt over telefonbogen for Kirke Stillinge central i 1909 med 39 abonnneter, og for Kjeldstrup central fra 1921. I Kirke Stillinge central var det tømrer H. Hansen i Øster Stillinge, der havde telefonnummer 1 og i Kjeldstrup var det gårdejer Martin Christensen på Ølkærgaard. Herudover indeholder samlingen følgende artikler:

 • De polske roepiger
 • Besøg ved nedskudt flyvers gravsten
 • Fra Barkemosen til Amerika
 • Malerier på samlebånd. Maleren Carl Alring ved Stillinge Strand
 • Tøvestensgård i Hejninge
 • Brugsmandens Jens
 • Motorcykelfabrik i Slagelse?
 • Brugsens udflugt 1936
 • Forlis ved Kelstrup Strand

Lokalhistorier koster 25 kroner og kan købes i Brugsen i Kirke Stillinge samt hos udgiveren Helge Christiansen, telefon 58547511, hvor man også kan købe ældre udgaver til en nedsat pris. Vi ser allerede frem til jubilæumssamlingen nummer 25 til næste år!2012, 23. samling

Igen i år er det lykkedes lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Bildsø at udgive en samling af lokalhistorier, primært fra Hejninge og Stillinge sogne. Udover de traditionelle ældre billeder af konfirmander (denne gang årgang 1956, 1958 og 1963), indeholder samlingen følgende artikler:

 • Tømrervirksomhed i 150 år på Bildsøvej 106
 • Kunstmaler Inger Gabrielsen
 • Kunstmaler Ole Olsen
 • Godsforvalter Poulsen
 • Godsforvalter Lind
 • Kirke Stillinge Posthus
 • Værter i forsamlingshuset
 • Kathrine fra Blæsinge
 • Kirke Stillinge Smedje
 • Den omvendte fontehimmel
 • Et aflyst bryllup2011, 22. samling

Udgangspunktet er Kirke Stillinge og Hejninge sogne, men de gode historier kender ikke altid sognegrænserne.

22. samling kan købes i Brugsen i Kirke Stillinge samt hos forfatteren (tlf. 58547511), hvor også ældre samlinger kan købes.

Indholdet i 22. samling af Lokalhistorier er:

 • Da præstegården brændte i Kirke Stillinge
 • Af Zakarias Nielsens minder 1905
 • Skår Skægs dysse
 • Tyske flyvere ved Næsbystrand
 • Berømt hingst hjalp frihedskæmperne
 • Skjolddans i Kirke Stillinge
 • Jens Olsen og hans kiste
 • Vikar i Hejninge
 • Vraget ved Bildsø Skov
 • Valg i gamle dage
 • Telefoncentralen i Næsby
 • Bildsøkolonien

Herudover er der gamle billeder/postkort og konfirmationsbilleder fra 1962.2010, 21. samling

Indholdet i 21. samling er følgende:

 • Besøg ved mindestenen 2010 (for Donald Smith, der overlevede flystyrt ved Kongsmark april 1943)
 • Mindestøtten i parken ved Valbygårds hovedbygning
 • Kirstine fra Havrebjerg
 • Der er så dejligt ude på landet (erindringer af Gunnar Andersen, født 1927)
 • Billeder af konfirmationsholdene 1961
 • Trelleborgskjoldet
 • Mullerupgaard
 • Provst Bondesen i Stillinge
 • Drøsselbjerg og Bildsø Skov
 • Kunstmaleren Jens Vige
 • Lars Korch – sognefoged i Stillinge
 • Sorø Amts rejsebio2009, 20. samling

Traditionen tro har den flittige lokalhistoriker Helge Christiansen fra Bildsø udsendt det årlige hæfte med en masse forskelligartede lokalhistoriske emner, der har været bragt i “2 sogne”, som er et beboerblad for Hejninge og Stillinge.

Der er en artikel om Bildsø Smedje, lidt om roebanerne, dysser i Stillinge sogn og en større artikel om “Slagelse som havneby”, nemlig historien om Mullerup havn, som Slagelse kommune ejede i en periode.

Udover den årlige nye samling får Helge Christiansen jævnligt optryk tidligere samlinger. Hæfterne koster 20 kroner stykket og kan købes hos Helge Christiansen, tlf. 58547511.


1996, 7. samling

Helge Christiansen fra Bildsø har en omfattende viden om historien i det lokalområde, han har været en aktiv del af i mange år.

Hvert år siden 1990 har han udgivet et lille hæfte på 30-35 sider med historier primært fra Hejninge og Stillinge sogne, men også fra nogle af nabosognene.

Tidsmæssigt spænder artiklerne fra oldtid til helt aktuelle forhold og længden af artiklerne spæder ligeledes fra en enkelt side til 6-7 sider.

Det er lykkedes Helge Christiansen løbende at få midler til genoptrykning af udsolgte årgange, som måske stadig kan erhverves hos forfatteren for kun 20 kroner pr. årgang.


1995, 6. samling

Helge Christiansen fra Bildsø har en omfattende viden om historien i det lokalområde, han har været en aktiv del af i mange år.

Hvert år siden 1990 har han udgivet et lille hæfte på 30-35 sider med historier primært fra Hejninge og Stillinge sogne, men også fra nogle af nabosognene,

Tidsmæssigt spænder artiklerne fra oldtid til helt aktuelle forhold og længden af artiklerne spæder ligeledes fra en enkelt side til 6-7 sider.

Det er lykkedes Helge Christiansen løbende at få midler til genoptrykning af udsolgte årgange, som måske stadig kan erhverves hos forfatteren for kun 20 kroner pr. årgang.


1991, 2. samling

Det lykkes gang på gang lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Kirke Stillinge, dels årligt at få udgivet en ny samling af Lokalhistorie, dels jævnligt at få genudgivet tidligere samlinger. Denne gang er det ikke mindre end 3. oplag af 2. samling, der kom helt tilbage i 1991.

Der er imidlertid ikke bare tale om et uændret genoptryk. Naturligvis er der en del, der går igen, men artiklerne er suppleret med nye oplysninger, hvis sådanne er kommet til. Så selv om man eventuelt allerede har 2. samling i 1. og 2. oplag, kan det godt betale sig at ofre de symbolske 25 kroner for at få 35 sider opdateret lokalhistorie primært fra Hejninge og Stillinge sogne.

Hæftet – og andre samlinger – kan bl.a. købes direkte hos udgiveren Helge Christiansen på tlf. 58547511.