Boganmeldelse 036


Høng og omegn under besættelsen 1940-1945
Af Bent Frandsen

I 2015 er det som bekendt henholdsvis 75 år og 70 år for Danmarks besættelse og befrielse under 2. verdenskrig. Begge begivenheder blev markeret på forskellig vis, eksempelvis med biograffilmen ”9. april” om besættelsen i Sønderjylland. Lokalt blev befrielsen markeret i Høng med udgivelse af en bog om besættelsen i netop dette lokalområde.

Når der bliver udgivet lokalhistoriske bøger om Høng-området er forfatteren som oftest Bent Frandsen, og det er også tilfældet med bogen om besættelsen, der er hans 24. lokalhistoriske bog siden 1988.

Geografisk er bogen ret skarpt afgrænset til den Høng Kommune, der eksisterede fra 1966 til 2006. Indholdet er i stort omfang den lokale historie i relation til den landsdækkende historie. Eksempelvis beskrives besættelsen af Danmark den 9. april meget kort, hvorefter der kommer en uddybende og mere detaljeret beskrivelse af, hvordan dagene omkring 9. april blev oplevet i Høng. Men der er også afsnit med stort set alene lokalt indhold, eksempelvis om flystyrtet i Tågerup april 1943.

Samlet set kommer bogen med Bent Frandsens sædvanlige omhyggelighed godt rundt om de relevante temaer, også efter besættelsen, nemlig retsopgøret. Det har indtil for få år siden været et følsomt emne om end det ikke er specielt vanskeligt at få viden om. De lokale aviser var yderst åbenmundende i deres beskrivelser af de retssager, der blev gennemført, og det betyder, at enhver via de offentligt tilgængelige aviser kan studere denne del af besættelsen forholdsvis nemt. I Høng-området var sagen mod Vilhelm Pedersens Maskinfabrik sikkert den mest opsigtsvækkende. Virksomheden blev beskyldt for at have leveret maskiner til Tyskland.

Bent Frandsen har leveret endnu en yderst læseværdig bog med rigtig mange samtidige billeder. Det kunne dog – for særligt interesserede – have været relevant med en oversigt over kildematerialet – ud over det trykte materiale, der er nævnt til sidst.

Bogen er udgivet af Høng Lokalhistoriske Forening, og den kan købes dels på Høng Bibliotek, dels i Centerkiosken.